TH   |   EN

SOS API

Customer safety management platform via application and help center connection 7/24

แพลตฟอร์มบริหารความปลอดภัยของลูกค้าผ่านแอปพลิเคชัน และการเชื่อมต่อกับศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือ ตลอด 24 ชั่วโมง

SOS Workflow

NOSTRA ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล และโซลูชันด้าน IoT โดยบริษัท โกลบเทค จำกัด ร่วมกับ จส.100 พัฒนาแพลตฟอร์มการเชื่อมต่อกับศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือ หรือ SOS API Premium Service ซึ่งจะเป็นแพลตฟอร์มศูนย์ประสานงานการให้ความช่วยเหลือทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งอุบัติเหตุ ขอความช่วยเหลือกรณีรถเสีย ขอรถพยาบาล ขอรถกู้ชีพ คนหาย ขโมยขึ้นบ้าน ไฟไหม้ ฯลฯ  ผ่าน Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง ลูกค้าที่ใช้งานในระบบจะสามารถสร้าง และบันทึกข้อมูลโปรไฟล์เก็บไว้  โดยข้อมูลของบุคคลนั้นๆ จะแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ Call Center ทันทีที่ได้รับการติดต่อ เพื่อขอความช่วยเหลือผ่าน SOS API Premium Service

SOS API Premium Service

ช่วยภาคธุรกิจในการให้บริการลูกค้า เพื่อการจัดการทางด้านความปลอดภัยได้ดียิ่งขึ้น จากการเชื่อมต่อ SOS API Premium Service เพื่อเรียกใช้บริการนี้บนแอปพลิเคชันเดิมที่มีอยู่แล้วของธุรกิจต่างๆ ผ่าน Application Programming Interface (API) เข้ามาช่วยดูแลลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพียงแค่การกดปุ่ม SOS ในแอปฯ เพียงครั้งเดียว ก็จะได้รับการประสานงานจากทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะ ในเวลาอันรวดเร็ว

SOS API สามารถนำไปใช้กับธุรกิจใดได้บ้าง

อสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สามารถเรียกใช้บริการ SOS API เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบ้าน และคอนโดที่มีอยู่แล้ว เพื่อสร้างความแตกต่าง และเพิ่มระดับการให้บริการความช่วยเหลือในทุกๆ ที่เมื่อผู้อยู่อาศัยเกิดเหตุอันตรายทั้งภายใน หรือภายนอกอาคาร สามารถขอความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็ว

ประกันภัย
ธุรกิจประกันภัยสามารถเรียกใช้บริการ SOS API เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบริการลูกค้าที่มีอยู่แล้ว หรือพัฒนาขึ้นมาใหม่ เพื่อบริหารความปลอดภัยของลูกค้าประกันภัย ในการเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วที่สุด ในเส้นทางที่ใกล้ที่สุด จากตัวแทนประกันภัยหรือศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

บริการด้านสุขภาพ โรงพยาบาล
ธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพ โรงพยาบาล สามารถนำบริการ SOS API ไปเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันที่ให้บริการลูกค้าโรงพยาบาล เพื่อขยายบริการด้านสุขภาพที่ครอบคลุมมากขึ้น ในกรณีที่เกิดเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินนอกพื้นที่การให้บริการของโรงพยาบาล SOS API สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที ไม่ว่าคุณจะประสบเหตุด่วนเหตุร้ายในพื้นที่ใด พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบข้อมูลการรักษาจากแอปพลิเคชันของโรงพยาบาล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการรักษาต่อ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ข้อมูลหมู่เลือด การแพ้ยา ประวัติการผ่าตัด เป็นต้น

ค่ายรถยนต์
สามารถเรียกใช้บริการ SOS API เชื่อมต่อกับระบบนำทางในรถยนต์ หรือ Smart drive application เพื่อบริการด้านความปลอดภัยให้กับลูกค้า เมื่อเกิดเหตุการณ์รถเสีย หรือเกิดอุบัติเหตุ บริการ SOS API จะสามารถให้ความช่วยเหลือในการติดต่ออู่ซ่อมรถที่ใกล้ที่สุด เพื่อมายังจุดเกิดเหตุ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถนำ SOS API ไปเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันให้บริการด้านการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มบริการด้านความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน ในขณะที่กำลังท่องเที่ยว เมื่อเกิดเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นการหลงทาง การบาดเจ็บจากการท่องเที่ยวแบบผจญภัย หรือแม้กระทั่งการแจ้งอุบัติเหตุของคนที่คุณรักจากการท่องเที่ยว ผู้ใช้งานก็สามารถกดเรียกปุ่ม SOS เพื่อขอความช่วยเหลือ แจ้งเหตุในพื้นที่นั้นๆ เพื่อการช่วยเหลือได้ทันท่วงที

Why SOS APi

Easy to Use

ระบบ SOS ขอความช่วยเหลือ ผู้ใช้งานสามารถแนบรูปเหตุการณ์ พร้อมกับ ยืนยันการแจ้งเหตุผ่าน OTC ได้ง่ายแค่ปลายนิ้ว

Call Center Service

 จะได้รับแจ้งเหตุ พร้อมกับพิกัดตำแหน่งบนแผนที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็ว และทันท่วงที

Premium Profile

ผู้ใช้งานสามารถสร้าง และบันทึกข้อมูลไว้ในโปรไฟล์ โดยข้อมูลเหล่านี้จะแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ Call Center ทันทีที่ได้รับการติดต่อ เพื่อขอความช่วยเหลือผ่าน SOS Service ของบุคคลนั้นๆ เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติทางการแพทย์ เช่น การแพ้ยา โรคประจำตัว หรือสิ่งที่ควรระวัง พิกัดที่อยู่ปัจจุบัน หมายเลขติดต่อของญาติ หรือผู้ติดต่อในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน แม้ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่ได้อยู่บ้าน แต่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ประสานความช่วยเหลือกับบุคคลอื่นที่บ้าน เจ้าหน้าที่สามารถทราบพิกัดของผู้แจ้ง หรือที่พักที่ลงทะเบียนไว้ และประสานความช่วยเหลือได้ด้วย ความรวดเร็วและแม่นยำ

API Ready to Integration

ไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมไหน หากธุรกิจมีแอปพลิชันอยู่แล้ว สามารถเพิ่มความสามารถ สร้างความเชื่อมั่นให้กับแอปพลิเคชันของคุณได้มากกว่าที่เคย ด้วยการดูแลในระดับพรีเมียม

Consult with our experts what's best for your company.