Industries 2018-08-10T17:12:17+00:00

Every business is possible with NOSTRA as your companion.

Build credibility for your business. “Precision” is essential for every business. NOSTRA offers an “information map for business”, which have been developed with great deal of experience and professionalism, so you can trust the quality of data in NOSTRA maps to be the most accurate and comprehensive.

Logistics

การขนส่งสินค้าเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะหากบริษัทมีการจัดการการขนส่งสินค้าที่ดี สามารถส่งมอบสินค้าให้ถึงมือลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว นั่นหมายถึงการสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า ก้าวข้ามเหนือคู่แข่งไปอีกขั้น อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด นอสตร้าให้บริการโซลูชันเกี่ยวกับ Fleet Management แบบครบวงจร อันเกิดจากการผสมผสานระหว่างข้อมูลแผนที่ที่มีความละเอียด ถูกต้องและแม่นยำ อุปกรณ์ GPS Tracking Device และเทคโนโลยีอันทันสมัย ซึ่งจะสนับสนุนและผลักดันให้การขนส่งสินค้าของคุณเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Property&Construction

เมื่อคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องหาตัวช่วยในการวิเคราะห์ วางแผนและประเมินตำแหน่งทำเลที่ดีที่สุดให้กับธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเป็น หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน ฯลฯ ข้อมูลแผนที่ GIS เป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ เพื่อให้คุณตัดสินใจได้อย่างไม่ลังเล ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดก็ตาม ด้วยชั้นข้อมูลที่หลากหลายรองรับกับการใช้งานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประกอบกับรูปแบบการจัดเก็บของข้อมูลที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับโปรแกรมทางภูมิศาสตร์ในปัจจุบันได้อย่างง่ายดาย ทำให้ข้อมูลแผนที่ NOSTRA เป็นที่ยอมรับในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงต่างๆมากมาย

Agro & Food Industries

 การเกษตรถือเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ จะดีกว่าหรือไม่ ถ้ามี NOSTRA เป็นผู้ช่วยของคุณ การันตีจากหน่วยงานทางด้านการเกษตรได้นำแผนที่ไปวิเคราะห์ เพื่อค้นหาความสัมพันธ์และความเหมาะสมของพืชที่ควรปลูก จากข้อมูลลักษณะภูมิศาสตร์ร่วมกับข้อมูลด้านอื่น ๆ เช่น ประเภทของพืชแต่ละชนิด ความสูงของพื้นที่ จากนั้นสามารถแสดงภาพการเปรียบเทียบผลผลิตในรูปแบบแผนที่ เช่น ปริมาณผลผลิตเปรียบเทียบรายแปลง หรือระดับ ตําบล / อําเภอ / จังหวัด เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอด พิจารณาเพิ่มหรือลดพื้นที่เพาะปลูกต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Consumer Products

การขยายตัวของธุรกิจอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภค บริโภค (Consumer Product) กำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคของ Digital ประกอบกับกลุ่มธุรกิจ SMEs และ Startup ที่เกิดขึ้นมาใหม่มากมาย ทำให้การแข่งขันในตลาดสูงมากยิ่งขึ้น การนำข้อมูลแผนที่ GIS มาประยุกต์ใช้งานร่วมกับฐานข้อมูลที่มีอยู่ในองค์กรสามารถช่วยวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้ธุรกิจของคุณแข็งแกร่งและเจริญเติบโตเหนือคู่แข่ง เช่น การวิเคราะห์หาพื้นที่ทางการตลาด พื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ การหาทำเลที่ตั้งสาขาใหม่ การสำรวจลักษณะธุรกิจคู่แข่ง ซึ่งข้อมูลแผนที่ NOSTRA สามารถช่วยเหลือคุณในการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ได้

Industrials

การวิเคราะห์ วางแผน และประเมินหาตำแหน่งที่ตั้งของโรงงาน โกดัง หรือศูนย์กระจายสินค้าให้อยู่ในทำเลที่ดีและเหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่งสินค้าและการบริหารจัดการธุรกิจของคุณ ข้อมูลแผนที่ GIS เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่นำมาช่วยวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการหาทำเลที่ตั้ง ด้วยชั้นข้อมูลที่หลากหลายรองรับกับการใช้งานในธุรกิจด้านอุตสาหกรรม ทำให้ข้อมูลแผนที่ NOSTRA เป็นที่ยอมรับในธุรกิจด้านอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงต่างๆ มากมาย

Financials

การเงินและการธนาคารเป็นธุรกิจที่มีความเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการ อย่างรวดเร็วเพื่อก้าวสู่ยุค Digital Banking แบบเต็มรูปแบบ ประกอบกับการแข่งขันสูงมากในปัจจุบัน หากต้องการจะสร้างลูกค้าใหม่ และรักษาลูกค้าเดิมเอาไว้ให้ได้นั้น ธนาคาร ธุรกิจสินเชื่อ และสถาบันที่ให้บริการทางการเงินอื่นๆ ต่างก็หันมาให้ความสนใจศึกษาการนำแผนที่ GIS มาประยุกต์ใช้งานเพื่อเปิดขยายมุมมองใหม่ให้กว้างขึ้น ซึ่งข้อมูลแผนที่ของ NOSTRA เมื่อนำมาใช้งานร่วมกับฐานข้อมูลที่ธุรกิจของคุณมีอยู่ จะช่วยให้องค์กรของคุณสามารถ เข้าใจและรู้จักตลาดดียิ่งขึ้น ทราบพฤติกรรมของลูกค้า ลดความซับซ้อนทางธุรกิจ และลดความเสี่ยง โดยใช้ขอบเขตทางพื้นที่ที่สามารถวาดขึ้นเองได้ด้วยมือคุณ

กรุณากรอกข้อความด้านล่าง ทีมงานจะทำการติดต่อกลับไป