About admin_mo

This author has not yet filled in any details.
So far admin_mo has created 42 blog entries.

NOSTRA ไขข้อสงสัย ทำไม GPS พาหลง ?

2019-04-18T10:18:42+00:00
ปัญหาการขับรถแล้วระบบ GPS พาหลงทางนั้น เป็นสิ่งที่หลายคนเคยประสบพบเจอกับตัวเองมาบ้างแล้ว และบ่อยครั้งในหน้าข่าวสังคมออนไลน์ มักจะมีการตีแผ่ข่าวการเกิดอุบัติเหตุรถออกนอกเส้นทาง อันเนื่องมาจาก GPS นำทางพาหลงไปในเส้นทางลัดหรือผิดเส้นทาง ซึ่งเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อชีวิตผู้ขับได้
นอสตร้า แมพ (NOSTRA Map Thailand) แผนที่ประเทศไทย และ แผนที่ AEC ชวนทำความเข้าใจในเรื่องของระบบนำทาง GPS และ สาเหตุของการที่ GPS พาหลงทาง พร้อมแนะแนวทางในการใช้งาน GPS นำทาง

ระบบนำทางประกอบไปด้วย 3 ส่วนที่สำคัญ ได้แก่

องค์ประกอบเหล่านี้ต้องทำงานร่วมกัน หากส่วนใดส่วนหนึ่งมีความผิดปกติของการทำงาน หรือ เกิดความล่าช้าในการประมวลผลข้อมูล อาจทำให้ระบบนำทางเกิดความผิดพลาดในการประมวลผลและนำทางผู้ใช้งานหลงทางในที่สุด

สาเหตุที่ GPS นำทาง แต่พาหลงทาง

NOSTRA ไขข้อสงสัย ทำไม GPS พาหลง ? 2019-04-18T10:18:42+00:00

Success case : เมื่อเทคโนโลยีทางแผนที่ ประยุกต์ใช้ได้จริงกับธุรกิจ

2018-09-05T12:56:23+00:00
บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด แบรนด์ “สิงห์” ภายใต้บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าไทยที่อยู่คู่คนไทยกว่า 82 ปี พร้อมเดินเคียงข้างกับคนไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้สามารถตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงในทุกภูมิภาคและทุกจังหวัด
ซึ่งบุญรอดเทรดดิ้ง ได้นำเทคโนโลยีทางด้านแผนที่จาก NOSTRA map เข้ามาใช้เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการ ตั้งแต่การปรับปรุงฐานข้อมูลลูกค้าร่วมกับข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS), การวางแผนจัดเส้นทางการทำงานด้วยระบบการบริหารและติดตามยานพาหนะ (Fleet Management System) รวมไปทั้งการวางแผนการขนส่งสินค้า ฯลฯ ซึ่งช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กับทางบริษัทได้เป็นอย่างมาก
“ก่อนที่เรานำเทคโนโลยีทางด้านแผนที่เข้ามาใช้ในการพัฒนาระบบงาน เราพบปัญหาในการทำงานของเจ้าหน้าที่ เช่น จำนวนร้านค้าในพื้นที่ไม่สอดคล้องกับจำนวนพนักงานขาย, การปฏิบัติงานนอกแผนงาน ขาดการวางแผนในการเข้าเยี่ยมร้านค้า ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูง ทางเราจึงได้ปรึกษากับทาง NOSTRA map และได้วางแผนการพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้อง โดยการนำเทคโนโลยีทางด้านแผนที่ต่าง ๆ มาใช้ เช่น GIS, Location Based Service (LBS) เพื่อพัฒนาการให้บริการ ตั้งแต่การสร้างฐานข้อมูลลูกค้าด้วยฐานข้อมูลแผนที่ประเทศไทยของ NOSTRA map, การให้บริการในรูปแบบ Online Map Service

Success case : เมื่อเทคโนโลยีทางแผนที่ ประยุกต์ใช้ได้จริงกับธุรกิจ 2018-09-05T12:56:23+00:00

