TH   |   EN

SERVICES

ส่งมอบบริการด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ใส่ใจ พัฒนาด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่คุณมั่นใจได้

SOS API Premium Service

บริหารความปลอดภัยของลูกค้า รวดเร็วทันใจ ผ่านแอปฯ 24 ชั่วโมง ด้วยแพลตฟอร์มการเชื่อมต่อกับศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือ (SOS API) รองรับทุกการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน ที่พัฒนาโดยธุรกิจของคุณทุกรูปแบบ

POI Matching

แปลงฐานข้อมูลแบบทั่วไปของลูกค้าและจับคู่ข้อมูลสถานที่สำคัญที่มีอยู่บนแผนที่    เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

Application Development

บริการออกแบบ และพัฒนาแอปพลิเคชันตามความต้องการของลูกค้า ด้วยฟังก์ชั่น และการบริการที่หลากหลายของ NOSTRA Map API ที่ครอบคลุมทุกความต้องการด้านแผนที่ และการนำทาง ได้รับความเชื่อมั่น และยอมรับจากหน่วยงานรัฐบาล รวมถึงบริษัทเอกชนชั้นนำ

GIS Business Consultant

บริการธุรกิจแผนที่โดยทีมงาน NOSTRAที่พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาการนำข้อมูลแผนที่ไปใช้งานภายในองค์กร รับสำรวจจัดทำข้อมูลแผนที่เฉพาะธุรกิจของคุณ หรือพัฒนาข้อมูลแผนที่ร่วมกับเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบเช่น ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS), Location Based Service (LBS), Augmented Reality (AR), ระบบนำทางรถยนต์ (Navigation system), ระบบนำทางภายในอาคาร (Indoor navigation), ระบบติดตามรถยนต์ (GPS tracking) ตลอดจน Web application และMobile application ต่างๆ ด้วยทีมงานระดับมืออาชีพ

Big Data Analytics

บริการให้คำปรึกษาองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนในการนำข้อมูล Big Data วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ และสิ่งเชื่อมโยงที่ซ่อนอยู่ภายใน เพื่อหาเทรนด์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ให้องค์กรสามารถพยากรณ์ หรือคาดการณ์ เพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดเแผนงาน หรือกลยุทธ์เชิงป้องกัน สร้างโอกาส และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ได้อย่างแม่นยำ

Consult with our experts what's best for your company.