Success case : เมื่อเทคโนโลยีทางแผนที่ ประยุกต์ใช้ได้จริงกับธุรกิจ

Success case : เมื่อเทคโนโลยีทางแผนที่ ประยุกต์ใช้ได้จริงกับธุรกิจ บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด แบรนด์ “สิงห์” ภายใต้บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าไทยที่อยู่คู่คนไทยกว่า 82 ปี พร้อมเดินเคียงข้างกับคนไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้สามารถตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงในทุกภูมิภาคและทุกจังหวัด ซึ่งบุญรอดเทรดดิ้ง ได้นำเทคโนโลยีทางด้านแผนที่จาก NOSTRA map เข้ามาใช้เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการ ตั้งแต่การปรับปรุงฐานข้อมูลลูกค้าร่วมกับข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS), การวางแผนจัดเส้นทางการทำงานด้วยระบบการบริหารและติดตามยานพาหนะ (Fleet Management System) รวมไปทั้งการวางแผนการขนส่งสินค้า ฯลฯ ซึ่งช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กับทางบริษัทได้เป็นอย่างมาก “ก่อนที่เรานำเทคโนโลยีทางด้านแผนที่เข้ามาใช้ในการพัฒนาระบบงาน เราพบปัญหาในการทำงานของเจ้าหน้าที่ เช่น จำนวนร้านค้าในพื้นที่ไม่สอดคล้องกับจำนวนพนักงานขาย, การปฏิบัติงานนอกแผนงาน ขาดการวางแผนในการเข้าเยี่ยมร้านค้า ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูง ทางเราจึงได้ปรึกษากับทาง NOSTRA map และได้วางแผนการพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้อง โดยการนำเทคโนโลยีทางด้านแผนที่ต่าง ๆ มาใช้ เช่น GIS, Location Based Service (LBS) เพื่อพัฒนาการให้บริการ ตั้งแต่การสร้างฐานข้อมูลลูกค้าด้วยฐานข้อมูลแผนที่ประเทศไทยของ […]

6 เดือนโตกระโดด 300% เพราะทำเลที่ตั้งคือหัวใจในการทำธุรกิจ “ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ”

6 เดือนโตกระโดด 300% เพราะทำเลที่ตั้งคือหัวใจในการทำธุรกิจ “ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ” เพราะทำเลที่ตั้งคือหัวใจในการทำธุรกิจ “ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ” นำเทคโนโลยีแผนที่อัจฉริยะ นอสตร้า เดินหน้าขยายสาขา เพิ่มยอดสินเชื่อ เติบโตแบบก้าวกระโดด 300% ใน 6 เดือน “ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ” เมื่อปี 2007 ที่บริษัทประกันวินาศภัยระดับโลกซื้อกิจการไฟแนนซ์ท้องถิ่น ซึ่งให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถมาบริหารทั้งหมด 133 สาขา จนได้มาอยู่ในเครือของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในปี 2008 และยกระดับรูปแบบการให้บริการพร้อมเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าสินเชื่อมากขึ้นจนประสบความสำเร็จ ปัจจุบันปี 2016 ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ มีสาขาเพิ่มขึ้นเป็น 410 สาขา ทั่วประเทศ จากการใช้แผนที่ “นอสตร้า” มาใช้ในการวางแผนขยายสาขา นายธีวินท์ จิตรสถาพร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสาขา บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด ผู้ให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถที่รู้จักกันดี ในนาม “ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ” เปิดเผยว่า “การทำธุรกิจในช่วงเริ่มต้นเราใช้วิธีการเปิดสาขาโดยการเน้นอยู่ทำเลที่อยู่ใกล้ถนนใหญ่และกรมขนส่ง เพราะโจทย์ตอนนั้นคือต้องการเน้นสร้างยอดสินเชื่อให้เติบโตโดยเร็ว เราจึงมุ่งเน้นไปยังลูกค้าที่มีรถเก๋ง […]

ดูผังเมืองสักนิด ก่อนคิดลงทุนอสังหาฯ NOSTRA MAP เปิดข้อมูลแผนที่ผังเมือง (City Plan) ฟรี !!

