นอกจากกฏหมายที่สำคัญซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งต้องติดตั้งอุปกรณ์ GPS Tracking เพื่อติดตามและตรวจสอบพฤติกรรมการขนส่งให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพแล้ว ยังมีข้อกฎหมายที่เป็นข้อจำกัดสำหรับการขนส่งสินค้าอีกหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น การจำกัดความเร็ว ถนนหรือโซนที่ห้ามวิ่ง ช่วงเวลาที่อนุญาตให้ใช้เส้นทาง ทำให้ในปัจจุบันระบบ GPS Tracking ที่มีเพียงแค่ความสามารถในการติดตามตำแหน่งและสถานะการขนส่งที่เป็นความต้องการหลักอาจไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะผู้ประกอบการขนส่งยังมองหาระบบช่วยในการวางแผนเส้นทางที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย
เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่าผู้จัดการ Fleet จะเป็นผู้วางแผนและกำหนดเส้นทางให้กับรถบรรทุกโดยมีเงื่อนไขที่ต้องนำมาพิจารณา เช่น จัดเส้นทางโดยใช้ระยะทางสั้นที่สุด, จัดเส้นทางโดยใช้ระยะเวลาการเดินทางน้อยที่สุด,เงื่อนไขเวลาในการรับส่งสินค้าในแต่ล่ะจุด Drop ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญอย่างมากเพราะหากวางแผนดี รัดกุม ก็จะทำให้สามารถบริหารการขนส่งในแต่ละเส้นทางให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ จึงใช้เวลามากและหากมีเหตุเข้ามากระทบ หรือมีเงื่อนไขเปลี่ยนก็ทำให้ต้องจัดเส้นทางใหม่ทั้งหมด เมื่อจำนวนรถมากๆ เข้าก็มีโอกาสเกิดความผิดพลาดสูง
NOSTRA MAP ผู้นำทางด้านระบบแผนที่ออนไลน์เพื่อธุรกิจจึงได้พัฒนา MAP API for Truck Routing โดยเพิ่มความสามารถในการคำนวณเส้นทางอัตโนมัติในรูปแบบยานพาหนะประเภทรถบรรทุก นอกเหนือจากยานพาหนะรูปแบบอื่นๆ ซึ่งได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถจักรยาน ผู้ใช้สามารถกำหนดเงื่อนไขการคำนวณได้ทั้งคำนวณแบบให้ได้ระยะทางสั้นที่สุดหรือให้มีระยะเวลาการเดินทางน้อยที่สุด นอกจากนั้นกรณีที่แผนการขนส่งต้องเดินทางไปส่งสินค้าหลายจุด (Multi-Stop) ยังสามารถคำนวณเพื่อจัดลำดับของจุดส่งสินค้าที่เหมาะสมเพื่อให้มีต้นทุนในการขนส่งต่ำที่สุดได้ โดยผลการคำนวณจะเป็นไปตามเงื่อนไขของข้อกฏหมายที่เหมาะสมสำหรับแต่ละรูปแบบยานพาหนะ
ด้วยความสามารถดังกล่าวของ MAP API for Truck Routing ผู้ให้บริการระบบ GPS Tracking สามารถพัฒนาฟังก์ชั่นการวางแผนเส้นทางขนส่งที่รองรับรูปแบบการเดินทางสำหรับยานพาหนะได้ทุกรูปแบบ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจขนส่ง ช่วยให้แนะนำเส้นทางให้กับพนักงานขับรถได้อย่างถูกต้องแม่นยำแม้ไม่มีความชำนาญในเส้นทาง และช่วยสนับสนุนการทำงานของผู้จัดการ Fleet ให้ทำงานได้รวดเร็วและง่ายขึ้นเพียงปลายนิ้วโดยสามารถกำหนดเส้นทางที่ปลอดภัย เหมาะสมกับข้อจำกัดทางกฏหมายสำหรับยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หากธุรกิจขนส่งสินค้าของคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนเส้นทางที่มีประสิทธิภาพ รองรับรูปแบบการขนส่งในทุกรูปแบบยานพาหนะ อย่าลืมมองหาผู้ให้บริการระบบ GPS Tracking ระดับมืออาชีพที่มาพร้อม NOSTRA MAP API for Truck Routing ที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณประหยัดทั้งเวลาและต้นทุนการขนส่ง ช่วยให้คุณวางใจได้ว่าจะพร้อมรับทุกเงื่อนไขงาน Logistics
Optimized Routing for Professional Transportation ด้วย NOSTRA MAP API for Truck Routing สนใจติดต่อได้ที่ฝ่ายขาย NOSTRA MAP 0-2266-9940 หรือ อีเมล์ business@nostramap.com
2018-09-05T12:49:03+00:00