“DATA IS THE KING ” สำคัญยังไงในยุคที่โลกธุรกิจเต็มไปด้วยการแข่งขันการเสนอสินค้าและบริการ
ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง ธุรกิจยิ่งต้องแตกต่าง ต้องสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ หนึ่งในสิ่งสำคัญที่บริษัทต้องมี คือ DATA หรือ ข้อมูลเชิงลึก ต้องรู้ลึก รู้จริง ยิ่งรู้เยอะ ยิ่งวิเคราะห์ได้ดี NOSTRA Map จึงได้จัดทำ DATA ข้อมูลเชิงลึกที่เรียกว่า Extra Content
Extra Content คือ ข้อมูลชุดพิเศษรูปแบบใหม่ที่แสดงรายละเอียดคุณลักษณะเพิ่มเติมของข้อมูลตำแหน่งสถานที่และรายละเอียดเชิงลึกในหลายมิติ จากเดิมที่มีแค่ชื่อ (Name) กับ ตำแหน่งบนแผนที่ (Location) เพื่อให้เราสามารถนำข้อมูลไปปรับใช้ในธุรกิจได้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น นอกจากนั้น ผู้ประกอบการยังสามารถเลือกเฉพาะชุดข้อมูลที่จำเป็นสำหรับธุรกิจนั้นๆ ไปช่วยในการทำ Business Analysis วางกลยุทธ์สร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์เหนือคู่แข่งในยุค 4.0 ได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ Extra Content ยังสามารถนำไปใช้ในธุรกิจต่างๆ โดยการนำข้อมูลของตำแหน่งพื้นที่วิเคราะห์ร่วมกันกับข้อมูล Demographic Heat map และการทำ Site Selection ไปวิเคราะห์ต่อเพื่อพัฒนาแผนธุรกิจ วางกลยุทธ์การตลาด แผนการพัฒนาสินค้าและบริการ ศึกษาความไปได้ของธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ประเมินกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกำลังซื้อของพื้นที่นั้นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการช่วยลดความเสี่ยงสำหรับธุรกิจนั้นๆ
ปัจจุบัน NOSTRA ได้มีการจัดเก็บข้อมูล Extra Content ดังต่อไปนี้
Attraction – หมวดสถานที่ท่องเที่ยว ประกอบด้วยข้อมูลในเชิงคุณลักษณะ เช่น ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว, ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว, , ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์,เว็บไซต์,วันและเวลาทำการ, ราคาค่าบริการ,ประเภทกิจกรรม, ฤดูกาลท่องเที่ยว, กลุ่มเป้าหมายของสถานท่องเที่ยว, ที่จอดรถ, ฯลฯ
Restaurant – หมวดร้านอาหาร ประกอบด้วยข้อมูลในเชิงคุณลักษณะ เช่น ประเภทอาหาร, เมนูแนะนำ,ที่อยู่,เบอร์โทรศัพท์,เว็บไซต์, วันเวลา เปิด-ปิด ,กลุ่มลูกค้าของร้าน, ราคาเฉลี่ยต่อหัว, วิธีการรับชำระเงิน, จำนวนโต๊ะ,ที่จอดรถ, บริการสิ่งบันเทิง ฯลฯ
Properties – หมวดอสังหาริมทรัพย ประกอบด้วยข้อมูลในเชิงคุณลักษณะ เช่น รูปแบบอสังหาริมทรัพย์, ชื่อเจ้าของโครงการ,พื้นที่โครงการ,พื้นที่ใช้สอย,ปีที่ก่อสร้าง ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ,จำนวน Unit, ราคาขายเริ่มต้น, สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ, จำนวนที่จอดรถ, ค่าส่วนกลาง เป็นต้น
Hotel – หมวดโรงแรมและที่พักประกอบด้วยข้อมูลในเชิงคุณลักษณะ เช่น ประเภทของโรงแรม, ที่อยู่,เบอร์โทรศัพท์,เว็บไซต์ , มาตรฐานโรงแรม, จำนวนห้อง, สิ่งอำนวยความสะดวกภายใน, กลุ่มลูกค้า, ราคาเริ่มต้น , เวลาเช็คอิน-เช็คเอาท์, ที่จอดรถ เป็นต้น
Health & Beauty– คลินิกสุขภาพ ความงาม และสปา ประกอบด้วยข้อมูลในเชิงคุณลักษณะ เช่น ประเภทของการให้บริการ, , ที่อยู่,เบอร์โทรศัพท์,เว็บไซต์, วัน-เวลาทำการ, วิธีการรับชำระเงิน, ที่จอดรถ, เป็นต้น
HOSPITAL – หมวดโรงพยาบาล ประกอบด้วยข้อมูลในเชิงคุณลักษณะ เช่น รหัสสถานพยาบาล, สังกัด, หน่วยงาน, ในเครือ, จำนวนเตียง, จำนวนแพทย์ (คน), จำนว, พยาบาล (คน), จำนวนเจ้าหน้าที่ (คน), จำนวนผู้ป่วยในต่อปี (คน), จำนวนผู้ป่วยนอกต่อปี (คน), บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป, บริการตรวจรักษาเฉพาะทาง, บริการชันสูตรและรักษา, บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพ, บริการพิเศษทางการแพทย์
SCHOOL – หมวดสถานศึกษา ประกอบด้วยข้อมูลในเชิงคุณลักษณะ เช่น รหัสสถานศึกษา, หน่วยงานสังกัด, ระดับการศึกษา, จำนวนนักเรียนชาย, จำนวนนักเรียนหญิง, จำนวนนักเรียนทั้งหมด, จำนวนครู/เจ้าหน้าที่, จำนวนห้องเรียน เป็นต้น
ปัจจุบันมีลูกค้าที่ได้มีการใช้งาน Extra Content ในหลากหลายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ภาคอสังหาริมทรัพย์ , ธุรกิจท่องเที่ยว, ธุรกิจร้านอาหาร, ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่, ศูนย์ราชการ ฯลฯ โดยทีมงาน NOSTRA Map กำลังอยู่ในระหว่างการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในหมวดใหม่ๆ และเพิ่มเติมข้อมูลให้ครบถ้วนครอบคลุมในหมวดเดิมเพื่อตอบสนองธุรกิจที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Extra Content สามารถติดต่อได้ที่ 02 266 9940
2018-09-05T13:15:37+00:00