ดูผังเมืองสักนิด ก่อนคิดลงทุนอสังหาฯ NOSTRA MAP เปิดข้อมูลแผนที่ผังเมือง (City Plan) ฟรี !! บริษัท โกลบเทค จำกัด (GlobeTech Co., Ltd.) ผู้ให้บริการด้านข้อมูลแผนที่ดิจิตอลที่มีความละเอียด ถูกต้อง และทันสมัยสูงสุด NOSTRA MAP ตลอดจนบริการข้อมูลพิกัดตำแหน่งครบทุกรูปแบบ ได้เปิดให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์แผนที่ https://map.nostramap.com สามารถเข้าดูข้อมูล ผังเมือง หรือ (City Plan) แสดงผลบนเว็บไซต์ง่ายๆ โดยสามารถเลือกที่ Map Layer เลื่อนดูส่วน Business Layer กดเลือกชื่อผังเมือง หรือ City Plan ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ที่ต้องการใช้งานที่ต้องใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการเลือก Location โดยเฉพาะในขณะนี้ในการลงทุนด้านอสังหาฯ ที่ต้องพิจารณาองค์ประกอบหลากหลายก่อนการตัดสินใจลงทุน สีไหนมีความหมายอย่างไรต้องดู .. สี ความหมาย เขตสีเหลือง ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย เขตสีส้ม ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง เขตสีน้ำตาล ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก เขตสีเหลืองและเส้นทแยงสีขาว ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัย […]

Featureใหม่ ช่วยเพิ่มศักยภาพในการขยายตัวของธุรกิจ ด้วย Heat Map

NOSTRA MAP ข้อมูลแผนที่ดิจิตอล ที่มีความละเอียด ถูกต้อง และทันสมัยสูงสุด แนะนำ Feature ใหม่ ช่วยเพิ่มศักยภาพในการขยายตัวของธุรกิจ ด้วย Heat Map Heat Map คืออะไร? Heat Map คือ เทคโนโลยีการนำแผนที่มาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ (Demographic data) และข้อมูลอื่นๆที่เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ อาทิ ตำแหน่งสถานที่สำคัญ เป็นต้น มาผ่านกระบวนการวิเคราะห์ เพื่อนำผลการวิเคราะห์นั้น มาประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ การวางกลยุทธ์ขององค์กรในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขยายธุรกิจ การใช้เครื่องมือทางการตลาด และการวิเคราะห์ความสามารถของบริษัทฯ ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ผลการวิเคราะห์นี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับลูกค้าหลากหลายธุรกิจที่ไม่ว่าจะเป็น ร้านสะดวกซื้อ, สถาบันการเงิน, บริษัทโฆษณาทำการตลาด, อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ Heat Map ใช้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 3 ส่วน ได้แก่ Demographic Data (ข้อมูลประชากรศาสตร์) – ได้แก่ เพศ, อายุ, รายได้, สถานภาพสมรส […]

