TH   |   EN

SERVICES

ส่งมอบบริการด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ใส่ใจ พัฒนาด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่คุณมั่นใจได้

Geospatial Data Analytics

บริการให้คำปรึกษาองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนในการนำข้อมูล Big Data วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ และสิ่งเชื่อมโยงที่ซ่อนอยู่ภายใน เพื่อหาเทรนด์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ให้องค์กรสามารถพยากรณ์ หรือคาดการณ์ เพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดเแผนงาน หรือกลยุทธ์เชิงป้องกัน สร้างโอกาส และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ได้อย่างแม่นยำ

GeoCoding

แปลงฐานข้อมูลแบบทั่วไปของลูกค้าและจับคู่ข้อมูลสถานที่สำคัญที่มีอยู่บนแผนที่    เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

Application Development

บริการออกแบบ และพัฒนาแอปพลิเคชันตามความต้องการของลูกค้า ด้วยฟังก์ชั่น และการบริการที่หลากหลายของ NOSTRA Map API ที่ครอบคลุมทุกความต้องการด้านแผนที่ และการนำทาง ได้รับความเชื่อมั่น และยอมรับจากหน่วยงานรัฐบาล รวมถึงบริษัทเอกชนชั้นนำ

SOS API Premium Service

บริหารความปลอดภัยของลูกค้า รวดเร็วทันใจ ผ่านแอปฯ 24 ชั่วโมง ด้วยแพลตฟอร์มการเชื่อมต่อกับศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือ (SOS API) รองรับทุกการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน ที่พัฒนาโดยธุรกิจของคุณทุกรูปแบบ

Consult with our experts what's best for your company.