NOSTRA map ชวนเที่ยวเมืองรอง ลดหย่อนภาษี 55 จังหวัด

2018-09-05T13:16:49+00:00
NOSTRA map ไลฟ์สไตล์แอพพลิเคชั่น ผู้ให้บริการด้านแผนที่นำทางชั้นนำของประเทศไทย ชวนท่องเที่ยวเมืองรอง ลดหย่อนภาษี ปี 2561 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อมูลด้านล่างได้เลยครับ
ออกเดินทางทุกครั้งอย่าลืมเปิดแอปฯแผนที่นำทางที่แม่นยำที่สุด NOSTRA Map Application โหลดฟรีคลิก https://map.nostramap.com/mobile
*ค่าใช้จ่ายสำหรับท่องเที่ยวเมืองรอง ลดหย่อนภาษีได้ตามจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท (รวม Vat) และเป็นผู้มีรายได้สุทธิต่อปีอย่างน้อย 150,001 บาท สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 61 โดยอย่าลืมขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ หรือใบเสร็จรับเงินไว้ด้วยนะครับ
ข้อมูลสำหรับค่าใช้จ่ายที่สามารถลดหย่อนได้ มีดังนี้ครับ
ค่าที่พักในจังหวัดท่องเที่ยวรอง จ่ายให้กับโรงแรม หรือโฮมสเตย์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยตามที่กรมการท่องเที่ยวกำหนด
ค่าบริการนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรอง
ค่าบริการนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรอง ร่วมกับจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดท่องเที่ยวรอง ตามเส้นทางท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ค่าซื้อแพกเกจทัวร์ท่องเที่ยว โดยมีค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าเช่าเรือ ค่าเช่ารถ ค่าอากร ค่าเข้าชมการแสดง ค่าดำน้ำ ฯลฯ ที่รวมอยู่ในแพกเกจทัวร์
สำหรับใบเสร็จที่นำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ สามารถใช้ได้ทั้งใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ และใบเสร็จรับเงิน โดยระบุชื่อผู้มีเงินได้ที่ได้จ่ายเงิน จำนวนเงิน วัน เดือน

NOSTRA map ชวนเที่ยวเมืองรอง ลดหย่อนภาษี 55 จังหวัด 2018-09-05T13:16:49+00:00

NOSTRA Map API for Truck Routing เพื่องานวางแผนการขนส่งแบบมืออาชีพ

2018-09-05T12:49:03+00:00
นอกจากกฏหมายที่สำคัญซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งต้องติดตั้งอุปกรณ์ GPS Tracking เพื่อติดตามและตรวจสอบพฤติกรรมการขนส่งให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพแล้ว ยังมีข้อกฎหมายที่เป็นข้อจำกัดสำหรับการขนส่งสินค้าอีกหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น การจำกัดความเร็ว ถนนหรือโซนที่ห้ามวิ่ง ช่วงเวลาที่อนุญาตให้ใช้เส้นทาง ทำให้ในปัจจุบันระบบ GPS Tracking ที่มีเพียงแค่ความสามารถในการติดตามตำแหน่งและสถานะการขนส่งที่เป็นความต้องการหลักอาจไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะผู้ประกอบการขนส่งยังมองหาระบบช่วยในการวางแผนเส้นทางที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย
เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่าผู้จัดการ Fleet จะเป็นผู้วางแผนและกำหนดเส้นทางให้กับรถบรรทุกโดยมีเงื่อนไขที่ต้องนำมาพิจารณา เช่น จัดเส้นทางโดยใช้ระยะทางสั้นที่สุด, จัดเส้นทางโดยใช้ระยะเวลาการเดินทางน้อยที่สุด,เงื่อนไขเวลาในการรับส่งสินค้าในแต่ล่ะจุด Drop ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญอย่างมากเพราะหากวางแผนดี รัดกุม ก็จะทำให้สามารถบริหารการขนส่งในแต่ละเส้นทางให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ จึงใช้เวลามากและหากมีเหตุเข้ามากระทบ หรือมีเงื่อนไขเปลี่ยนก็ทำให้ต้องจัดเส้นทางใหม่ทั้งหมด เมื่อจำนวนรถมากๆ เข้าก็มีโอกาสเกิดความผิดพลาดสูง
NOSTRA MAP ผู้นำทางด้านระบบแผนที่ออนไลน์เพื่อธุรกิจจึงได้พัฒนา MAP API for Truck Routing โดยเพิ่มความสามารถในการคำนวณเส้นทางอัตโนมัติในรูปแบบยานพาหนะประเภทรถบรรทุก นอกเหนือจากยานพาหนะรูปแบบอื่นๆ ซึ่งได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถจักรยาน ผู้ใช้สามารถกำหนดเงื่อนไขการคำนวณได้ทั้งคำนวณแบบให้ได้ระยะทางสั้นที่สุดหรือให้มีระยะเวลาการเดินทางน้อยที่สุด นอกจากนั้นกรณีที่แผนการขนส่งต้องเดินทางไปส่งสินค้าหลายจุด (Multi-Stop) ยังสามารถคำนวณเพื่อจัดลำดับของจุดส่งสินค้าที่เหมาะสมเพื่อให้มีต้นทุนในการขนส่งต่ำที่สุดได้ โดยผลการคำนวณจะเป็นไปตามเงื่อนไขของข้อกฏหมายที่เหมาะสมสำหรับแต่ละรูปแบบยานพาหนะ
ด้วยความสามารถดังกล่าวของ MAP API for Truck Routing ผู้ให้บริการระบบ GPS Tracking สามารถพัฒนาฟังก์ชั่นการวางแผนเส้นทางขนส่งที่รองรับรูปแบบการเดินทางสำหรับยานพาหนะได้ทุกรูปแบบ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจขนส่ง

