Loading...
IoT Platform 2018-08-10T11:58:36+00:00

IoT Solution

อำนวยความสะดวกให้คุณ ด้วยทางเลือกใหม่ในการสร้าง IOT Platform ที่ง่าย ทำได้อย่างรวดเร็ว และคุ้มค่า

Thing+  IoT

แพลทฟอร์ม ใหม่ล่าสุดจาก NOSTRA Map จากความร่วมมือกับ DALIWORKS Co.,Ltd  ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำทางด้าน IoT จากประเทศเกาหลีใต้

Thing+ platform เป็น Platform ในการ monitor และควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ในทุกๆ อุตสาหกรรม ที่พร้อมใช้งานได้ทันที ซึ่งครอบคลุมทุกการใช้งานที่ต้องการสำหรับ IoT อย่างเต็มรูปแบบ โดยไม่ต้องเขียนโค้ดหรือเสียเวลาไปกับการพัฒนาขึ้นมาใหม่

Features

Real-time dashboard

Dashboard สามารถรองรับการใช้งานบนทุกอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็น เครื่องพีซี , แทปเลต หรือ สมาร์ทโฟน

Widgets

ส่วนสำคัญในการแสดงผลและ monitor ของ Thing+ ที่สามารถนำเอาข้อมูลต่างๆ มาแสดงบนแผนที่, เช่น กราฟ, มาตรวัด และการแสดงผลแบบอื่นได้อย่างเหมาะสม

Rule System

ฟังชันในการเตือนแบบ Realtime และ ทำงานแบบอัตโนมัติตามข้อมูลที่ได้บนแดชบอร์ด นอกจากนั้นยังสามารถส่งข้อมูลไปยังระบบอื่น หรือสั่งการทำงานไปยังระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล

Data Analysis

Thing+ มีโมดูลสำหรับ Data Analysis ในการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบและการวิเคราะห์ตามช่วงเวลา

Thing+  NOSTRA Solutions

Smart Agriculture : Green House

Benefits

– การเพาะปลูกแม่นยำ สามารถเพิ่มผลผลิตได้มากยิ่งขึ้น
– แก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที ด้วยการเตือนอัตโนมัติ ผ่านอีเมลล์ หรือ SMS
– เพิ่มความปลอดภัย ด้วยเสียงสัญญาณเตือนภัย เมื่อมีสิ่งผิดปรกติ
– ป้องกันไฟไหม้ โดยอุปกรณ์ตรวจจับควัน
– ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และเพิ่มความปลอดภัยที่ดีขึ้น ผ่านการตรวจสอบสถานะเปิด / ปิดประตู
– ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
– ต้นทุนค่าแรงลดลงอย่างมาก
– สภาวะแวดล้อมเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องสูงสุด โดยไม่ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

Smart Agriculture : Fish Farm

Benefits

– ลด % การสูญเสียจากการผลิต
– เพิ่ม % ประสิทธิภาพการผลิต
– ลดความสูญเสีย ป้องกันโรคในปลา
– ลดต้นทุนค่าแรง

Smart Agriculture : Chicken Farm

Benefits

– ลดต้นทุนค่าแรง
– ปรับปรุงคุณภาพทางอากาศ
– ปรับปรุงระบบควบคุม
– มีสัญญาณเตือนอัตโนมัติ เช่น SMS เพื่อการแก้ปัญหาที่ทันท่วงที

Smart Building : Convenience Store

Benefits

– ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
– เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
– ลดต้นทุนค่าแรง
– ปรับปรุงระบบควบคุม

Smart Industrial : Warehouse

Benefits

– ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
– ลดต้นทุนค่าแรง
– ปรับปรุงคุณภาพทางอากาศ
– สามารถวิเคราะห์ผลผลิตได้
– สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านการดำเนินงาน
– สามารถควบคุมเหตการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นฉับพลันได้
– เพิ่มความสบายใจให้กับผู้พักอาศัย
– ตรวจสอบสถานะสถานที่ต่างๆ ภายในโรงงานได้
– ลดความเสี่ยงต่างๆ

Thing+ Business Model

Thing+ Portal

Subscription Model
  • Self-signup and pay-as-you-use model
  • Managed and updated in Thing+ public cloud
  • Custom service domains for reselling (B2B2C model)

Thing+ API

Platform License Model
  • Thing+ service provided via API and billed by usage
  • Supports creation of custom applications, hardware and services
  • Includes everything needed to build custom hardware and device-specific applications

Thing + On-Premise

Solution Model
  • The full Thing+ platform installed and managed on-premise
  • Supports creation of custom applications, hardware and services
  • Includes everything needed to build custom.

กรุณากรอกข้อความด้านล่าง ทีมงานจะทำการติดต่อกลับไป