ปัจจุบันธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการแข่งขันที่รุนแรงยิ่งขึ้น เนื่องจากทรัพยากรที่ดินที่มีอยู่อย่างจำกัดในพื้นที่เมือง และการเกิดขึ้นของเส้นรถไฟฟ้าหลายสายตามชานเมือง ประกอบกับความต้องการของผู้อยู่อาศัยที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งที่ดิน บ้าน และคอนโดหลายๆโครงการ ต่างก็พยายามเพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจของตนเองไม่ว่าจะเป็นการเลือกสรรทำเล การประเมินราคาที่ดิน การวิเคราะห์พื้นที่เปรียบเทียบอย่างละเอียดก่อนลงทุนด้วย Heat map รวมไปถึงการนำเทคโนโลยี IoT Smart Living เข้ามาปรับใช้ในพื้นที่บ้านและคอนโด ซึ่งเป็นตัวช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับโครงการ นำมาซึ่งยอดขายและการตอบรับที่ดีจากลูกค้าต่อๆไป
ศึกษา Real Estate Solutions ที่ครบวงจรตั้งแต่เริ่มวางแผน เริ่มขาย และหลังการขาย จากบริษัทที่เชี่ยวชาญและคลุกคลีกับการคิดค้นเครื่องมือวิเคราะห์สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แถวหน้าของเมืองไทย ด้วย 8 Real Estate Solutions ที่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ต้องห้ามพลาดในปีนี้
1. Survey Application ตัวช่วยสรรหาที่ดินและเก็บข้อมูลหน้างาน สามารถวาดและแก้ไขข้อมูลแปลงที่ดินได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน
2. ชั้นข้อมูลการประเมินราคาที่ดินและประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินบนแผนที่ เพื่อตรวจสอบราคากลางของที่ดินและทำเลที่ถูกต้องตามกฏหมาย
3.  ข้อมูลการเข้าถึงความสะดวกสบายต่างๆในพื้นที่ รวมทั้งแนวโน้มความเจริญในอนาคต เพื่อประเมินศักยภาพของที่ตั้งธุรกิจในอนาคต รวมทั้งประโยชน์สำหรับการสร้างคุณค่าให้กับสิ่งก่อสร้างบนที่ดิน
4. เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเชิงลึกของธุรกิจ ผ่าน Heat Map เพื่อดูศักยภาพของลูกค้าในพื้นที่ต่างๆ ตามข้อมูลประชากรศาสตร์
5. เครื่องมือสำหรับวิเคราห์ตำแหน่งที่ควรลงโฆษณาผ่าน Billboard  สามารถเลือกตำแหน่งโฆษณาโครงการบ้านและคอนโด เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างตรงจุด
6. เครื่องมือสำหรับงานขายโครงการ เพื่อให้ลูกค้าดูแผนที่โครงการ ดูห้องที่ยังว่างแบบ 3 มิติ หรือ เลือกดูสถานที่อำนวยความสะดวกสบายใกล้โครงการเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น ช่วยในการตัดสินใจก่อนซื้อ
7. ระบบ Chat Bot บริหารสิ่งอำนวยความสะดวกระหว่างลูกบ้านและนิติในโครงการ
8. IoT Smart Living ตัวช่วยยกระดับความเป็นอยู่ให้ลูกบ้านของคุณใช้ชีวิตที่ง่ายขึ้น
ลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ท่านใดที่สนใจ One Stop Smart Real Estate Solutions สามารถกรอกรายละเอียดโดยคลิก Contact us เพื่อให้ทางทีมงานติดต่อกลับไป เพื่ออธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Solution ต่างๆที่ลูกค้าสนใจสำหรับธุรกิจ หรือ สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขาย 02 266 9940 ครับ
2018-09-20T16:53:35+00:00