ขึ้นชื่อว่าเป็นธุรกิจสินค้าอุปโภคและบริโภคแล้วนั้น แน่นอนว่าคุณไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงเรื่องของเกมส์การแข่งขันทางกลยุทธ์ธุรกิจได้ คุณอาจจะต้องเจอกับคู่แข่งที่ขายสินค้าเหมือนๆกัน คุณสมบัติและราคาที่ไม่แตกต่างกัน แถมยังวางขายในชั้นวางสินค้าเดียวกันอีกด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่เรานั้นไม่สามารถควบคุมได้เลย !!!
แต่ภายใต้การแข่งขัน ก็ยังมีเครื่องมือที่ถูกพัฒนาเข้ามาเป็นตัวช่วยธุรกิจอยู่เสมอ เพราะทางออกของธุรกิจสินค้าอุปโภคและบริโภคนั้น ยังมีอีกหลายปัจจัยสำคัญ ที่เราสามารถควบคุมได้ด้วยธุรกิจของเราเอง ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนกระจายสินค้าหรือตั้งสาขาไปในพื้นที่ที่มีกลุ่มเป้าหมายศักยภาพที่แท้จริง, การวิเคราะห์ที่ตั้งพื้นที่บริการของคู่แข่ง, การจัดการการขนส่งสินค้าที่คุ้มค่าที่สุด และการบริหารติดตามยอดขายผ่านภาพแผนที่ ซึ่งนับเป็นหนึ่งในเครื่องมือเบื้องหลังตัวสำคัญ ที่ทำให้ธุรกิจนั้นสามารถที่จะลดต้นทุน ลดความเสี่ยงในการลองผิดลองถูก และลดเวลาในการบริหารจัดการงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น
7  เครื่องมือตัวช่วยสำหรับธุรกิจสินค้าอุปโภคและบริโภค
1. เครื่องมือวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งสาขา และศูนย์กระจายสินค้า

2. เครื่องมือวิเคราะห์หาที่ตั้งคู่แข่งบนแผนที่

3. เครื่องมือประเมินศักยภาพของพื้นที่ให้บริการ

4. เครื่องมือวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่

5. เครื่องมือจัดการเส้นทางการขนส่งสินค้า (Route Optimization)

6. เครื่องมือเก็บข้อมูลของร้านค้าบนแอปพลิเคชัน

7. เครื่องมือติดตามยอดขายแบบ Real Time แสดงผลข้อมูลบนแผนที่

ลูกค้าผู้ประกอบการสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Goods) หรือ ผู้ประกอบการห้างค้าปลีก (Retail) ท่านใดที่สนใจ Consumer Goods  Solutions สามารถกรอกรายละเอียดโดยคลิก Contact us เพื่อให้ทางทีมงานติดต่อกลับไป เพื่ออธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Solution ต่างๆที่ลูกค้าสนใจสำหรับธุรกิจ หรือ สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขาย 02 266 9940 ได้เลยครับ
2019-01-31T16:18:41+00:00