บริษัท โกลบเทค จำกัด

ภายใต้การนำของกลุ่มบริษัทซีดีจี (CDG Group) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2551 ก่อนหน้านั้นโกลบเทคเป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งภายใต้บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือจีไอเอส มามากกว่า 20 ปี ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาการให้บริการด้านข้อมูลแผนที่ดิจิทัลที่มีความละเอียด ถูกต้อง และทันสมัยสูงสุด ตลอดจนบริการข้อมูลพิกัดตำแหน่งครบทุกรูปแบบ จึงได้ยกระดับหน่วยธุรกิจแผนที่ขึ้นเป็นบริษัท โกลบเทค จำกัด

โกลบเทค มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำการให้บริการโซลูชั่นด้านข้อมูลแผนที่ และคอนเทนต์ (Location content service provider) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยผลิตภัณฑ์และโซลูชันแผนที่ของโกลบเทคอยู่ภายใต้แบรนด์ “นอสตร้า” (NOSTRA)

กว่า 20 ปี

ที่ทีมงานนอสตร้าได้สั่งสมความรู้ ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีการสำรวจ และผลิตข้อมูลแผนที่ เรามีความชำนาญในการจัดเก็บข้อมูลในสภาพแวดล้อมท้องถิ่น โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีรูปแบบความซับซ้อนที่ไม่เหมือนประเทศอื่น เช่น บ้านเลขที่ไม่เรียงกัน การใช้งานถนนแบบ One-way หรือ Two-way ตามเวลา และเรามีทีมสำรวจภาคสนามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทำงานเก็บข้อมูลในทุกๆ วัน เพื่ออัพเดทข้อมูลให้มีความถูกต้องแม่นยำ เชื่อถือได้     

       จนปัจจุบัน เราพัฒนาศักยภาพการบริการแผนที่ไทย และแผนที่อาเซียน ให้ครอบคลุมทุกด้านในหลายเทคโนโลยี และมีพันธมิตรทางธุรกิจหลากหลาย เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการสำหรับองค์กรและประชาชนทั่วไป เรายินดีให้คำปรึกษา แนะนำ และร่วมพัฒนาธุรกิจเพื่อสร้างความสำเร็จไปพร้อมกับคุณ

VISION

เป็นผู้นำนวัตกรรมด้าน location Content ใน 10 ประเทศ ASEAN ที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และช่วยให้ผู้คนดำเนินชีวิตประจำวันได้ง่ายสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

MISSION

เราจะมุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมด้าน location content ใน 10 ประเทศอาเซียน โดยยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการของ GT (คน-นวัตกรรม-สินค้า-กระบวนการ)ค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าเพื่อพัฒนาสินค้า และบริการให้ตรงกับความต้องการ

January 1, 1992

Esri (Thailand) Co.,Ltd.founded

January 1, 2004

First Car Navigation in Thailand launched

January 1, 2005

> Co-developed and launched map book with Se-ed
> GPS Tracking Solution developed

January 1, 2008

> Spun-off and becomes Globetech Co.,Ltd
> Navigation map on mobile developed

January 1, 2011

Rebrand map to "NOSTRA"

January 1, 2012

"NOSTRA Map Thailand" First Thailand premium map application on mobile launched

January 1, 2013

Plug & Play Tracking Solution

January 1, 2014

> Mobile Tracking Solution developed
> ASEAN Map launched

January 1, 2015

> JS100 Application launched "The cooperate with NOSTRA & JS100
> Won Thailand'7th SMEs National Award 2015 For iTs Creativity Business and Product Design.

January 1, 2016

> Won Thailand'8th SMEs National Award 2016 For iTs Creativity Business and Product Design

January 1, 2017

> NOSTRA Indoor Navigation launched
>Won Thailand'9th SMEs National Award 2017 For iTs Creativity Business and Product Design.

January 1, 2018

> NOSTRA iOT Platform launched "The cooperate with Daliwork

January 1, 2019

> Tamroi Service Platform launched
> SOS APi Service launched
> NOSTRA Smart Health launched
> NOSTRA Smart Drive launched

January 1, 2020

> GeoData
> Digital Work
> NOSTRA Asset Management

โกลบเทค และทีมงานนอสตร้า

ทำงานภายใต้การบริหารงานของคุณวิชัย แสงหิรัญวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป เรามีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ อาทิ วิศวกรสำรวจ วิศวกรคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ นักภูมิศาสตร์ นักพัฒนาธุรกิจ นักการตลาด ฯลฯ เป็นจำนวนกว่า 40 ชีวิต ที่ทำหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ และโซลูชัน ตลอดจนให้บริการทั้งก่อน และหลังการขายแก่ลูกค้าของบริษัท

นอกจากนี้ นอสตร้ายังมีทีมงานสำรวจภาคสนามระดับมืออาชีพ และทีมจัดทำแผนที่ที่สั่งสมประสบการณ์มายาวนานกว่า 20 ปี กว่า 200 ชีวิต ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในสภาพแวดล้อม รวมถึงปัญหาในการสำรวจ และจัดทำแผนที่ เพื่อให้ได้ข้อมูลแผนที่คุณภาพที่สามารถนำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมที่สุด

ในทุกๆ วันทีมสำรวจภาคสนามจะปฏิบัติงานตามพื้นที่ต่างๆ ตามที่มีการวางแผนงานสำรวจข้อมูลในแต่ละปี ซึ่งจะแบ่งเส้นทางจัดเก็บข้อมูลในทั่วทุกภูมิภาคของไทย โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลบ่อยครั้ง จึงจำเป็นจะต้องปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและทันต่อเวลา

นอกจากนี้ เรายังเป็นพันธมิตรกับบริษัทแผนที่อื่นๆ ที่ล้วนเป็นมืออาชีพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการจัดทำแผนที่รวม 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ แผนที่อาเซียน (ASEAN map) เพื่อให้บริการข้อมูลแผนที่อาเซียนที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน