NOSTRA map application แอปฯแผนที่นำทางประเทศไทยที่ละเอียดและแม่นยำที่สุด รวบรวมชั้นข้อมูลพิเศษบนแผนที่ “แอ่วเจียงฮาย ฮอมบุญ 2018” กับที่เที่ยวเชียงราย 9 วัดชื่อดัง ที่มีความวิจิตรสวยงาม คุ้มค่าต่อการไปเยือน ให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกในการเดินทางไปขอพรในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโชคลาภ ความรัก หน้าที่การงาน ชีวิตส่วนตัวและครอบครัว 
คลิกเดียวจบรวมวัดสวยแนะนำ เที่ยวเชียงรายบนแผนที่ NOSTRA map : https://bit.ly/2L7PbYg

 

       
1. วัดห้วยปลากั้ง
พิกัดพร้อมข้อมูลสถานที่ คลิก : https://map.nostramap.com/NostraMap/?layer/chiangrai
วัดห้วยปลากั้ง วัดที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมยิ่งใหญ่อลังการโดยมีพระอธิการพบโชค ติสฺสวํโส เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ปัจจุบันวัดห้วยปลากั้งเป็นวัดที่มีพุทธศาสนิกชนชาวเชียงรายและจากทั่วประเทศ เดินทางมาขอพรสักการะรวมถึงปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ท่านพระอาจารย์พบโชคยังต้องดูแลอุปการะเด็กเยาวชนชาวไทยภูเขา 993 คน เพื่อให้โอกาสทางการศึกษา ยกระดับชีวิตให้เด็กได้มีความรู้ เติบโตเป็นคนดีของสังคม และห่างไกลขบวนการยาเสพติด พร้อมผู้สูงอายุยากไร้ภายในวัด ทำให้ที่นี่จึงได้รับพลังศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ
เวลาเปิดปิด 07.30 – 21.30

2. วัดมิ่งเมือง
พิกัดพร้อมข้อมูลสถานที่ คลิก : https://map.nostramap.com/NostraMap/?layer/chiangrai
จากประวัติพบว่าผู้สร้างวัดมิ่งเมือง คือ เจ้านางตะละแม่ศรี มเหสีของพญษมังรายมหาราช ซึ่งพระนางมีเชื้อสายกษัตริย์จากเมืองหงสาวดี วิหารของวัดประดิษฐาน “พระมงคลศากยมุนีศรีมิ่งเมือง” เป็นองค์พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปั้นลงรักปิดทองทั้งองค์ เป็นศิลปะเชียงแสนสิงห์ 1  มีการบูรณะปฏิสังขรณ์หลายครั้ง โดยในปัจจุบันมีหน้าตักกว้างขนาด 80 นิ้ว แกะสลักจากหินแก้วจุยเจียหรือแก้วโป่งข่าม ซึ่งเป็นหินที่เกิดขึ้นในล้านนาเท่านั้น และนอกจากนั้นยังมีเรื่องราวน่าอัศจรรย์ใจว่า ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ขณะที่รบในสมัยสงครามเชียงตุง มีระเบิดลงตรงบริเวณวัดมิ่งเมือง ท่านได้เข้าไปหลบที่ใต้ถุนวิหารตรงที่ประดิษฐานหลวงพ่อศรีมิ่งเมืองจึงทำให้ท่านรอดพ้นอันตรายจากเหตุการณ์ครั้งนั้น
เวลาเปิดปิด 08.00 – 16.30

3. วัดร่องขุ่น
พิกัดพร้อมข้อมูลสถานที่ คลิก : https://map.nostramap.com/NostraMap/?layer/chiangrai
วัดร่องขุ่น เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2540 โดยท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์  ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) ชาวเชียงราย ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างมาจาก 3 สิ่งต่อไปนี้คือ|1. ชาติ: ด้วยความรักชาติบ้านเมืองประกอบกับรักงานศิลป์ ท่านจึงมุ่งมันตั้งใจสร้างงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ไว้เป็นสมบัติของแผ่นดิน|2. ศาสนา: ธรรมะได้ทำให้ชีวิตของอาจารย์เฉลิมชัยสงบสุขจากจิตที่เคยร้อนกลายเป็นเย็นด้วยธรรมมะ ท่านจึงขออุทิศตนให้แก่พระพุทธศาสนา|3. พระมหากษัตริย์: จากการเข้าได้เฝ้าฯ ถวายงานในหลวง รัชกาลที่ 9 หลายครั้ง ทำให้อาจารย์เฉลิมชัยรักพระองค์ท่านมาก จึงปรารถนาตั้งมั่นอยากจะสร้างศิลปะในสมัยรัชกาลของถ่านถวายแก่ท่านด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เวลาเปิดปิด 08.00 – 18.00

4. วัดพระแก้ว
พิกัดพร้อมข้อมูลสถานที่ คลิก : https://map.nostramap.com/NostraMap/?layer/chiangrai
วัดแห่งนี้ที่เป็นที่ค้นพบองค์พระแก้วมรกต ที่ในปัจจุบันประดิษฐานอยู่ ณ วัดศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว) กรุงเทพฯ ตามประวัติเล่าว่า เมื่อปี พ.ศ. 1997  ในรัชสมัยพระเจ้าสามฝั่งแกน เกิดฟ้าผ่าลงที่เจดีย์องค์หนึ่งและปรากฏพระพุทธรูปลงรักปิดทองอยู่ภายในเจดีย์ ต่อมาเมื่อกะเทาะรักออกพบว่าเป็นพระพุทธรูปสีเขียวที่สร้างจากหยกและนั่นคือพระแก้วมรกต ปัจจุบันวัดพระแก้วเชียงรายเป็นที่ประดิษฐานพระหยก ซึ่งสร้างขึ้นใหม่เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีพระชนมายุครบ 90 พรรษา
เวลาเปิดปิด 07.00 – 18.00

