ปัญหาการขับรถแล้วระบบ GPS พาหลงทางนั้น เป็นสิ่งที่หลายคนเคยประสบพบเจอกับตัวเองมาบ้างแล้ว และบ่อยครั้งในหน้าข่าวสังคมออนไลน์ มักจะมีการตีแผ่ข่าวการเกิดอุบัติเหตุรถออกนอกเส้นทาง อันเนื่องมาจาก GPS นำทางพาหลงไปในเส้นทางลัดหรือผิดเส้นทาง ซึ่งเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อชีวิตผู้ขับได้
นอสตร้า แมพ (NOSTRA Map Thailand) แผนที่ประเทศไทย และ แผนที่ AEC ชวนทำความเข้าใจในเรื่องของระบบนำทาง GPS และ สาเหตุของการที่ GPS พาหลงทาง พร้อมแนะแนวทางในการใช้งาน GPS นำทาง

ระบบนำทางประกอบไปด้วย 3 ส่วนที่สำคัญ ได้แก่

องค์ประกอบเหล่านี้ต้องทำงานร่วมกัน หากส่วนใดส่วนหนึ่งมีความผิดปกติของการทำงาน หรือ เกิดความล่าช้าในการประมวลผลข้อมูล อาจทำให้ระบบนำทางเกิดความผิดพลาดในการประมวลผลและนำทางผู้ใช้งานหลงทางในที่สุด

สาเหตุที่ GPS นำทาง แต่พาหลงทาง

 

ข้อแนะนำในการใช้งาน GPS ให้ไม่หลงทาง
  • ผู้ใช้ควรศึกษาข้อมูลเส้นทางการขับรถก่อนการเดินทางทุกครั้ง
  • ศึกษาการทำงานของ GPS ในระบบตัวรถหรือในโทรศัพท์มือถือของท่าน
  • พิมพ์ชื่อสถานที่ปลายทางให้ถูกต้องแม่นยำ
  • หลีกเลี่ยงการขับรถเข้าไปในทางลัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงอันตราย พยายามใช้ถนนหลักในการเดินทาง
  • หากหลงทางควรถามคนในพื้นที่
  • ผู้ใช้งานไม่ควรเชื่อ GPS ตลอดเวลา ต้องมีสติและวิจารณญาณในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
สนใจข้อมูลแผนที่สำหรับรถยนต์ และระบบนำทาง ติดต่อได้ที่ฝ่ายขาย บริษัท โกลบเทค จำกัด (66)2 266 9942 Email: nostrahotline@cdg.co.th
2019-04-18T10:18:42+00:00