NOSTRA Map API for Truck Routing เพื่องานวางแผนการขนส่งแบบมืออาชีพ

NOSTRA Map API for Truck Routing เพื่องานวางแผนการขนส่งแบบมืออาชีพ นอกจากกฏหมายที่สำคัญซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งต้องติดตั้งอุปกรณ์ GPS Tracking เพื่อติดตามและตรวจสอบพฤติกรรมการขนส่งให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพแล้ว ยังมีข้อกฎหมายที่เป็นข้อจำกัดสำหรับการขนส่งสินค้าอีกหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น การจำกัดความเร็ว ถนนหรือโซนที่ห้ามวิ่ง ช่วงเวลาที่อนุญาตให้ใช้เส้นทาง ทำให้ในปัจจุบันระบบ GPS Tracking ที่มีเพียงแค่ความสามารถในการติดตามตำแหน่งและสถานะการขนส่งที่เป็นความต้องการหลักอาจไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะผู้ประกอบการขนส่งยังมองหาระบบช่วยในการวางแผนเส้นทางที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่าผู้จัดการ Fleet จะเป็นผู้วางแผนและกำหนดเส้นทางให้กับรถบรรทุกโดยมีเงื่อนไขที่ต้องนำมาพิจารณา เช่น จัดเส้นทางโดยใช้ระยะทางสั้นที่สุด, จัดเส้นทางโดยใช้ระยะเวลาการเดินทางน้อยที่สุด,เงื่อนไขเวลาในการรับส่งสินค้าในแต่ล่ะจุด Drop ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญอย่างมากเพราะหากวางแผนดี รัดกุม ก็จะทำให้สามารถบริหารการขนส่งในแต่ละเส้นทางให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ จึงใช้เวลามากและหากมีเหตุเข้ามากระทบ หรือมีเงื่อนไขเปลี่ยนก็ทำให้ต้องจัดเส้นทางใหม่ทั้งหมด เมื่อจำนวนรถมากๆ เข้าก็มีโอกาสเกิดความผิดพลาดสูง NOSTRA MAP ผู้นำทางด้านระบบแผนที่ออนไลน์เพื่อธุรกิจจึงได้พัฒนา MAP API for Truck Routing โดยเพิ่มความสามารถในการคำนวณเส้นทางอัตโนมัติในรูปแบบยานพาหนะประเภทรถบรรทุก นอกเหนือจากยานพาหนะรูปแบบอื่นๆ ซึ่งได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถจักรยาน ผู้ใช้สามารถกำหนดเงื่อนไขการคำนวณได้ทั้งคำนวณแบบให้ได้ระยะทางสั้นที่สุดหรือให้มีระยะเวลาการเดินทางน้อยที่สุด นอกจากนั้นกรณีที่แผนการขนส่งต้องเดินทางไปส่งสินค้าหลายจุด (Multi-Stop) ยังสามารถคำนวณเพื่อจัดลำดับของจุดส่งสินค้าที่เหมาะสมเพื่อให้มีต้นทุนในการขนส่งต่ำที่สุดได้ โดยผลการคำนวณจะเป็นไปตามเงื่อนไขของข้อกฏหมายที่เหมาะสมสำหรับแต่ละรูปแบบยานพาหนะ ด้วยความสามารถดังกล่าวของ […]

NOSTRA MAP เวอร์ชัน 4 อัพเดทฟังก์ชั่นใหม่สุดปัง พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ววันนี้!

NOSTRA MAP 4.0 อัพเดทฟังก์ชั่นใหม่สุดล้ำ พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ววันนี้! ย้ำภาพผู้นำคอนเทนต์แผนที่ที่แม่นยำที่สุด ให้ทุกการเดินทางเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้ว “นอสตร้า แมพ (NOSTRA Map Thailand)” แอปพลิเคชันแผนที่นำทางบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต โดย บริษัท โกลบเทค จำกัด พร้อมให้ดาวน์โหลด NOSTRA MAP 4.0 เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด ตอกย้ำความเป็นผู้นำแอปพลิเคชันแผนที่นำทางเชิงไลฟ์สไตล์ของคนไทยที่แม่นยำที่สุด ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นผู้ช่วยให้ทุกการเดินทางหรือการท่องเที่ยวของคนไทยง่าย สะดวกสบาย และเป็นเรื่องสนุกยิ่งขึ้น มาพร้อมฟังก์ชันใหม่บน NOSTRA MAP 4.0

มารู้จักประเภทของรถ 1,2,3,5,9 ที่ต้องติด GPS ตามกฏหมายกรมการขนส่งกันเถอะ

เนื่องจากกฎหมายใหม่ของ กรมขนส่งทางบก มีบังคับให้ รถประเภท 1,2,3,5,9 ต้องติด GPS ที่มีเครื่องรูดบัตรเพื่อให้ทราบผู้ขับขี่ ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ ตั้งแต่วันที่ 25/1/59 เป็นต้นไป ส่วนรถเก่าที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ GPS ไว้แล้ว ก็จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่มีเครื่องรูดบัตรด้วยภายในปี 2562 (หากไม่ส่งข้อมูลให้ทางกรมจะไม่สามารถต่อทะเบียนรถได้)

