TH   |   EN

Map For Navigation
มั่นใจในทุกเส้นทาง ด้วยแผนที่เพื่อระบบนำทาง
พร้อมใช้ในทุกแพลตฟอร์ม ถูกต้อง แม่นยำ
View More
Previous
Next
Services & Solutions

Our Expertise Will Elevate Your Business
to New Heights

Elevate your business with our team of experts who will answer your every query with peerless precision and acuity, helping to bring your goals and aspirations to fruition.

“Map Data” “Map Data for Businesses”
NOSTRA knows that the heart of every modern business’s success comes from the ability to leverage map data and information. Utilize our range of online and offline data points and transform the way you conduct your business.

We offer solutions and services from only the most experienced experts in the field, trusted and relied on by Thailand’s leading enterprises

 Take work efficiency to the next level with our full spectrum of IoT offerings, tailored to your interests and needs. Integrate sensors, develop smart solutions, and much more for a new paradigm of communication and management

A New World of Solutions with NOSTRA


Answer all your business needs with NOSTRA and breathe new life into the way you perceive and interact with the world. Create world-class products and go beyond your potential with a digital transformation that will bring your company to the forefront of your industry.

WHY
NOSTRA
MAP

NOSTRA MAP has been Globetech Ltd.’s navigation and mapping software of choice for over 20 years. One of CDG Group’s affiliate companies, NOSTRA MAP promises professional expertise and quality in every operation.

With user-friendly design in mind, our products can be easily applied to your workflow. Simplify your process and equip your Developers and Webmasters with versatile tools, enabling them to become pioneers of every platform with readily available tutorials and guides.

As Thailand’s most precise and accurate map with the largest coverage in Thailand and the ASEAN region at large, NOSTRA provides the best commercial and consumer grade services alike.

NOSTRA’s data collection and navigational teams are equipped with bleeding-edge technology of the highest grade, and are experts in the various regions they cover across the nation. This ensures a fast response time to any data that may need amendment, and that collected data is screened by a human touch to be usable in real-life applications.

Let us show you.

Latest Updates

2 กลยุทธ์ช่วยค้าปลีกขยายธุรกิจได้แบบไม่ต้องลงทุนสร้างสาขาเพิ่ม

FacebookTwitterLineท่ามกลางวิกฤต COVID-19 ที่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง ทำให้หลายธุรกิจค้าปลีกต้องปรับกลยุทธ์สู่การซื้อขายบนช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยล่าสุดของธนาคารกรุงศรีฯ (เรื่องแนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรมปี 2564-2566: ธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่) ที่คาดการณ์ไว้ว่าในปี 2564

Read More »

โกลบเทค ชูหมัดเด็ดกลยุทธ์รับเทรนด์ธุรกิจปี 2564 เปิด 12 เทรนด์ทรงอิทธิพลในรอบทศวรรษ

FacebookTwitterLineNOSTRA ผู้นำการให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล Location Contents โดย บริษัท โกลบเทค จำกัด ชูแผน   กลยุทธ์เด็ดนำภาคธุรกิจรับมือความท้าทายปี

Read More »

บริหารพนักงานขาย PC ให้อยู่หมัด สำหรับบริษัท Outsource พนักงานจำนวนมาก

ท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจและการแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นในกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคและบริโภค (FMCG) ส่งผลให้อาชีพพนักงานขาย PC เป็นอาชีพที่หลาย ๆ แบรนด์ยังคงต้องการหาทรัพยากรคนอีกเป็นจำนวนมาก ที่จะเข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่น เชียร์ขายสินค้าตามห้างสรรพสินค้า, แจกสินค้าทดลองตัวอย่าง, สาธิตและจัดชิมอาหาร, ประชาสัมพันธ์ในงาน Roadshow เพื่อการผลักดันและสร้างแรงขับเคลื่อนสินค้าให้แบรนด์นั้น ๆ เป็นที่รู้จักและกระจายเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ที่แบรนด์ต้องการ

Read More »

More than industry build with NOSTRA Map

Consult with our experts what's best for your company.