Future Layer คือ ชั้นข้อมูลแผนที่พิเศษสำหรับการนำไปแสดงผลบนแผนที่ จัดทำขึ้นจากการคาดการณ์ตำแหน่งของสถานที่, เส้นทาง, โครงการต่างๆที่จะเกิดขึ้นบนพื้นที่นั้นๆ ในอนาคต โดยการรวบรวมข้อมูลจาก แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ต่างๆ  (Secondary Source) ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากประกาศขององค์กร บริษัทเอง, ประกาศข่าวทีวี, ข่าวออนไลน์, หนังสือพิมพ์ และรวมไปถึงการประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการ Mega Project ต่างๆ จากภาครัฐ ฯลฯ โดยนำข้อมูลแผนที่Future Layer ที่ได้มาสร้างตำแหน่ง, เส้นทาง, พื้นที่รูปปิด บนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์GIS เพื่อแสดงให้เห็นเป็นภาพแผนที่ สามารถเข้าใจได้ง่ายและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ปัจจุบัน NOSTRA map เก็บรวบรวมข้อมูล Future Layer ได้มากกว่า 1,000 ตำแหน่ง โดยแต่ละตำแหน่งจะมีการอัพเดทความเป็นไปของสิ่งปลูกสร้างอยู่สม่ำเสมอ เพื่อให้ข้อมูลทันเหตุการณ์มากที่สุด ซึ่งแบ่งหมวดหมู่ข้อมูลได้ 9 ประเภทดังนี้

  1. Mass Transit Line : แนวเส้นทางและตำแหน่งของสถานีรถไฟฟ้าและสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

  2. Road : ตำแหน่งแนวก่อสร้างถนน แสดงถึงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

  3. Motorway : ตำแหน่งแนวก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินระหว่างเมือง แสดงถึงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

  4. Property : ตำแหน่งอสังหาริมทรัพย์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น หมู่บ้านจัดสรร, คอนโดมิเนียม

  5. Lodging : ตำแหน่งที่พักและโรงแรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

  6. Travel : ตำแหน่งสถานที่ท่องเที่ยวประเภทสิ่งปลูกสร้างในอนาคต

  7. Food : ตำแหน่งร้านอาหารและเครื่องดื่มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

  8. Health & Beauty : ตำแหน่งสถานสุขภาพและความงามที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

  9. Other : ตำแหน่งของหมวดหมู่อื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ห้างสรรพสินค้า, ท่าอากาศยาน, โรงภาพยนต์ เป็นต้น

ทำไมหลากหลายธุรกิจเริ่มหันมาสนใจข้อมูล Future Layer ?

       การเกิดขึ้นของสิ่งปลูกสร้างในอนาคตบนพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง สามารถบ่งชี้ได้ถึงความเจริญเติบโตของความเป็นเมือง และส่งผลถึงการเข้ามาใช้ชีวิตของคนในพื้นที่นั้นๆ ที่มากขึ้น ซึ่งเป็นแหล่งที่มีศักยภาพและโอกาสในการทำธุรกิจในหลากหลายๆประเภท รวมไปถึงการใช้ข้อมูล Shapefile ( ข้อมูลบนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ประเภทหนึ่งที่เก็บข้อมูลอยู่ในรูปของเวคเตอร์ (Vector) ใน 3 ลักษณะ คือ จุด (Point) เส้น (Line) และพื้นที่รูปปิด (Polygon) ) เพื่อนำไปประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจวางกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่นั้นๆ อีกทั้งยังสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการวิเคราะห์คาดการณ์ทิศทางการดำเนินธุรกิจของคู่แข่งได้อีกด้วย

ปัจจุบันมีลูกค้าที่ใช้งานข้อมูล Future Layer ทั้งกลุ่มธุรกิจสถาบันทางการเงินและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมีการใช้ข้อมูล Future Layer ประกอบเพื่อคาดการณ์การเกิดขึ้นของสิ่งปลูกสร้างบนพื้นที่นั้นๆ และวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าตามพื้นที่เพื่อนำไปสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ในช่วงนี้ NOSTRA map ขอมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ที่ซื้อข้อมูล Future Layer สามารถอัพเดทข้อมูล Future Layer ได้ฟรี 1 รอบข้อมูล ลูกค้าที่สนใจข้อมูล Future Layer : ข้อมูลคาดการณ์ตำแหน่งหรือสิ่งปลูกสร้างใหม่ที่จะเกิดในอนาคต สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือปรึกษาการใช้งานได้ฟรี ที่ฝ่ายขาย 02-266-9940  อัพเดทอ่านบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้งานแผนที่เพื่อธุรกิจได้ที่ www.nostramap.com

2018-05-30T09:18:44+00:00