แผนที่นอสตร้า จับมือ แมพ มาร์เกตติ้ง ผุดสุดยอดไอเดียการวิเคราะห์พื้นที่เพื่อทำการตลาดแบบคลาวด์ครั้งแรกในไทย

นอสตร้า จับมือ แมพ มาร์เกตติ้ง ผนึกกำลังผู้นำแผนที่ดิจิทัลและระบบภูมิสารสนเทศสำหรับการวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการวางแผนการตลาดประเทศญี่ปุ่น ดัน “TerraMap Thailand powered by NOSTRA” ระบบการวิเคราะห์พื้นที่ทางการตลาดแบบคลาวด์เจ้าแรกในไทย เน้นพัฒนาให้เข้ากับองค์กรธุรกิจญี่ปุ่นที่มีการขยายธุรกิจมายังประเทศไทย และธุรกิจอื่นๆ ที่สนใจ นายวิชัย แสงหิรัญวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกลบเทค จำกัด กล่าวว่า “นอสตร้า แมพ ในฐานะผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการแผนที่ดิจิตอลอย่างครบวงจรที่มีรายละเอียดและความแม่นยำสูงสุดอันดับหนึ่งของประเทศไทยได้ร่วมมือกับ บริษัท แมพ มาร์เกตติ้ง จำกัด หนึ่งในผู้นำด้านระบบภูมิสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการพื้นที่ทางการตลาดจากประเทศญี่ปุ่น ใช้ความเชี่ยวชาญด้านแผนที่ดิจิทัลในประเทศไทยมาใช้ในการพัฒนา “TerraMap Thailand powered by NOSTRA” หรือ TMT ระบบการวิเคราะห์พื้นที่ทางการตลาดแบบคลาวด์ (Cloud-based Area Marketing Package) ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งระบบนี้ได้รับการพัฒนาให้เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจด้านการตลาดขององค์กรธุรกิจของประเทศญี่ปุ่นที่มีการดำเนินกิจการในประเทศไทยโดยเฉพาะ” มร. มาซาโนริ ชินเด็น ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมพ มาร์เกตติ้ง จำกัด กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม […]

“โกลบเทค” จับมือ “เซนริน” ผนึกกำลังผู้นำด้านการให้บริการแผนที่ 2 ภูมิภาค

บริษัท โกลบเทค จำกัด ในกลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิตอลภายใต้แบรนด์ นอสตร้า (NOSTRA) ที่มีรายละเอียดและความแม่นยำสูงสุดอันดับหนึ่งในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำโดย นายวิชัย แสงหิรัญวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป (ซ้าย) เซ็นสัญญาลงนามพันธมิตรทางธุรกิจกับเซนริน (ZENRIN) บริษัทผู้เชี่ยวชาญการให้บริการทำแผนที่ชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น โดยมี นายฮิโรอะกิ อิโตะ ผู้จัดการทั่วไป (ขวา) เป็นผู้ลงนามข้อตกลงให้เซนรินสามารถเข้าถึงข้อมูลแผนที่ 10 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม) เพื่อร่วมมือกันผลักดันแผนที่ NOSTRA ASEAN Map สู่ลูกค้าทั่วโลก โดยหวังยอดทะลุเป้าภายในปีนี้ ข้อมูลเพิ่มเติม ZENRIN บริษัทเซนริน จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำ ในด้านบริการข้อมูลแผนที่ และการสำรวจแผนที่ในประเทศญี่ปุ่น และบริการจัดหาข้อมูลแผนที่ให้ประเทศในแถบยุโรป อเมริกาเหนือ และบางประเทศในเอเชีย รวมทั้งอินเดียและไต้หวัน สำหรับระบบนำทางรถยนต์, GIS, และอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จากประเทศญี่ปุ่น […]