NOSTRA ONE STOP SERVICE MAP 2018-10-30T15:03:26+00:00

NOSTRA MAP

Ready for any destination with a reliable companion

Try Our Map Online

Hilight Products

VIEW MORE

NOSTRA MAP API

API แผนที่ความละเอียดสูง

พร้อมเชื่อมต่อทุก Platform

VIEW MORE

MAP for GIS

แผนที่ดิจิทัลแบบลายเส้นที่มีความแม่นยำสูง

เหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ จีไอเอส

Advanced Driver Assistance System

ADAS

VIEW MORE
VIEW MORE

IoT Solution

อำนวยความสะดวกให้คุณ ด้วยทางเลือกใหม่

ในการสร้าง IOT Platform ที่ง่าย ทำได้อย่างรวดเร็ว และคุ้มค่า

WHY NOSTRA MAP ?

ความน่าเชื่อถือ

     NOSTRA MAP เป็นผลิตภัณฑ์ของ bบริษัท โกลบเทค จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจสำรวจแผนที่มากกว่า 20 ปี และเป็น 1 ในกลุ่มบริษัทเครือ CDG Group บริษัทไอทีชั้นนำของประเทศไทย bท่านสามารถเชื่อมั่นในประสบการณ์การทำงานอย่างมืออาชีพ ทีมงานที่มีคุณภาพ bพร้อมกับข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

ประยุกต์ใช้งานได้ง่าย

     NOSTRA Map API ได้รับการพัฒนาให้ตอบโจทย์สำหรับการนำไปประยุกต์ใช้งานได้ง่าย ลดความซับซ้อนที่จะเกิดขึ้น เหมาะสำหรับการพัฒนาได้ทั้ง Developer และ Webmaster รวมทั้งสนับสนุนการเริ่มต้นของนักพัฒนาหน้าใหม่ในทุก Platform พร้อม Tutorials สอนการใช้งานที่เข้าใจได้ง่าย

คุณภาพของข้อมูลแผนที่

     NOSTRA MAP คือแผนที่อันดับ 1 ในประเทศไทย ที่มีความแม่นยำมากที่สุด ละเอียดที่สุด และครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศไทย และกลุ่มประเทศ ASEAN นี่เป็นเสียงสะท้อนจากลูกค้า องค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ชั้นนำทั่วประเทศที่เลือกใช้ NOSTRA MAP

ความทันสมัยของข้อมูล

     ความอัพเดทของข้อมูลที่ดีที่สุด เนื่องจาก NOSTRA มีทีมสำรวจ และทีมงานกระจายอยู่ทั่วประเทศที่ทำหน้าที่คอยตรวจสอบ  และปรับปรุงข้อมูลอยู่อย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยี และอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ทันสมัย เชื่อถือได้ นอกจากนี้ความเชี่ยวชาญในสภาพแวดล้อมแบบประเทศไทยและความเข้าใจในพื้นที่ ทำให้เราออกแบบและจัดเก็บข้อมูลที่จะนำไปใช้งานได้จริง

  Ready for any destination with a reliable companion

Because every step of the journey is important, GlobeTech emphasizes on attention to detail in developing the map for the highest precision, answering to every user need imaginable. The map can find your destination with accuracy, making every trip stress-free and convenient for everyone.

VIEW INDUSTRIES

SUCCESS STORIES

เงินติดล้อ

นำข้อมูลแผนที่ NOSTRA วิเคราะห์ร่วมกับซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ จีไอเอส ( GIS ) และประสบความสำเร็จในกลยุทธ์ ทำให้ธุรกิจเติบโตขึ้นหลายเท่าตัวในเวลาอันรวดเร็วจากการวางแผนขยายสาขาไปยังทำเลที่มีประสิทธิภาพ

PRUKSA Real estate

ได้นำแผนที่ไปวิเคราะห์เชิงพื้นที่ หรือที่เรียกว่า location analytics) สร้างความเป็น ผู้นำในการจับจองที่ดิน โดยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการแข่งขันกันสูง ผู้ที่รวดเร็วกว่าย่อมได้เปรียบในการได้ทำเลที่ดีไปครอง ดังนั้นการใช้เครื่องมือเพื่อช่วยวิเคราะห์ และพัฒนาระบบการเลือกซื้อที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพจึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจ ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ GIS ทำให้องค์กรมั่นใจในการเลือกทำเลที่ตั้งของโครงการได้อย่างแท้จริง

เชิงเกษตรกรรม Agriculture

หน่วยงานทางด้านการเกษตรได้นำแผนที่ไปวิเคราะห์ เพื่อค้นหาความสัมพันธ์และความเหมาะสมของพืชที่ควรปลูก จากข้อมูลลักษณะภูมิศาสตร์ร่วมกับข้อมูลด้านอื่น ๆ เช่น ประเภทของพืชแต่ละชนิด ความสูงของพื้นที่ จากนั้นสามารถแสดงภาพการเปรียบเทียบผลผลิตในรูปแบบแผนที่ เช่น ปริมาณผลผลิตเปรียบเทียบรายแปลง หรือระดับ ตําบล / อําเภอ / จังหวัด เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอด พิจารณาเพิ่มหรือลดพื้นที่เพาะปลูกต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

NOSTRA API

FOR DEVELOPER
NOSTRA Showcase

ตัวอย่างการใช้ Map APIเพื่อใช้พัฒนาแอปพลิเคชัน

NOSTRA Developer

เครื่องมือ และตัวอย่าง Source codeสำหรับนักพัฒนาแอปพลิเคชัน

NOSTRA Console

คอนโซลสำหรับลงทะเบียนเริ่มใช้งานและตรวจสอบสถิติการใช้งาน Map API

NEWS

VIEW MORE

CUSTOMERS