NOSTRA Map API for Truck Routing เพื่องานวางแผนการขนส่งแบบมืออาชีพ 2018-09-05T12:49:03+00:00

NOSTRA MAP API คืออะไร

2018-08-20T19:50:48+00:00

API ย่อมาจาก Application Programming Interface หมายถึง ช่องทางการเชื่อมต่อที่ผู้พัฒนาหรือผู้ให้บริการกำหนดไว้ เพื่อให้โปรแกรมประยุกต์ใดๆ เข้าถึงบริการหรือระบบปฏิบัติการได้ หรือในมุมของผู้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ก็จะใช้ API เป็นตัวกลางเชื่อมต่อโปรแกรมประยุกต์เข้ากับบริการหรือระบบปฏิบัติการที่ต้องการนั่นเอง

เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น จะขอยกตัวอย่างผู้ให้บริการ API เช่น Facebook ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ Social Media ที่มีแอพพลิเคชั่นมากมายเชื่อมต่อการทำงานฟังก์ชั่นผ่าน Facebook API เช่น แอพพลิเคชั่นถ่ายภาพ ที่สามารถอัพโหลดภาพถ่ายขึ้นไปโพสบน Timeline ของผู้ใช้งาน หรือแอพพิลเคชั่นสำหรับเก็บข้อมูลการออกกำลังกายที่สามารถโพสข้อมูลกิจกรรมการออกกำลังกายของผู้ใช้เพื่อแชร์ไปยังหน้า Timeline ได้เช่นกัน

สำหรับ NOSTRA ผู้นำบริการแผนที่ประเทศไทยและแผนที่อาเซียนที่มีความละเอียดและแม่นยำสูงสุด มีโซลูชั่น NOSTRA Map Service ที่เปิดให้บริการสำหรับ Developer หรือนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ต้องการใช้บริการแผนที่ออนไลน์ ผ่านช่องทางที่จัดเตรียมไว้ เรียกว่า NOSTRA Map API โดยมีบริการครอบคลุมความต้องการ ไม่ว่าจะเป็น ภาพแผนที่พร้อมข้อมูลสถานที่สำคัญต่างๆ