5. วัดเจดีย์หลวง
พิกัดพร้อมข้อมูลสถานที่ คลิก : https://map.nostramap.com/NostraMap/?layer/chiangrai
วัดพระธาตุเจดีย์หลวงเป็นวัดที่เก่าแก่ของเมืองเชียงแสน สร้างเมื่อ พ.ศ. 1887  โดยพระเจ้าแสนภูพระราชนัดดาของพญามังรายมหาราช พระธาตุเจดีย์หลวงได้ชื่อมาจากพระเจดีย์องค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ในวัด สูง 88 เมตร มีฐานกว้าง 24 เมตร เป็นพระเจดีย์แบบล้านนาที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเชียงแสน ภายในวิหารวัดพระธาตุเจดีย์หลวงประดิษฐานหลวงพ่อเชียงแสน สิงห์ 1 งดงามด้วยศิลปะแบบล้านนา
เวลาเปิดปิด 07.00 – 18.00

6. วัดดอยงำเมือง
พิกัดพร้อมข้อมูลสถานที่ คลิก : https://map.nostramap.com/NostraMap/?layer/chiangrai
วัดดอยงำเมือง เป็นวัดที่เก่าแก่และมีความสำคัญของชาวเชียงราย เพราะเป็นที่ตั้งของกู่พญามังราย(สถูปพญามังราย) สร้างเมื่อ พ.ศ. 1860  สถูปสร้างโดยพญาไชยสงครามโอรสพญามังรายมหาราช หลังจากที่พญามังรายได้สวรรคตที่เมืองเชียงใหม่ พญาไชยสงครามพระราชโอรสได้ถวายพระเพลิงพระศพพญามังรายมหาราชแล้วพระองค์ได้กลับมาครองเมืองเชียงรายและอัญเชิญพระอัฐิของพญามังรายมาประดิษฐาน ณ ดอยแห่งนี้ ต่อมา พ.ศ. 2030 พระยาศรรัชฎาเงินทอง ได้มาบูรณะและสร้างวัดขึ้นให้ชื่อว่า “วัดดอยงำเมือง”
เวลาเปิดปิด 07.00 – 18.00

7. วัดพระสิงห์
พิกัดพร้อมข้อมูลสถานที่ คลิก : https://map.nostramap.com/NostraMap/?layer/chiangrai
วัดพระสิงห์ เป็นวัดสำคัญเนื่องด้วยเป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย คือ พระพุทธสิหิงค์ ซึ่งปัจจะบันพระพุทธสิหิงค์ประดิษฐานอยู่ที่พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พระราชวังบวรสถานมงคล พระประธานในพระอุโบสถวัดพระสิงห์ปัจจุบันประดิษฐานของพระพุทธสิหิงค์จำลองศิลปะเชียงแสนสิงห์ 1 ปางมารวิชัย มีหน้าตักกว้าง 204 เซนติเมตร สูงทั้งฐาน 284 เซนติเมตร พุทธลักษณะสง่างามประณีต ที่ฐานมีอักษรล้านนาจารึกว่า “กุสลา ธมฺมา  อกุสลา  ธมฺมา  อพยากตา  ธมฺมา”
เวลาเปิดปิด 07.00 – 18.00

8. วัดพระธาตุดอยจอมทอง
พิกัดพร้อมข้อมูลสถานที่ คลิก : https://map.nostramap.com/NostraMap/?layer/chiangrai
วัดพระธาตุดอยจอมทอง เป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่ามีมาก่อนที่พญามังรายจะมาพบพื้นที่และสร้างเป็นเมืองเชียงราย จากประวัติได้กล่าวว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยพญาเรือนแก้ว เจ้าผู้ครองเมืองไชยนารายณ์ (บริเวณอำเภอเวียงชัยปัจจุบัน) ใน พ.ศ. 1483 และสิ่งที่สำคัญในบริเวณวัดพระธาตุดอยจอมทองคือ เสาสะดือเมือง 108 หลัก  ชาวเชียงรายได้ร่วมใจกันสร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพญามังราย และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบห้ารอบ
เวลาเปิดปิด 08.00 – 17.00

9. วัดกลางเวียง
พิกัดพร้อมข้อมูลสถานที่ คลิก : https://map.nostramap.com/NostraMap/?layer/chiangrai
วัดกลางเวียง คือวัดที่เจ้าหลวงธรรมลังกาได้สถาปนาสะดือเวียงขึ้นมาใหม่ ในปี พ.ศ. 2417 เนื่องจากวัดนี้อยู่กลางเวียงพอดี ปัจจุบันเสาหลักเมืองเก่าได้ล้มไป ในปี พ.ศ. 2535 จึงได้สร้างเสาหลักเมืองขึ้นมาใหม่ประดิษฐานอยู่ในมณฑปทรงฟักทองยอดแหลม บริเวณที่ตั้งเสาหลักเมืองเดิม ภายนอกมีรูปปั้นท้าวจตุโลกบาลทำหน้าที่พิทักษ์สะดือเวียงตามคติความเชื่อของชาวล้านนา
เวลาเปิดปิด 08.00 – 18.00
สามารถดาวน์โหลดฟรี NOSTRA map Application ได้ที่ https://map.nostramap.com/mobile
2018-09-17T16:12:16+00:00