Geocoding TH 2019-03-25T09:36:07+00:00

Geocoding

บริการปักหมุดแผนที่ ค้นเจอทุกพิกัด จัดข้อมูลให้ได้ทุกที่ตั้ง

Address Matching

บริการปักหมุดแผนที่จัดทำข้อมูลค่าพิกัดสถานที่จากฐานข้อมูลธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งร้านค้า สาขาธุรกิจ ตัวแทนจำหน่ายสินค้า จุดส่งสินค้า ที่อยู่ลูกค้า ก็สามารถหาพิกัดปักหมุดแผนที่นอสตร้าได้อย่างแม่นยำ

NOSTRA Address Matching Service ปักหมุดแผนที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของฐานข้อมูล MIS ทางธุรกิจที่คุณไม่ทราบตำแหน่งที่ตั้งและการกระจายตัวของข้อมูลในทางภูมิศาสตร์ มาจัดทำเป็นฐานข้อมูลทางด้านแผนที่  โดยสามารถนำข้อมูลค่าพิกัดสถานที่ที่จะปักหมุดแผนที่นี้ไปใช้งานบนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ จีไอเอส เช่น วิเคราะห์ขอบเขตการให้บริการของร้านค้า ความหนาแน่นของสาขาธุรกิจหรือตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่หนึ่งๆ เปรียบเทียบยอดขายของสาขาธุรกิจในแต่ละแห่ง วางแผนการกระจายสินค้าไปยังสาขาธุรกิจ

Best Coverage

นอสตร้ามีข้อมูลแผนที่ประเทศไทยครบ 77 จังหวัด มีความละเอียดสูง แม่นยำ ทันสมัย ด้วยข้อมูลสถานที่สำคัญกว่า 1.3 ล้านจุด

MIS to GIS

การปักหมุดแผนที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของฐานข้อมูล MIS ด้วยค่าพิกัดบนแผนที่ ที่ทำให้คุณเข้าใจสถานการณ์ธุรกิจได้ชัดเจน สนับสนุนการวางแผนและวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี

Compatible

สามารถนำไปใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาตร์ หรือ GIS ได้ง่าย

Landmark matching

บริการแปลงฐานข้อมูลแบบทั่วไป ให้อยู่ในรูปแบบระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ ด้วยการนำชื่อของสถานที่สำคัญเช่น ชื่ออาคารชื่อสำนักงาน ชื่อหมู่บ้านจัดสรร ชื่อคอนโดมิเนียม หรือชื่อสถานที่ราชการต่างๆจากฐานข้อมูลที่ทางลูกค้ามีอยู่ มาจับคู่กับข้อมูลตำแหน่งสถานที่สำคัญในฐานข้อมูลของทางนอสตร้า (NOSTRA)ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 1.6 ล้านแห่งทั่วประเทศไทย จากฐานข้อมูลในรูปแบบ MIS ของลูกค้าแบบเดิมซึ่งไม่สามารถใช้ระบุพิกัดตำแหน่งเชิงพื้นที่ได้นั้น ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้บริการ Landmark matchingคือ ข้อมูลที่มีค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่มีความถูกต้องแม่นยำ ตอบโจทย์กับการนำไปใช้งานเพื่อความสะดวกสบายในการค้นหานำทาง หรือด้านการนำไปวิเคราะห์เชิงพื้นที่บนโปรแกรมทางภูมิศาสตร์เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของคุณ

Data cleansing

การบริการจัดการฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่ได้จากการลงสำรวจพื้นที่และเก็บข้อมูลจากทีมงานสำรวจ หรือฐานข้อมูลเดิมจากลูกค้า ด้วยทีมงานตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลที่มีความชำนาญจากนอสตร้า (NOSTRA) เพื่อให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นระเบียบ และมีความถูกต้องแม่นยำสูงสุด เหมาะสมกับการนำไปใช้งาน
ด้านการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ โดยเฉพาะการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ รวมไปถึงการพัฒนาแอปพลิเคชัน ที่ต้องการนำเทคโนโลยีทางด้านแผนที่อีกด้วย

กรุณากรอกข้อความด้านล่าง ทีมงานจะทำการติดต่อกลับไป