นายวิชัย แสงหิรัญวัฒนา (ซ้าย)  ผู้จัดการทั่วไป  บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้นำการให้บริการโซลูชันด้านข้อมูลแผนที่ดิจิทัลความละเอียดสูง และ Location Contents ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน (NOSTRA) และนายแอนดรูว์ ฮงซอก อาน  (ขวา) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ฟาโตส จำกัด หรือ (FATOS  )  ผู้ผลิตและให้บริการทางด้านระบบแผนที่เพื่อการนำทางจากประเทศเกาหลีใต้ ลงนามบันทึกความร่วมมือโดยมีเนื้อหาสำคัญคือการร่วมกันพัฒนาโซลูชันการจัดการโลจิสติกส์แบบ SaaS (Software as a Service) และนำซอฟแวร์ระบบนำทาง (Navigation Software) ที่ล้ำสมัยจากเกาหลีใต้บูรณาการร่วมกับข้อมูลแผนที่นอสตร้าเพื่อยกระดับโซลูชันให้ตอบสนองเทคโนโลยีแห่งอนาคตไม่ว่าจะเป็น Advanced Driver Assistance System (ADAS) ,Telematics และ Autonomous car หรือ เทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับ ซึ่งแผนที่และระบบนำทางเรียกได้ว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญที่จะทำให้การขับขี่แห่งอนาคตนั้นเกิดขึ้นได้จริงและสมบูรณ์แบบ โดยคาดว่าจะสามารถพัฒนาระบบดังกล่าวให้แล้วเสร็จได้ภายในปี 2562 และจะเริ่มนำเสนอให้กับพาร์ทเนอร์ของนอสตร้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป

นายวิชัย แสงหิรัญวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป  บริษัท โกลบเทค จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือกับบริษัท ฟาโตส จำกัด ในครั้งนี้ว่า “เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอย่างยิ่งในการยกระดับการวิจัยและพัฒนาให้ตอบสนองกับโมเดลธุรกิจยุคดิจิตัลที่ต้องเป็นไปด้วยความรวดเร็วยืดหยุ่นพร้อมปรับตัวให้ก้าวไปสู่ระดับโลก หลังจากความร่วมมือนี้ในอนาคตยังมองถึงโอกาสในการร่วมกันวิจัยพัฒนาโซลูชันใหม่ๆ ออกสู่ตลาด ASEAN เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำทางด้านข้อมูลแผนที่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต้”   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nostramap.com  หรือโทร  (66)2 266 9942 อีเมลล์ nostrahotline@cdg.co.th

2018-12-05T10:01:26+00:00