TH   |   EN

MAP CONTENTS

แผนที่ดิจิทัลแบบลายเส้นที่มีความแม่นยำสูง ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย

GeoData

แผนที่ดิจิทัลแบบลายเส้นที่มีความแม่นยำสูง หรือเวคเตอร์ ดาต้า สำหรับใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือจีไอเอส ( GIS ) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการวิเคราะห์จัดการพื้นที่ (Site analysis) ที่ต้องอาศัยข้อมูลแผนที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ สามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผน และบริหารจัดการทางธุรกิจ ตลอดจนกลยุทธ์ทางการตลาด เช่น การวางแผนตั้งสาขาใหม่ การวิเคราะห์ขอบเขตพื้นที่ให้บริการ

Extra Content

ข้อมูลชุดพิเศษรูปแบบใหม่ที่แสดงรายละเอียดคุณลักษณะเพิ่มเติมของข้อมูลตำแหน่งสถานที่ และรายละเอียดเชิงลึกในหลายมิติ จากเดิมที่มีแค่ชื่อ (Name) กับตำแหน่งบนแผนที่ (Location) เพื่อให้เราสามารถนำข้อมูลไปปรับใช้ในธุรกิจได้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังสามารถเลือกเฉพาะชุดข้อมูลที่จำเป็นสำหรับธุรกิจนั้นๆ ในการทำ Business Analysis วางกลยุทธ์สร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์เหนือคู่แข่ง โดยในปัจจุบันมีการเก็บข้อมูลเชิงลึกทั้งหมด 11 ประเภททั่วประเทศไทย ตัวอย่างการเก็บข้อมูลเชิงลึกของแต่ละสถานที่ เช่น วันทำการ, เวลาเปิด-ปิด, อัตราค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม, จำนวนบุคลากร

Demographic Contents

ข้อมูลประชากรศาสตร์ทุกพื้นที่ทั่วไทยในรูปแบบของ Table สำหรับนำไปวิเคราะห์ในเชิงธุรกิจ ได้แก่ ข้อมูลประชากรจำแนกรายอายุ ข้อมูลรายได้ และรายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือน ข้อมูลอาชีพของประชากร ข้อมูลระดับการศึกษา ในระดับข้อมูลรายตำบล และเทศบาลตำบล

Map for Navigation

แผนที่นำทาง GPS นอสตร้า ได้รับการยอมรับ และเชื่อมั่นในตลาดอุปกรณ์จีพีเอสนำทางรถยนต์มากกว่า 10 ปี ด้วยคุณสมบัติของแผนที่นำทาง GPS ที่มีความละเอียด และแม่นยำสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย พร้อมข้อมูลรองรับระบบเนวิเกชันบนท้องถนนอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้ทุกการเดินทางของผู้ใช้งานราบรื่น และปลอดภัย โดยได้ถูกนำไปใช้งานในอุปกรณ์หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์นำทางติดบนรถยนต์, หน้าจอระบบนำทางในรถยนต์, แอปพลิเคชันแผนที่นำทาง เป็นต้น ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผู้ให้บริการเครื่องจีพีเอสนำทางชั้นนำต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น GARMIN,  SPEEDNAVI  รวมไปถึงค่ายรถยนต์ชั้นนำ

Online Map Service

บริการข้อมูลแผนที่ประเทศไทยออนไลน์ ด้วยการเรียกใช้ NOSTRA MAP API ซึ่งประกอบไปด้วยภาพแผนที่ในรูปแบบต่างๆ ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย เช่น แผนที่เชิงเส้นถนน (Street Map), แผนที่เส้นถนนไฮบริดจ์ (Street Hybrid Line) มาพร้อมกับฟังก์ชันพื้นฐานด้านการใช้งานแผนที่อย่างครบถ้วน เช่น การค้นหาตำแหน่ง, การระบุตำแหน่งปัจจุบัน, หรือจะเป็นการคำนวณเส้นทางด้วยรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยยานพาหนะส่วนบุคคล (Private Vehicle) และระบบขนส่งสาธารณะ (Multimodal Transportation) อีกทั้งยังสามารถใช้งานเครื่องมือต่างๆ บนแผนที่พร้อมกับปรับแต่งรูปแบบของแผนที่ได้ โดยผู้พัฒนาแอปพลิเคชันสามารถเรียกใช้บริการข้อมูล และฟังก์ชันสร้างแผนที่ออนไลน์บนแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองได้อย่างง่ายดาย หรือสามารถให้ทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก NOSTRA ออกแบบ  และพัฒนาแอปพลิเคชันสำเร็จรูปให้ได้ตามต้องการของธุรกิจ

Consult with our experts what's best for your company.