Industries-th 2018-09-28T10:16:21+00:00

ทุกธุรกิจเป็นไปได้ ให้ NOSTRA เป็นเพื่อนร่วมทาง

สร้างความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจของคุณด้วย “ความแม่นยำ” หัวใจสำคัญสำหรับทุกธุรกิจ ที่นอสตร้าพร้อมมอบให้คุณผ่าน “ข้อมูลแผนที่สำหรับธุรกิจ” ที่เรามุ่งมั่นพัฒนาและคัดสรรด้วยประสบการณ์และการทำงานในแบบมืออาชีพ คุณจึงไว้วางใจได้ถึงคุณภาพของข้อมูลแผนที่นอสตร้าที่แม่นยำและครอบคลุมมากที่สุด

Logistics

การขนส่งสินค้าเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะหากบริษัทมีการจัดการการขนส่งสินค้าที่ดี สามารถส่งมอบสินค้าให้ถึงมือลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว นั่นหมายถึงการสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า ก้าวข้ามเหนือคู่แข่งไปอีกขั้น อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด นอสตร้าให้บริการโซลูชันเกี่ยวกับ Fleet Management แบบครบวงจร อันเกิดจากการผสมผสานระหว่างข้อมูลแผนที่ที่มีความละเอียด ถูกต้องและแม่นยำ อุปกรณ์ GPS Tracking Device และเทคโนโลยีอันทันสมัย ซึ่งจะสนับสนุนและผลักดันให้การขนส่งสินค้าของคุณเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Property&Construction

เมื่อคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องหาตัวช่วยในการวิเคราะห์ วางแผนและประเมินตำแหน่งทำเลที่ดีที่สุดให้กับธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเป็น หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน ฯลฯ ข้อมูลแผนที่ GIS เป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ เพื่อให้คุณตัดสินใจได้อย่างไม่ลังเล ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดก็ตาม ด้วยชั้นข้อมูลที่หลากหลายรองรับกับการใช้งานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประกอบกับรูปแบบการจัดเก็บของข้อมูลที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับโปรแกรมทางภูมิศาสตร์ในปัจจุบันได้อย่างง่ายดาย ทำให้ข้อมูลแผนที่ NOSTRA เป็นที่ยอมรับในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงต่างๆมากมาย

Agro & Food Industries

 การเกษตรถือเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ จะดีกว่าหรือไม่ ถ้ามี NOSTRA เป็นผู้ช่วยของคุณ การันตีจากหน่วยงานทางด้านการเกษตรได้นำแผนที่ไปวิเคราะห์ เพื่อค้นหาความสัมพันธ์และความเหมาะสมของพืชที่ควรปลูก จากข้อมูลลักษณะภูมิศาสตร์ร่วมกับข้อมูลด้านอื่น ๆ เช่น ประเภทของพืชแต่ละชนิด ความสูงของพื้นที่ จากนั้นสามารถแสดงภาพการเปรียบเทียบผลผลิตในรูปแบบแผนที่ เช่น ปริมาณผลผลิตเปรียบเทียบรายแปลง หรือระดับ ตําบล / อําเภอ / จังหวัด เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอด พิจารณาเพิ่มหรือลดพื้นที่เพาะปลูกต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Consumer Products

การขยายตัวของธุรกิจอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภค บริโภค (Consumer Product) กำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคของ Digital ประกอบกับกลุ่มธุรกิจ SMEs และ Startup ที่เกิดขึ้นมาใหม่มากมาย ทำให้การแข่งขันในตลาดสูงมากยิ่งขึ้น การนำข้อมูลแผนที่ GIS มาประยุกต์ใช้งานร่วมกับฐานข้อมูลที่มีอยู่ในองค์กรสามารถช่วยวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้ธุรกิจของคุณแข็งแกร่งและเจริญเติบโตเหนือคู่แข่ง เช่น การวิเคราะห์หาพื้นที่ทางการตลาด พื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ การหาทำเลที่ตั้งสาขาใหม่ การสำรวจลักษณะธุรกิจคู่แข่ง ซึ่งข้อมูลแผนที่ NOSTRA สามารถช่วยเหลือคุณในการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ได้

Industrials

การวิเคราะห์ วางแผน และประเมินหาตำแหน่งที่ตั้งของโรงงาน โกดัง หรือศูนย์กระจายสินค้าให้อยู่ในทำเลที่ดีและเหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่งสินค้าและการบริหารจัดการธุรกิจของคุณ ข้อมูลแผนที่ GIS เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่นำมาช่วยวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการหาทำเลที่ตั้ง ด้วยชั้นข้อมูลที่หลากหลายรองรับกับการใช้งานในธุรกิจด้านอุตสาหกรรม ทำให้ข้อมูลแผนที่ NOSTRA เป็นที่ยอมรับในธุรกิจด้านอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงต่างๆ มากมาย

Financials

การเงินและการธนาคารเป็นธุรกิจที่มีความเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการ อย่างรวดเร็วเพื่อก้าวสู่ยุค Digital Banking แบบเต็มรูปแบบ ประกอบกับการแข่งขันสูงมากในปัจจุบัน หากต้องการจะสร้างลูกค้าใหม่ และรักษาลูกค้าเดิมเอาไว้ให้ได้นั้น ธนาคาร ธุรกิจสินเชื่อ และสถาบันที่ให้บริการทางการเงินอื่นๆ ต่างก็หันมาให้ความสนใจศึกษาการนำแผนที่ GIS มาประยุกต์ใช้งานเพื่อเปิดขยายมุมมองใหม่ให้กว้างขึ้น ซึ่งข้อมูลแผนที่ของ NOSTRA เมื่อนำมาใช้งานร่วมกับฐานข้อมูลที่ธุรกิจของคุณมีอยู่ จะช่วยให้องค์กรของคุณสามารถ เข้าใจและรู้จักตลาดดียิ่งขึ้น ทราบพฤติกรรมของลูกค้า ลดความซับซ้อนทางธุรกิจ และลดความเสี่ยง โดยใช้ขอบเขตทางพื้นที่ที่สามารถวาดขึ้นเองได้ด้วยมือคุณ

กรุณากรอกข้อความด้านล่าง ทีมงานจะทำการติดต่อกลับไป