NOSTRA MAP API คืออะไร 2018-08-20T19:50:48+00:00

NOSTRA Map API หรือ บริการแผนที่ออนไลน์ ง่ายและคุ้มค่า จริงหรือ

2018-08-20T19:47:35+00:00

สำหรับในตอนที่ 2 ผมจะขอพูดเกริ่นถึงในสมัยก่อน ที่การใช้งานข้อมูลแผนที่มักจะจำกัดอยู่ในวงแคบ โดยเริ่มจากหน่วยงานทางการทหารและหน่วยงานภาครัฐ ที่จำเป็นต้องใช้ฐานข้อมูลแผนที่เพื่องการวิเคราะห์และวางแผนในระดับประเทศ ตลอดจนงานบริการด้านสาธารณูปโภคต่างๆ แก่ประชาชน การจะใช้แผนที่เพื่อการวิเคราะห์โดยละเอียดระดับประเทศได้ จะต้องลงทุนใช้ระบบที่เรียกว่า จีไอเอส (GIS) หรือ ระบบภูมิสารสนเทศ ซึ่งมีการลงทุนค่อนข้างสูงในระดับล้านหรือหลายสิบล้านบาท เนื่องจากระบบ GIS จะทำงานได้ต้องมีองค์ประกอบต่างๆ ดังภาพตัวอย่าง

องค์กรจะต้องลงทุนจัดหาทั้งอุปกรณ์ ข้อมูลแผนที่ที่มีคุณภาพ ตลอดจนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้มาซึ่งระบบจัดเก็บ จัดการ ประมวลผล และแสดงผลการวิเคราะห์ที่ดี และทำงานได้แบบครบถ้วน Full option ระดับ Advance ดังนั้น การพัฒนาระบบ GIS ในองค์กรหนึ่งๆ จึงไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องอาศัยทั้งเงินและเวลาจึงจะประสบความสำเร็จ ทำให้มีเพียงหน่วยงานภาครัฐและองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความจำเป็นต้องใช้งานข้อมูลแผนที่พื้นฐานเท่านั้นที่เป็นหน่วยงานแรกๆ ที่ลงทุนในระบบอย่างจริงจัง

แต่ในปัจจุบัน เมื่อระบบ Network และ Infrastructure ในการเข้าถึงข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นไปได้ง่าย ประกอบกับโซลูชั่นทางด้านแผนที่มีการพัฒนาไปอย่างมาก ทำให้เกิดการพัฒนาบริการแผนที่ออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถนำข้อมูลแผนที่และเครื่องมือการทำงานขั้นพื้นฐานไปใช้งานได้ง่ายขึ้นและประหยัดเงินลงทุนไปหลายเท่าตัว

NOSTRA ได้เห็นถึงความท้าทายและโอกาสที่จะช่วยสนับสนุนนักพัฒนาและองค์กรธุรกิจขนาดกลางและเล็กในการใช้งานแผนที่ด้วยต้นทุนที่ต่ำลง

NOSTRA Map API หรือ บริการแผนที่ออนไลน์ ง่ายและคุ้มค่า จริงหรือ 2018-08-20T19:47:35+00:00

6 เดือนโตกระโดด 300% เพราะทำเลที่ตั้งคือหัวใจในการทำธุรกิจ “ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ”

2018-08-20T19:36:54+00:00

เพราะทำเลที่ตั้งคือหัวใจในการทำธุรกิจ “ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ”

นำเทคโนโลยีแผนที่อัจฉริยะ นอสตร้า เดินหน้าขยายสาขา เพิ่มยอดสินเชื่อ

เติบโตแบบก้าวกระโดด 300% ใน 6 เดือน

“ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ” เมื่อปี 2007 ที่บริษัทประกันวินาศภัยระดับโลกซื้อกิจการไฟแนนซ์ท้องถิ่น ซึ่งให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถมาบริหารทั้งหมด 133 สาขา จนได้มาอยู่ในเครือของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในปี 2008 และยกระดับรูปแบบการให้บริการพร้อมเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าสินเชื่อมากขึ้นจนประสบความสำเร็จ ปัจจุบันปี 2016 ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ มีสาขาเพิ่มขึ้นเป็น 410 สาขา ทั่วประเทศ จากการใช้แผนที่ “นอสตร้า” มาใช้ในการวางแผนขยายสาขา

 

