Contact Us TH 2018-12-19T16:23:36+00:00

เกี่ยวกับเรา

บริษัท โกลบเทค จำกัด (GlobeTech Co., Ltd.)

หนึ่งในบริษัทภายใต้การนำของกลุ่มบริษัทซีดีจี (CDG Group) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2551 ก่อนหน้านั้นโกลบเทคเป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งภายใต้บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ จีไอเอส มามากกว่า 20 ปี ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาการให้บริการด้านข้อมูลแผนที่ดิจิตอลที่มีความละเอียด ถูกต้อง และทันสมัยสูงสุด ตลอดจนบริการข้อมูลพิกัดตำแหน่งครบทุกรูปแบบ จึงได้ยกระดับหน่วยธุรกิจแผนที่ขึ้นเป็นบริษัท โกลบเทค จำกัด
โกลบเทค มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำการให้บริการโซลูชั่นด้านข้อมูลแผนที่และคอนเทนต์ (Location Content Service Provider) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นแผนที่ของ โกลบเทคอยู่ภายใต้แบรนด์ “นอสตร้า” (NOSTRA)
นับเป็นเวลากว่า 20 ปี ที่ทีมงานนอสตร้าได้สั่งสมความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีการสำรวจและผลิตข้อมูลแผนที่ เรามีความชำนาญในการจัดเก็บข้อมูลในสภาพแวดล้อมท้องถิ่น โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีรูปแบบความซับซ้อนที่ไม่เหมือนประเทศอื่น เช่น บ้านเลขที่ไม่เรียงกัน การใช้งานถนนแบบ one-way หรือ two-way ตามเวลา และเรามีทีมสำรวจภาคสนามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทำงานเก็บข้อมูลในทุกๆ วัน เพื่ออัพเดทข้อมูลให้มีความถูกต้องแม่นยำ เชื่อถือได้
จนปัจจุบัน เราพัฒนาศักยภาพการบริการแผนที่ไทยและแผนที่อาเซียน ให้ครอบคลุมทุกด้านในหลายเทคโนโลยี และมีพันธมิตรทางธุรกิจหลากหลาย เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับองค์กรและประชาชนทั่วไป เรายินดีให้คำปรึกษา แนะนำ และร่วมพัฒนาธุรกิจเพื่อสร้างความสำเร็จไปพร้อมกับคุณ
VISION
เป็นผู้นำนวัตกรรมด้าน location Content ใน 10 ประเทศ ASEAN ที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และช่วยให้ผู้คนดำเนินชีวิตประจำวันได้ง่ายสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
MISSION
เราจะมุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมด้าน location content ใน 10 ประเทศอาเซียน โดยยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการของ GT (คน-นวัตกรรม-สินค้า-กระบวนการ)ค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการ

Company Timeline

บริษัท โกลบเทค จำกัด และทีมงานนอสตร้า

ทำงานภายใต้การบริหารงานของคุณวิชัย แสงหิรัญวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป เรามีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ อาทิ วิศวกรสำรวจ วิศวกรคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์ นักภูมิศาสตร์ นักพัฒนาธุรกิจ นักการตลาด ฯลฯ  เป็นจำนวนกว่า 40 ชีวิต ที่ทำหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น ตลอดจนให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายแก่ลูกค้าของบริษัท

นอกจากนี้ นอสตร้ายังมีทีมงานสำรวจภาคสนามระดับมืออาชีพ และทีมจัดทำแผนที่ที่สั่งสมประสบการณ์มายาวนานกว่า 20 ปี กว่า 200 ชีวิต ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในสภาพแวดล้อมและปัญหาในการสำรวจและจัดทำแผนที่ เพื่อให้ได้ข้อมูลแผนที่คุณภาพที่สามารถนำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมที่สุด

ในทุกๆ วัน ทีมสำรวจภาคสนามจะปฏิบัติงานตามพื้นที่ต่างๆ ตามที่มีการวางแผนงานสำรวจข้อมูลในแต่ละปี ซึ่งจะแบ่งเส้นทางจัดเก็บข้อมูลในทั่วทุกภูมิภาคของไทย โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลบ่อยครั้ง จึงจำเป็นจะต้องปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและทันต่อเวลา

นอกจากนี้ เรายังเป็นพันธมิตรกับบริษัทแผนที่อื่นๆ ที่ล้วนเป็นมืออาชีพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการจัดทำแผนที่รวม 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ แผนที่อาเซียน (ASEAN map) เพื่อให้บริการข้อมูลแผนที่อาเซียนที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

NOSTRA We Create a products & Solutions  for a better Society

ที่นอสตร้า เรามีวัฒนธรรมในการทำงานที่เน้นความยืดหยุ่น สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน มีความแปลกใหม่เสมอในทุกวันด้วย  Mobile Office Concept  นั่งทำงานแบบไม่ระบุที่นั่ง  เน้นความสร้างสรรค์ในงานด้วยการ กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมสนุกสนานมากมาย

Outing

กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี

Wisdom lunch

สนุกสนานกับกิจกรรมประจำเดือน ที่ทั้งสนุก มันส์ และฮา ไม่ซ้ำกันในแต่ละเดือน

Free Fruit Friday

อิ่มอร่อยกับผลไม้ช่วงบ่าย พร้อมปัญหา พร้อมโจทย์ให้น้องๆ ระดมความคิดเห็น
แต่ละกิจกรรม

