Logistic industries 2018-08-09T17:35:50+00:00

Logistics Solution

     การขนส่งสินค้าเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะหากบริษัทมีการจัดการการขนส่งสินค้าที่ดี สามารถส่งมอบสินค้าให้ถึงมือลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว นั่นหมายถึงการสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า ก้าวข้ามเหนือคู่แข่งไปอีกขั้น อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

     นอสตร้าให้บริการโซลูชันเกี่ยวกับ Fleet Management แบบครบวงจร อันเกิดจากการผสมผสานระหว่างข้อมูลแผนที่ที่มีความละเอียด ถูกต้องและแม่นยำ อุปกรณ์ GPS Tracking Device และเทคโนโลยีอันทันสมัย ซึ่งจะสนับสนุนและผลักดันให้การขนส่งสินค้าของคุณเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Benefits

จัดการทรัพยากรในองค์กรของคุณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ตรวจสอบสถานะของยานพาหนะที่มีการอัพเดททุกๆ 1 นาทีตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งนอสตร้ายังมีข้อมูลสภาพจราจรแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้คุณทราบตำแหน่งยานพาหนะและสถานการณ์ปัจจุบันบนท้องถนน และใช้ข้อมูลเหล่านี้ช่วยแก้ไขปัญหาหากเกิดกรณีส่งสินค้าไม่ทันเวลา เพื่อหายานพาหนะหรือเส้นทางใหม่ในการส่งสินค้าให้ทันเวลา

สร้างเส้นทางการส่งสินค้าล่วงหน้า

วางแผนการส่งสินค้าล่วงหน้า ซึ่งระบบจะคำนวณระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางแต่ละจุด (Estimated Time Arrival, ETA) ออกมาให้อัตโนมัติ โดยสามารถเลือกเงื่อนไขในการคำนวณได้มากมาย เช่น ยานพาหนะที่ใช้ (รถยนต์, รถบรรทุก) ขึ้นทางด่วนหรือไม่ เดินทางด้วยเส้นทางที่ใกล้ที่สุดหรือใช้เวลาน้อยที่สุด เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถเปรียบเทียบงานที่วางแผนไว้กับเหตุการณ์ที่รถวิ่งจริงได้อีกด้วยว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่เพื่อประเมินศักยภาพในการส่งสินค้า

ยกระดับการขับขี่และความปลอดภัยของพนักงานขับรถ

วิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ขับรถเร็วเกินอัตราที่กำหนด เบรกกะทันหัน เร่งเครื่องกระชาก หักเลี้ยวรุนแรง หรือขับรถออกนอกเส้นทาง เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจากพฤติกรรมเสี่ยงนั้นๆ และยกระดับความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินขององค์กรอีกด้วย

Solutions

นอสตร้าให้บริการระบบ Fleet Management แบบครบวงจร ในรูปแบบของ One Stop Smart Logistics Solutions ที่ช่วยบริหารและจัดการระบบขนส่งสินค้าในองค์กรของคุณ ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการขนส่งสินค้า ไปจนถึงการติดตามสถานะการส่งมอบสินค้า โดยแบ่งออกเป็นโซลูชันต่างๆ ได้ดังนี้

Transportation Management System (TMS)

รวบรวมข้อมูลทรัพยากรที่จะนำมาใช้วางแผนการขนส่งสินค้าในแต่ละวัน ได้แก่ ยานพาหนะ พนักงานขับรถ จำนวนสินค้าและรายละเอียดของแผนการขนส่งสินค้าแต่ละสาย เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดการแผนการขนส่งสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบ TMS ที่มีการใช้งานอยู่แล้วเพื่อรวบรวมข้อมูลดังกล่าว

Route Optimization

นำข้อมูลทรัพยากรทั้งหมดที่รวบรวมได้มาจัดการและวางแผนการขนส่งสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านโปรแกรมของ   นอสตร้าที่สามารถวางแผนการขนส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ใช้งานง่าย และมีความยืดหยุ่นในการกำหนดเงื่อนไขในการขนส่งสินค้า ซึ่งการันตีผลลัพธ์ว่าสามารถช่วยลดต้นทุนในระบบการขนส่งได้สูงถึง 20%

GPS Tracking Solutions

ติดตามและรายงานแผนการขนส่งสินค้าผ่าน GPS Tracking Solutions ต่างๆ ซึ่งสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมและความต้องการของคุณ

NOSTRA Logistics

 ระบบติดตามยานพาหนะ GPS Tracking System ที่ให้คุณรับรู้ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ของยานพาหนะ เช่น ตำแหน่ง ความเร็ว ปริมาณน้ำมัน สถานะเครื่องยนต์ สถานะประตูและอุณหภูมิตู้บรรทุกสินค้า สถานะแผนการขนส่งสินค้า เป็นต้น พร้อมรายงานสรุปข้อมูลหลากหลายรูปแบบที่สามารถนำไปใช้วิเคราะห์และประเมินศักยภาพของระบบขนส่งสินค้าของคุณได้

NOSTRA Telematics

ระบบติดตามยานพาหนะ GPS Tracking System แบบครบวงจร ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อให้คุณรับรู้ข้อมูลของยานพาหนะที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น เช่น อุปกรณ์ Navigator (Garmin) กล้อง MDVR ที่สามารถดูเหตุการณ์ภายในหรือภายนอกรถได้แบบเรียลไทม์ กล้อง ADAS (Advanced Driving Assistance System) ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ และข้อมูลจากระบบ CANBUS พร้อมรายงานเชิงวิเคราะห์ (Analytics Reports) ของยานพาหนะและพฤติกรรมการขับขี่ที่ลงรายละเอียดมากยิ่งขึ้น

ePOD

แอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่ช่วยติดตามสถานะการขนส่งสินค้าของพนักงานได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น โดยสามารถส่งแผนการส่งสินค้าไปยังสมาร์ทโฟนของพนักงานแต่ละคน บันทึกเวลาการเข้า/ออกจุดส่งสินค้าของพนักงาน และยังสามารถเก็บหลักฐานการส่งสินค้าได้ทั้งในรูปแบบของรูปภาพและลายเซ็นของลูกค้า ทำให้สามารถประเมินศักยภาพในการทำงานของพนักงานและปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้

กรุณากรอกข้อความด้านล่าง ทีมงานจะทำการติดต่อกลับไป