นโยบายความเป็นส่วนตัว

 1. แนะนำการใช้งาน

วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อใช้อธิบายว่าบริการแอพพลิเคชั่น และ บริการเว็บไซด์ติดตาม ของ DIGITAL WORK , บริษัท Globetech (“บริษัท”), รวบรวม, ใช้ และแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณผ่านทางการให้บริการออนไลน์ของเรา (เช่น เว็บไซต์) ซึ่งเราเป็นเป็นเจ้าของและควบคุมโดยเรา รวมไปถึง เว็บไซต์ www.nostramap.com/Digital Work (“ไซต์”), แอพพลิเคชั่นมือถือ DIGITAL WORK (“แอพ”) และบริการเว็ปไซต์ติดตาม (“รีจิสเตอร์เพลส”)  และการทำงานร่วมกันกับแอพ เก็บข้อมูล (“บริการ”) บริการของบริษัทประกอบด้วยบริการ และแอพพลิเคชั่นมือถือเพื่อช่วยในการสื่อสาร ตรวจสอบ ติดตามตำแหน่งที่อยู่ของ พนักงาน / พนักงานภายใต้การบังคับบัญชา / ภายใต้การกำกับดูแล นี่คือบริการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล โปรดอ่านประกาศนี้อย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจกับสิ่งที่เราทำ หากคุณไม่เข้าใจด้านใด ๆ ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราโปรดติดต่อเรา หรือตามที่อธิบายไว้ในตอนท้ายของนโยบายนี้

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอธิบาย:

 • เราใช้และแบ่งปันข้อมูลของคุณอย่างไร
 • การเข้าถึงข้อมูลและตัวเลือกของคุณ
 • ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ
 • ยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในราชอาณาจักรไทย
 • การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
 • คำถามและวิธีการติดต่อเรา

 

เว็บไซต์บุคคลที่สาม นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้เฉพาะกับข้อมูลที่รวบรวมผ่านเว็บไซต์และบริการ เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยบริษัท โปรดทราบว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ๆ ดังกล่าว เราขอแนะนำให้คุณระวังเมื่อคุณออกจากเว็บไซต์ของเรา และอ่านคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 

 1. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

ข้อมูลที่คุณให้กับเรา เราได้รวบรวมข้อมูลที่คุณให้กับเรา อย่างเช่น เมื่อคุณสร้าง หรือแก้ไขบัญชีของคุณ ลงทะเบียนเพื่อใช้เว็บไซต์ หรือบริการของเรา รวมถึงอุปกรณ์ การขอข้อมูลจากเรา ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า หรือติดต่อสื่อสารกับเรา โดยข้อมูลนี้อาจรวมถึง:

 

 • ชื่อ
 • ที่อยู่
 • ที่อยู่ที่ทำงาน
 • ที่อยู่อีเมล
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • วันที่เกิด
 • เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (โพสต์บล็อก, ข้อเสนอแนะ, ความคิดเห็น, ภาพถ่าย, วิดีโอ, ข้อความ, สื่อสังคมออนไลน์)
 • รหัสผ่านจุดเชื่อมต่อ Wi-Fi
 • ตำแหน่งที่อยู่ของคุณ
 • ตำแหน่งเขตกักกันตัว

 

ข้อมูลที่เรารวบรวมผ่านการใช้งานเว็บไซต์และบริการของคุณ

ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ของคุณ

เมื่อคุณใช้แอพ DIGITAL WORK และเปิดใช้งาน แอพจะส่งข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของคุณไปยังบริการรีจิสเตอร์เพลส ผู้จัดการ / หัวหน้าสามารถใช้แอพเพื่อค้นหาติดตามและตรวจสอบพนักงาน / พนักงานของพวกเขาโดยใช้ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์นี้เพื่อดูแลพนักงานในเขตกักกันที่สามารถดูแลสุขภาพของพนักงานที่ถูกควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ

 

แผนที่ NOSTRA

 • เราใช้แผนที่ NOSTRA ซึ่งเป็นบริการแผนที่เว็บโดยบริษัท โกลบเทค จำกัด (“NOSTRA”) เพื่อรวบรวมข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์และบริการของคุณ แผนที่ NOSTRA ใช้ “คุกกี้” ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความที่วางไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของคุณเพื่อช่วยให้บริษัท วิเคราะห์ว่าผู้ใช้ใช้งานเว็บไซต์และบริการอย่างไร
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนที่ NOSTRA โปรดไปที่เว็บไซต์ของ NOSTRA และหน้าเว็บที่อธิบายแผนที่ NOSTRA เช่น www.nostramap.com
 • โปรดทราบว่าหากคุณเลือกที่จะไม่เข้าร่วมคุณจะยังคงเห็นโฆษณาในเว็บไซต์ของเราและในแอพ แต่จะไม่ขึ้นอยู่กับว่าคุณเรียกดูซื้อสินค้าหรือโต้ตอบกับเว็บไซต์หรือบริการของเรา
 • นอกจากนั้น เราใช้ Intercom ซึ่งเป็นไซต์แพลตฟอร์มติดต่อลูกค้าออนไลน์เพื่อรวบรวมข้อมูลบางอย่างซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ของเว็บไซต์เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างคุณและผู้ใช้อื่นๆสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของ Intercom โปรดไปที่เว็บไซต์ Intercom และเพจซึ่งอธิบายบริการและทางปฏิบัติการเก็บข้อมูลของ Intercom เช่น https://docs.intercom.io/pricing-privacy-and-terms/intercom-inc-privacy-policy