English Friday

ฝึกฝนและเพิ่มพูนการสนทนาภาษาอังกฤษไปด้วยกัน

Innovation Awards

ส่งเสริม และสร้างเสริมนวัตกรรมในองค์กร

Tech Talk

ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เทคโนโลยีและถ่ายทอดนำเสนอต่อเพื่อนในองค์กร

Happy Birthday 

กิจกรรมเป่าเค้กวันเกิดประจำเดือน

GM Talk

ลดช่องว่างระหว่างผู้บริการและพนักงานผ่านกิจกรรมถามตอบรายเดือน

TEAM Building

กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ภายใน องค์กร

Core Value Award

เราสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรมีวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความ innovations

 The Trainee  Experience  

เรียนรู้การทำงานอย่างเข้มข้น ผ่านโปรเจคที่นักศึกษาสนใจ มีพี่ๆ ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการทำงานคอยดูแลและให้คำปรึกษา

Work with us

ภัทรดา ธนะจันทร์ ( อ่อมอ๊อม )

Project Leader

“ประทับใจในบรรยากาศการทำงานที่นี่ โกลบเทคเราอยู่กันอบอุ่นเหมือนพี่เหมือนน้อง เปิดกว้างรับความคิดเห็น ทำให้เราได้ใช้ทักษะความสามารถในการทำงานอย่างเต็มที่ค่ะ”

ภาณัฐ พัฒนวงศ์ (ณัฐ)

GIS Business Support (Pre-sales Engineer)

“ผมตัดสินใจก้าวข้ามความกลัวเทคโนโลยีต่างๆ ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนี้ด้วยการเพาะบ่มทางปัญญาและประสบการณ์จากที่นี่
ขณะที่บริษัทกำลังเติบโตขึ้น ในทางเดียวกันนั้นเองตัวผมก็กำลังเติบโตขึ้นด้วย….อย่างมีคุณภาพ”

มรกต เพ็ญศรี (ยู)

Digital Marketing & Content Creation

“การได้มาทำงานที่เรารักกับเพื่อนร่วมงานดีๆ ในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบ Work Hard, Play Harder แค่นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาดีๆของชีวิตการทำงานแล้วครับ”

ยิ่งพงษ์ วิมุกติพันธ์ ( โน้ป )

Business Development Manager

“ Career Path ที่ดีมันมากับองค์กรที่ดีครับ ผมต้องขอขอบคุณโกลบเทคที่ให้โอกาสผมนำ Innovation มาช่วยขับเคลื่อนองค์กร และพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆ กันครับ ”

ณัฏฐกมล แก้วสิงห์ (พลอย)

Business Development Executive

“ เรียนรู้ พัฒนา ทดลองทำ คือสามสิ่งที่ทำให้พลอยประทับใจในการทำงานของที่นี่ค่ะ ขอบคุณโกลบเทค ขอบคุณพี่ ๆ น้อง ๆ ที่ทำให้เราเติบโตไปด้วยประสบการณ์ที่มากขึ้นพร้อมกันค่ะ”

สุธีกานต์ สุขสงวน (ป่าน)

Project Support

“โกลบเทคไม่ได้เป็นแค่องค์กรๆ หนึ่งเท่านั้น แต่โกลบเทคเป็นเหมือนบ้านหลังที่ 2 ที่ 3 ที่ทุกคนอยู่ด้วยกันแบบอบอุ่น ช่วยเหลือ ดูแล และให้คำปรึกษาซึ่งกันและกัน โกลบเทคเป็นเหมือนโรงเรียนที่ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการทำงาน และโกลบเทคเป็นเหมือนห้องแลปที่เปิดโอกาสให้ได้ทดลองและแสดงความคิดความอ่านได้อย่างเต็มที่”

Welfare & Benefits

เกี่ยวกับสุขภาพ

 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • การประกันสุขภาพทั้งกรณีคนไข้ใน คนไข้นอก และทันตกรรม ซึ่งจัดให้มี 2 แผนโดยพนักงาน มีสิทธิเลือกที่จะใช้แผนใดก็ได้ที่เหมาะกับตนเอง
 • ห้องฟิตเนส

เงินช่วยเหลือพนักงาน

 • เงินช่วยเหลือบุตร
 • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือกรณี บิดา-มารดา-บุตร-ธิดาของพนักงานเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือกรณีเกิดความเสียหายจากภัยพิบัติต่างๆ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เพื่อเป็นหลักประกันให้พนักงานในอนาคต และเป็นเงินออมเพื่อให้พนักงานสามารถนำเงินไปใช้ ได้ในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งกองทุนฯ มีแผนการลงทุน 3 แผน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเลือก แผนลงทุนได้ตามต้องการ

การลา

 • ลาพักผ่อนประจำปี
 • ลากิจ
 • ลาป่วย / ลาคลอด
 • ลากรณีบิดา มารดา บุตร ธิดาของพนักงานเสียชีวิต
 • ลาสมรส
 • ลาประกอบพิธีทางศาสนา ลาบวชและลาพิธีฮัจญ์
 • ลาอื่นๆ ตามกฏหมาย

การประกันชีวิต และอุบัติเหตุ

 • ประกันชีวิต 20 – 60 เท่าของเงินเดือน
 • ประกันอุบัติเหตุ และทุพพลภาพ

อื่นๆ

 • รางวัลอายุงาน
 • เงินกู้ซื้อที่อยู่อาศัยดอกเบี้ยพิเศษ

กรุณากรอกข้อความด้านล่าง ทีมงานจะทำการติดต่อกลับไป