TH   |   EN

IOT Solutions

นวัตกรรมการเชื่อมต่อข้อมูลจากอุปกรณ์ IOT ต่างๆ พร้อมให้บริการทางด้าน  IoT ครบวงจร ยืดหยุ่นได้ตามความต้องการขององค์กร และธุรกิจ พร้อมพัฒนาสมาร์ทโซลูชันต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการใด้ดียิ่งขึ้น

Smart Health by NOSTRA

Digital Health Platform ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพสินค้า และการบริการให้กับธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ประกันภัย และองค์กรต่างๆ ในการนำไปพัฒนาทรัพยากรบุคคล อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาสังคมไปสู่ความยั่งยืนต่อไป ด้วยนวัตกรรมการเชื่อมต่อข้อมูลจาก Activity Tracker Platform บันทึกการติดตามข้อมูลกิจกรรมการดำเนินชีวิต และการออกกำลังกายต่างๆ ของผู้ใช้งานอุปกรณ์ Smart Watch  และแอปพลิเคชันต่างๆ มาวิเคราะห์ร่วมกัน (Big Data Analytics) โดยการค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลพฤติกรรมต่างๆ รวมถึงสามารถเชื่อมโยงร่วมกับข้อมูลเชิงพื้นที่มาทำการวิเคราะห์เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพ ให้ได้ผลรายงานข้อมูลที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างแรงจูงใจ  และโน้มน้าวให้คนหันมาสนใจการออกกำลังกาย และใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น

Smart drive by NOSTRA

ดิจิทัลแพลทฟอร์มที่บูรณาการข้อมูลจากอุปกรณ์ Telematics เก็บข้อมูลในระหว่างการขับขี่เพื่อป้องกัน และแจ้งเตือนการขับรถที่เสี่ยงอันตราย พร้อมการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data analytics) ที่สามารถค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลพฤติกรรมการขับรถ นำออกมาแสดงเป็นรายงานหรือกราฟสถิติ ช่วยในการหาคำตอบ การตัดสินใจในเชิงการบริหาร หรือพัฒนาต่อยอดกลยุทธ์ของธุรกิจได้

Tamroi Service Platform

พัฒนาโดยใช้เทคโนโลยี Internet of Thing (IoT) ที่อาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ IoT (Device) สื่อสารผ่านระบบเครือข่าย NB IoT (Network) เพื่อส่งข้อมูลไปยังระบบ Ocean Connect (IoT Platform) และแสดงผลบนโมบายแอปพลิเคชัน Tamroi โดยมีทีมงาน Call center ที่พร้อมให้บริการประสานงานหน่วยงานต่างๆกับผู้ใช้งานเพื่อให้ความช่วยเหลือและดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ในการติดตามค้นหา โดยจะมีการอนุญาติเปิดสิทธิในการเข้าถึงตำแหน่งของอุปกรณ์ และปิดการอนุญาตเข้าถึงเมื่อเสร็จสิ้น หมดกังวลเรื่องสิทธิส่วนบุคคล

IoT & Smart Solutions

บริการออกแบบ และให้คำปรึกษาหน่วยงานต่างๆ ในการนำเทคโนโลยี IoT ไปปรับใช้ โดยร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ จัดหาอุปกรณ์ IoT เช่นอุปกรณ์เซนเซอร์ (Sensors) เพื่อตรวจความเข้มข้นของแสง อุณหภูมิ ความชื้น ค่าฝุ่น อุปกรณ์ Smart Camera กล้องที่มีเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ (Image processing) สามารถนับคนสแกนใบหน้า ระบุเพศ หรือประมาณการช่วงอายุ เพื่อต่อยอดพัฒนาเป็นโซลูชันใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการได้สูงสุด เช่น Smart retail เกิดเป็นระบบช่วยบริหารร้านสะดวกซื้อ หรือห้างสรรพสินค้าเป็นต้น

Indoor Map & Navigation

ระบบนำทางภายในอาคารเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับองค์กรต่างๆ จากการนำข้อมูลแผนที่ภายในอาคาร ที่แสดงรายละเอียดตำแหน่งสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในอาคาร พร้อมพัฒนาแอปพลิเคชันระบบนำทางภายในอาคาร เพื่อแนะนำข้อมูลแก่ผู้ใช้งานให้สามารถค้นหา และเดินทางไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง ปัจจุบันนอสตร้าจัดทำแผนที่ภายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ สถานีรถไฟฟ้า  สนามบิน และศูนย์การประชุมต่างๆ มากกว่า 150 แห่งทั่วประเทศ

Advance Driver Assistance System (ADAS)

อุปกรณ์ Image processing เฝ้าระวัง ป้องกัน และแจ้งเตือนผู้ขับขี่ด้วยเงื่อนไขต่างๆ ได้แก่ ระบบแจ้งเตือนผู้ขับขี่เมื่อมีสิ่งกีดขวางอยู่หน้ารถ ทั้งรถยนต์ และคนเดินถนน การเปลี่ยนเลนโดยไม่เปิดไฟเลี้ยว การขับจี้รถด้านหน้า ระบบตรวจจับป้ายความเร็ว ฯลฯ โดยที่การแจ้งเตือนจะถูกแสดงผลบนหน้าจอของอุปกรณ์ พร้อมกับเสียงแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่รู้ตัว และระมัดระวัง 

Consult with our experts what's best for your company.