 

ข้อมูลที่รวบรวมผ่านคุกกี้และเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงกัน

เราและผู้ให้บริการของเราใช้คุกกี้, เว็บบีคอน, แคช และเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อรับ และจัดเก็บข้อมูลบางประเภทเมื่อใดก็ตามที่คุณโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเรา หรือบริการผ่านคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่มีข้อความอักขระที่ส่งไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้บริการอีกครั้งคุกกี้จะอนุญาตให้เว็บไซต์ หรือแอพใช้เป็นที่รู้จักเบราว์เซอร์ของคุณ คุกกี้อาจจัดเก็บตัวบ่งชี้เฉพาะค่ากำหนดของผู้ใช้และข้อมูลอื่น ๆ คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณใหม่ เพื่อปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หรือเพื่อระบุเมื่อมีการส่งคุกกี้ อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติหรือบริการบางอย่างของไซต์ หรือบริการ อาจทำงานไม่ถูกต้องหากไม่มีคุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการของเรา รวมถึงการจัดเก็บการตั้งค่าของผู้ใช้การติดตามแนวโน้มของผู้ใช้และการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณ

 

 1. เราจะใช้และแบ่งปันข้อมูลของคุณอย่างไร

การใช้ข้อมูลและการแบ่งปันของบุคคลที่สาม: เราจะใช้ข้อมูลของคุณในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น เว้นแต่คุณจะยินยอมโดยเฉพาะต่อการใช้งานประเภทอื่นไม่ว่าในเวลาที่มีการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวหรือผ่านการยินยอมรูปแบบอื่น ๆ หรือแจ้งให้คุณทราบ ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลตามตำแหน่งถือเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนโดยบริษัท และอยู่ภายใต้มาตรฐานที่สูงขึ้น สำหรับการแบ่งปัน ซึ่งตรงข้ามกับข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล หรือที่ไม่ระบุตัวตนซึ่งอาจถูกแบ่งปันกับบุคคลจำนวนเท่าใดก็ได้ ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเด็ก รวมถึงข้อมูลที่ตั้ง จะไม่ถูกขายหรือแบ่งปันกับบุคคลที่สามที่เป็นอิสระเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

 

เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อ:

 • ตอบคำถามหรือคำร้องเรียนขอของคุณ
 • ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ของคุณ
 • ส่งข้อมูลเกี่ยวกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเรา (เช่น ข้อมูลการบำรุงรักษา หรือ ความปลอดภัย วัสดุส่งเสริมการขายการสำรวจหรือโฆษณาอื่น ๆ เกี่ยวกับบริการหรือผลิตภัณฑ์)
 • ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายที่บังคับใช้;
 • จัดหามอบให้กับบุคคลที่สามเพื่อการใช้งานของตนเองเช่นการตลาด แต่เฉพาะในกรณีที่คุณได้เลือกให้ใช้การแบ่งปันกับของบุคคลที่สามโดยเฉพาะ
 • สอบสวนการฉ้อโกง การคุกคาม การคุกคามที่เป็นอันตรายต่อบุคคล หรือทรัพย์สิน หรือการละเมิดกฎหมายกฎหรือข้อบังคับ หรือข้อกำหนด หรือนโยบายสำหรับบริการ หรือพันธมิตรหุ้นส่วนธุรกิจของเรา
 • แบ่งปันกับผู้จัดการ / ผู้บังคับบัญชาที่ดูแล (s) พนักงานดังกล่าว;

(a) ระบุที่ตั้งของพนักงาน / พนักงาน (s)

(b) ประวัติการเดินทาง

(c) แจ้งเตือนเมื่อพนักงาน / พนักงานออกจากสถานที่กักกัน

 • พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลของเราเอง เช่น ผ่านการติดตามตำแหน่งของอุปกรณ์ของคุณหากว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่ได้ระบุตัวคุณอุปกรณ์ของคุณหรือตำแหน่งเฉพาะของคุณโดยเฉพาะ

 

การแบ่งปันเพิ่มเติมกับบุคคลที่สาม

ความยินยอมของคุณ นอกเหนือจากการแบ่งปันที่อธิบายไว้ ในนโยบายนี้เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับ บริษัท องค์กรหรือบุคคลภายนอก บริษัท เมื่อเราได้รับความยินยอมจากคุณ

