TH   |   EN

LOGISTICS Solution

บริการปักหมุดแผนที่จัดทำข้อมูลค่าพิกัดสถานที่จากฐานข้อมูลธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งร้านค้า สาขาธุรกิจ ตัวแทนจำหน่ายสินค้า จุดส่งสินค้า ที่อยู่ลูกค้า ก็สามารถหาพิกัดปักหมุดแผนที่นอสตร้าได้อย่างแม่นยำ

Consult with our experts what's best for your company.

         การขนส่งสินค้าเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะหากบริษัทมีการจัดการการขนส่งสินค้าที่ดี สามารถส่งมอบสินค้าให้ถึงมือลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว นั่นหมายถึงการสร้างความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า ก้าวข้ามเหนือคู่แข่งไปอีกขั้น อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุน และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

          นอสตร้าให้บริการโซลูชันเกี่ยวกับ Fleet Management แบบครบวงจร อันเกิดจากการผสมผสานระหว่างข้อมูลแผนที่ที่มีความละเอียด ถูกต้องและแม่นยำ อุปกรณ์ GPS Tracking Device และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งจะสนับสนุน และผลักดันให้การขนส่งสินค้าของคุณเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

จัดการทรัพยากรในองค์กรของคุณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ตรวจสอบสถานะของยานพาหนะที่มีการอัพเดททุกๆ 1 นาทีตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งนอสตร้ายังมีข้อมูลสภาพจราจรแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้คุณทราบตำแหน่งยานพาหนะ และสถานการณ์ปัจจุบันบนท้องถนน และใช้ข้อมูลเหล่านี้ช่วยแก้ไขปัญหาหากเกิดกรณีส่งสินค้าไม่ทันเวลา เพื่อหายานพาหนะ หรือเส้นทางใหม่ในการส่งสินค้าให้ทันเวลา

สร้างเส้นทางการส่งสินค้าล่วงหน้า

วางแผนการส่งสินค้าล่วงหน้า ซึ่งระบบจะคำนวณระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางแต่ละจุด (Estimated Time Arrival, ETA) ออกมาให้อัตโนมัติ โดยสามารถเลือกเงื่อนไขในการคำนวณได้มากมาย เช่น ยานพาหนะที่ใช้ (รถยนต์, รถบรรทุก) ขึ้นทางด่วนหรือไม่ เดินทางด้วยเส้นทางที่ใกล้ที่สุด หรือใช้เวลาน้อยที่สุด เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถเปรียบเทียบงานที่วางแผนไว้กับเหตุการณ์ที่รถวิ่งจริงได้อีกด้วยว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ เพื่อประเมินศักยภาพในการส่งสินค้า

ยกระดับการขับขี่และความปลอดภัยของพนักงานขับรถ

วิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ขับรถเร็วเกินอัตราที่กำหนด เบรกกะทันหัน เร่งเครื่องกระชาก หักเลี้ยวรุนแรง หรือขับรถออกนอกเส้นทาง เพื่อป้องกัน และหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจากพฤติกรรมเสี่ยงนั้นๆ และยกระดับความปลอดภัยทั้งชีวิต และทรัพย์สินขององค์กรอีกด้วย