บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้นำการให้บริการโซลูชันด้านข้อมูลแผนที่ดิจิทัล และ Location Contents ความละเอียดสูง ภายใต้แบรนด์ “นอสตร้า” (NOSTRA) ชี้ภาคธุรกิจมองหาตัวช่วยวิเคราะห์ สถิติความหนาแน่นของประชากร ช่วยกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ การเลือกกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ที่เหมาะสม ซึ่งจากข้อมูลตัวเลขความหนาแน่นของประชากร ปี 2018 พบว่า ประเทศไทยมีจำนวนประชากรสูงถึง 70 ล้านคน กรุงเทพฯ มีจำนวนประชากรมากกว่า 10 ล้าน สูงขึ้นจากสถิติปี 2015 ถึง 2.6% และคาดว่าจะเกิน 12.1 ล้านคน ในอีก 10 ปีข้างหน้า ล่าสุดเปิดตัว Gridded Population Data เครื่องมือวัดความหนาแน่นของประชากรที่เรียลที่สุด จากการสำรวจและรวบรวมข้อมูลรอบด้านจากทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อใช้ประโยชน์ต่อยอดธุรกิจทั้งด้านงานวิเคราะห์หาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจ สร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่ สาขาใหม่ๆ และช่วยจัดการการขายในแต่ละพื้นที่ ได้อย่างแม่นยำ โชว์จุดเด่นสามารถแสดงข้อมูล แลนด์มาร์กของพื้นที่ซ้อนทับไปกับข้อมูลความหนาแน่นของประชากรและสามารถเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างในแต่ละพื้นที่ผ่านภาพแผนที่แสดงผลเป็นตาราง (Grid) สีอ่อนและสีเข้มตามอัตราความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่และสถานที่นั้น ชี้ Gridded Population Data หนุน 4 ธุรกิจ การเงินการธนาคาร อสังหาริมทรัพย์ ห้างร้าน และสินเชื่อกู้ยืม สร้างมูลค่าและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในยุคเทคโนโลยีดิสรัปชั่น
 
นายวิชัย แสงหิรัญวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกลบเทค จำกัด ในกลุ่มบริษัทซีดีจี เปิดเผยว่า ได้มีการเปิดตัว กริด พอปพิวเลชั่น ดาต้า (Gridded Population Data) ข้อมูลแผนที่แสดงความหนาแน่นของประชากรที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด จากการสำรวจและรวบรวมข้อมูลรอบด้านจากทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการวิเคราะห์หาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจ วางกลยุทธ์แผนการให้บริการ สร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่ ขยายสาขาใหม่ และช่วยจัดการการขายในแต่ละพื้นที่ได้อย่างแม่นยำ เพื่อการบริหารต้นทุนที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ พร้อมชี้ภาคธุรกิจเริ่มมองหาตัวช่วยในการวิเคราะห์ สถิติความหนาแน่นของประชากร เพื่อการกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจให้รัดกุม ในปัจจุบันมีลูกค้าในกลุ่ม Financials  ได้เริ่มนำข้อมูล กริด พอปพิวเลชั่น ดาต้า (Gridded Population Data) ไปใช้งานแล้วเพื่อการวิเคราะห์ขยายสาขาการให้บริการ และวางตู้เอทีเอ็ม สำหรับการบริการลูกค้ากว่า 70 ล้านคนทั่วประเทศ
“กริด พอปพิวเลชั่น ดาต้า ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ภาคธุรกิจในด้านการวิเคราะห์สถิติความหนาแน่นของประชากรแสดงผลเป็นแผนภาพ เพื่อช่วยกำหนดกลยุทธ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ อ้างอิงจากการสำรวจโดยจะเป็นความหนาแน่นของประชากรที่เป็นผู้ให้บริการ ในช่วงเวลาทำการตั้งแต่จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.  ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ นำมาวิเคราะห์และแสดงผลบนระบบแผนที่ ให้มองเห็นความหนาแน่นได้อย่างละเอียดชัดเจน โดยหลักการคำนวน 1 Grid จะมีขนาดพื้นที่ 500 x 500 เมตร  ทั้งนี้จุดเด่นของ กริด พอปพิวเลชั่น ดาต้า คือสามารถแสดงข้อมูลแผนที่และสถานที่ซ้อนทับไปกับข้อมูลความหนาแน่นของประชากรที่นำเข้าไปคำนวณในระบบแสดงผลสีอ่อนและสีเข้มตามความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่ช่วยให้เห็นภาพแสดงผลการวิเคราะห์ที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายมากกว่าการดูตารางข้อมูลตัวเลขจำนวนมาก”  นายวิชัยกล่าว
นายวิชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า “จากการขยายตัวของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านของยุคดิจิทัล ทำให้ทุกภาคธุรกิจต้องเผชิญกับการถูกดิจิทัลดิสรัปชั่น กริด พอปพิวเลชั่น ดาต้า จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยมุ่งสนับสนุน 4 ธุรกิจ อันได้แก่ การเงินการธนาคาร อสังหาริมทรัพย์ ห้างร้าน และสินเชื่อกู้ยืม โดยจะสามารถนำไปใช้ต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจได้ เช่น ธุรกิจธนาคารและการเงิน นำมาวิเคราะห์หาพื้นที่ศักยภาพ โดยหาพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรที่มีศักยภาพ เพื่อโอกาสในการเข้าถึง การตั้งสาขาให้บริการ ทำเลที่มีศักยภาพในการตั้ง ATM  รวมถึงการนำเสนอโปรโมชันต่างๆ ได้มากกว่าพื้นที่อื่น ๆ หรือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นำมาหาพื้นที่ใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพในการสร้างหมู่บ้านและคอนโดเพื่อขยายธุรกิจ สำหรับธุรกิจห้างร้าน Retail  สามารถวิเคราะห์หา Service Area เพื่อประกอบการตัดสินใจในการขยายธุรกิจ เพื่อครอบคลุมพื้นที่ให้บริการมากขึ้นและได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น และธุรกิจสินเชื่อและกู้ยืมเงิน ใช้ในการวางแผนตั้งสาขาใหม่ รวมทั้งจัดการการขายสินเชื่อในพื้นที่ต่าง ๆ ได้
 
กริด พอปพิวเลชั่น ดาต้า ให้บริการในรูปแบบ Shape File ซึ่งสามารถแสดงผลให้เห็นภาพชัดเจนบน Software GIS ที่จะนำไปใช้งานต่อสำหรับการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ โดยจะคิดราคาแบบ License เหมาจ่าย และสามารถซื้อพร้อมแพคเกจข้อมูล ตำแหน่งของสถานที่ต่างๆ (Point of interest POI) สามารถแสดงผลพร้อมกัน ทั้งนี้สามารถ Customize ตามพื้นที่ที่ลูกค้าสนใจได้ มีรอบอัปเดทข้อมูล 1 ครั้ง/ปี  หรือ สามารถให้นอสตร้าที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน  GIS  และ DATA  อยู่แล้ววิเคราะห์ สรุปผลจากนั้นทีมสามารถนำไปใช้ประกอบการวางแผนธุรกิจได้ทันที ธุรกิจที่สนใจ กริด พอปพิวเลชั่น ดาต้า ต้องการข้อมูลรายละเอียดเชิงลึก
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nostramap.com

 

2018-12-03T16:47:58+00:00