การดำเนินทางกฎหมาย เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับ บริษัทอื่น ๆ  บุคคลที่สามองค์กรหรือบุคคลภายนอก บริษัท หากเรามีความเชื่อโดยสุจริตใจว่าการเข้าถึงการใช้การเก็บรักษาหรือการเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นสิ่งจำเป็นตามสมควรเพื่อ:

 • พบกับกฎหมายระเบียบ หมายศาล กระบวนการทางกฎหมาย หรือการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐที่บังคับใช้
 • บังคับใช้ข้อกำหนดการใช้งาน และข้อกำหนดในการให้บริการ รวมถึงการตรวจสอบการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น
 • ตรวจจับป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาการทุจริต ความปลอดภัย หรือทางเทคนิค
 • ป้องกันอันตรายต่อสิทธิทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของบริษัท ผู้ใช้ของเรา ลูกค้า หรือสาธารณะตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต

 

การโอนในเหตุการณ์การขายหรือการเปลี่ยนแปลงการควบคุม หากความเป็นเจ้าของในหรือการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจของเราทั้งหมด หรือในส่วนที่สำคัญทั้งหมดที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ หรือ  หรืออย่างอื่น หรือ เราโอนสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราเว็บไซต์หรือบริการไปยังบุคคลที่สาม เช่นโดยการควบรวมกิจการการดำเนินการล้มละลายหรืออื่น ๆ เราอาจโอนหรือขายของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับเจ้าของใหม่ ในกรณีดังกล่าวเว้นแต่กฎหมายอนุญาตให้ใช้เป็นอย่างอื่นข้อมูลของคุณจะยังคงอยู่ภายใต้สัญญาที่ทำไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับ เว้นแต่คุณจะเห็นด้วยที่แตกต่างกันน

การลบข้อมูลอัตโนมัติ: เราอาจลบข้อมูลจากแอพที่เชื่อมต่อกับบัญชีที่ส่งคืนหรือถูกยกเลิกหรือตามความจำเป็นเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

การเก็บรักษาข้อมูล: เราอาจเก็บข้อมูลของคุณตราบเท่าที่เรารู้สึกว่ามีความต้องการทางธุรกิจ หรือผลประโยชน์ที่จะทำ ซึ่งจะรวมถึงการรักษาข้อมูลตามตำแหน่ง

การเข้าถึงข้อมูล: ข้อมูลที่รวบรวมผ่านการใช้งานอุปกรณ์และ / หรือแอพ รวมถึงข้อมูลตำแหน่งความถี่ในการใช้งานและข้อมูลการติดต่อในกรณีฉุกเฉินนั้น โดยทั่วไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเข้าถึงได้โดยตรง

 

 1. การเข้าถึงข้อมูลและตัวเลือกของคุณ

– คุณสามารถเข้าถึงและอัปเดตข้อมูลบางอย่างที่เรามีเกี่ยวกับบัญชีออนไลน์ของคุณโดยลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณและไปที่เว็บไซต์ “การจัดการบัญชี” หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือต้องการอัปเดตข้อมูลของคุณคุณสามารถติดต่อเรา

– การปิดใช้งานบัญชีบุตรหลานของคุณเป็นไปได้เสมอโดยติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าผ่านหมายเลขโทรศัพท์ของเราออนไลน์ผ่านการแชทหรือส่งอีเมลไปที่ nostrahotline@cdg.co.th

 

 1. ความปลอดภัยด้านการใช้ข้อมูลของคุณ

เราแนะนำอย่างยิ่งเมื่อมีการแจ้งเตือนให้ update ผู้ใช้ควรปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดช่องว่างด้านความปลอดภัยด้านการเปลี่ยนถ่าย การเข้าถึง การใช้งานข้อมูล ได้น้อยที่สุด

 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอินเทอร์เน็ตไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 100% เราจึงไม่สามารถรับประกัน รับรองหรือรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งให้เรา ไม่มีการรับประกันว่าข้อมูลที่ส่งอาจไม่สามารถเข้าถึง เปิดเผย แก้ไข หรือทำลายโดยการละเมิดใด ๆ ของการป้องกันทางกายภาพทางเทคนิค หรือการจัดการของเรา มันเป็นความรับผิดชอบของคุณในการปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ

โปรดทราบว่าอีเมลและการสื่อสารอื่น ๆ ที่คุณส่งถึงเราผ่านเว็บไซต์หรือแอพของเราไม่ได้เข้ารหัสและเราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณไม่สื่อสารข้อมูลที่เป็นความลับใด ๆ ด้วยวิธีการเหล่านี้

 

 1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว เราจะไม่ลดสิทธิ์ของคุณภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณตามกฎหมายที่บังคับใช้ เราจะโพสต์การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวใด ๆ ในหน้านี้

 

 1. คำถามและวิธีการติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามข้อกังวลข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราหรือต้องการติดต่อเรา กรุณาติดต่อเราทางไปรษณีย์ไทยตามที่อยู่ดังต่อไปนี้: