เปิดศักราชใหม่ทั้งที ชีวิตต้องดีขึ้นกว่าเดิม

แอปฯแผนที่ไทยที่ละเอียดและแม่นยำที่สุด โดย นอสตร้า แมพ ชวนคุณไปทัวร์สายบุญต้อนรับปี 2561 เดินสายไหว้พระ 9 วัด 1 วัง กราบพระขอพร น้อมรำลึกในหลวง ร.9 ย่านเกาะรัตนโกสินทร์ สร้างความสิริมงคลให้กับชีวิตคุณในปีนี้ ให้เป็นปีที่ราบรื่น การงานก้าวหน้า เงินทองไหลมาเทมา สมใจปรารถนาทุกประการ และที่สำคัญต้องคิดดีและทำดีด้วยนะครับ

เพียงเปิดแอปฯ นอสตร้า แมพ แล้วเลือก Map Layer  9 วัด 1 วัง กราบพระ ขอพร น้อมรำลึกในหลวง ร.9 ”  หรือ กด https://map.nostramap.com/NostraMap/?layer=9Temple,Feed  เข้าไปเลือกวัดแล้วเดินทางกันได้เลย สามารถดาวน์โหลดแผนที่และใช้งานฟรีได้ที่  http://map.nostramap.com/download   ทั้งระบบ iOS และ Android

สักการะขอพรพระบรมสารีริกธาตุบนบรมบรรพตจะ “ เสริมสร้างความคิดอันเป็นสิริมงคล ” คำกล่าวบูชาภูเขาทองและคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุ “อะหัง วันทามิ ทูระโต อะหัง วันทามิ ธาตุโย อะหัง วันทามิ สัพพะโส “

สักการะพระศรีศากยมุนีพระพุทธรูปพุทธลักษณะงดงามขนาดใหญ่ เดิมประดิษฐานอยู่ที่พระวิหารหลวง วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย หล่อขึ้นในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไท คติความเชื่อเมื่อได้มาสักการะขอพรคือ “ ไหว้พระสุทัศน์ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีเสน่ห์แก่คนทั่วไป ”

สักการะพระพุทธอังคีรสเพื่อขอพร และ กราบพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่บรรจุใต้พุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรส เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้

วัดประจำรัชกาลที่ 1 ซึ่งเป็นวัดที่รวมความเป็นที่สุดหลายประการ ประการสำคัญคือเป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทย และยังประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่สวยงามที่สุดอีกด้วย เมื่อมากราบสักการะขอพรที่วัดนี้ จะทำให้ ” ร่มเย็นเป็นสุข ”

พระปรางค์วัดอรุณ เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองทางศิลปกรรมแห่งรัชสมัยรัตนโกสินทร์  พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหาร หนึ่งในสี่วัดที่ประดิษฐานในกรุงเทพฯ เดินเวียนเทียนทักษิณาวัดรอบองค์พระปรางค์ 3 รอบ จะดลให้ ” ชีวิตรุ่งโรจน์ทุกคืนวัน ”

พระประธานในพระอุโบสถวัดระฆังนี้ มีเรื่องเล่าว่า รัชกาลที่ 5 เคยตรัสว่า “ไปวัดไหนไม่เหมือนมาวัดระฆัง พอเข้าประตูโบสถ์ พระประธานยิ้มรับฟ้าทุกที ” เนื่องด้วยพระพักตร์ที่อ่อนโยนและเมตตา เมื่อมาไหว้สักการะ ” พระวัดระฆัง จะมีคนนิยมชมชื่น มีชื่อเสียงโด่งดังตลอดปี “

กราบพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระวิมานทองกลางพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

8.วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)

ศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งประเทศ ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกตพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง  สักการะพระแก้วมรกต พร้อมคำบูชาตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวคำบูชา ” ลาวะ ลุกัง สังวาตังวา ” 3 จบ จะทำให้ “ จิตใจสะอาด ดุจรัตนตรัย อธิษฐานสิ่งใดจะได้สมปรารถนา ”

สักการะพระพุทธชินสีห์เพื่อขอพร และกราบพระสรีรางคารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชใต้ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีห์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

กราบสักการะพระประธานพระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฏฐ์ และกราบสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถ ” จะทำให้ชนะทุกสิ่งทุกอย่าง มีชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง “

2018-07-05T08:34:49+00:00