นายธีวินท์ จิตรสถาพร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสาขา บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด ผู้ให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถที่รู้จักกันดี ในนาม “ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ” เปิดเผยว่า “การทำธุรกิจในช่วงเริ่มต้นเราใช้วิธีการเปิดสาขาโดยการเน้นอยู่ทำเลที่อยู่ใกล้ถนนใหญ่และกรมขนส่ง เพราะโจทย์ตอนนั้นคือต้องการเน้นสร้างยอดสินเชื่อให้เติบโตโดยเร็ว เราจึงมุ่งเน้นไปยังลูกค้าที่มีรถเก๋ง รถกระบะ และรถบรรทุกใช้งาน

6 เดือนโตกระโดด 300% เพราะทำเลที่ตั้งคือหัวใจในการทำธุรกิจ “ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ” 2018-08-20T19:36:54+00:00

ดูผังเมืองสักนิด ก่อนคิดลงทุนอสังหาฯ NOSTRA MAP เปิดข้อมูลแผนที่ผังเมือง (City Plan) ฟรี !!

2018-08-20T19:27:29+00:00

บริษัท โกลบเทค จำกัด (GlobeTech Co., Ltd.) ผู้ให้บริการด้านข้อมูลแผนที่ดิจิตอลที่มีความละเอียด ถูกต้อง และทันสมัยสูงสุด NOSTRA MAP ตลอดจนบริการข้อมูลพิกัดตำแหน่งครบทุกรูปแบบ ได้เปิดให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์แผนที่ https://map.nostramap.com สามารถเข้าดูข้อมูล ผังเมือง หรือ (City Plan) แสดงผลบนเว็บไซต์ง่ายๆ โดยสามารถเลือกที่ Map Layer เลื่อนดูส่วน Business Layer กดเลือกชื่อผังเมือง หรือ City Plan ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ที่ต้องการใช้งานที่ต้องใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการเลือก Location  โดยเฉพาะในขณะนี้ในการลงทุนด้านอสังหาฯ ที่ต้องพิจารณาองค์ประกอบหลากหลายก่อนการตัดสินใจลงทุน

สีไหนมีความหมายอย่างไรต้องดู ..

สี ความหมาย
เขตสีเหลือง ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
เขตสีส้ม ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
เขตสีน้ำตาล ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
เขตสีเหลืองและเส้นทแยงสีขาว ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัย
เขตสีแดง ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
เขตสีแดงและเส้นทแยงสีขาว ดูผังเมืองสักนิด ก่อนคิดลงทุนอสังหาฯ NOSTRA MAP เปิดข้อมูลแผนที่ผังเมือง (City Plan) ฟรี !! 2018-08-20T19:27:29+00:00

NOSTRA ปักหมุดแผนที่ตามรอยโครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ ๙

2018-08-20T19:20:53+00:00

9 โครงการในหลวงรัชกาลที่ 9

บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้ให้บริการ แผนที่ประเทศไทย NOSTRA Map จัดทำข้อมูลพิเศษ ๙ ตามรอยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ผ่านแอพพลิเคชันแผนที่นำทาง NOSTRA Map เพื่อรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันสร้างประโยชน์นานัปการแก่ประชาชนชาวไทย

9 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แก่

1. สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

นับเป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของเมืองไทย ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเดินทางมาพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ แต่เดิมเป็นป่าเขา ชาวบ้านทำไร่เลื่อยลอย ปลูกฝิ่น ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา จนกระทั่ง ปี พ.ศ.2512 สถานีเกษตรหลวงอ่างขางได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามพระราชดำริ “ให้ช่วยเขา ช่วยตัวเอง”

2. สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ในปี พ.ศ. 2522 “สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์” ได้ก่อตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาส่วนใหญ่ในพื้นที่ ให้มีพื้นที่ทำกินเป็นหลักแหล่งเพิ่มรายได้ เลิกการปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยบุกรุกป่าอันเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย

3. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่ บ้านวัดจันทร์ และ หมู่บ้านใกล้เคียง

NOSTRA ปักหมุดแผนที่ตามรอยโครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ ๙ 2018-08-20T19:20:53+00:00