SOSAPI 2020-01-20T09:07:32+00:00

PREMIUM SERVICE

บริหารความปลอดภัยของลูกค้า รวดเร็วทันใจ ผ่านแอปฯ 24 ชั่วโมง ด้วยแพลตฟอร์มการ
เชื่อมต่อกับศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือ (SOS API)
รองรับทุกการเชื่อมต่อกับแอปฯ ที่พัฒนาโดยธุรกิจของคุณทุกรูปแบบ

SOS Workflow

NOSTRA ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล และโซลูชันด้าน IoT โดยบริษัท โกลบเทค ร่วมกับ จส.100 พัฒนาแพลตฟอร์มการเชื่อมต่อกับศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือ หรือ SOS API Premium Service ซึ่งจะเป็นแพลทฟอร์มศูนย์ประสานงานการให้ความช่วยเหลือทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งอุบัติเหตุ ขอความช่วยเหลือรถเสีย ขอรถพยาบาล ขอรถกู้ชีพ คนหาย ขโมยขึ้นบ้าน ไฟไหม้ ฯลฯ  ผ่าน Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง ลูกค้าที่ใช้งานในระบบจะสามารถสร้างและบันทึกข้อมูลโปรไฟล์เก็บไว้  โดยข้อมูลของบุคคลนั้นๆ จะแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ Call Center ทันทีที่ได้รับการติดต่อ เพื่อขอความช่วยเหลือผ่าน SOS Service เช่น ประวัติส่วนตัว การแพ้ยา โรคประจำตัว หรือสิ่งที่ควรระวัง พิกัดที่อยู่ปัจจุบัน หมายเลขติดต่อของญาติ หรือ ผู้ติดต่อในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  แม้ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่ได้อยู่บ้าน แต่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ประสานความช่วยเหลือกับบุคคลอื่นที่บ้าน  เจ้าหน้าที่สามารถทราบพิกัดของผู้แจ้ง หรือที่พักที่ลงทะเบียนไว้ และประสานความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ผ่านเทคโนโลยีของ NOSTRA แผนที่อัจฉริยะในการระบุตำแหน่งของผู้ใช้งานพรีเมี่ยมที่ได้ลงทะเบียนบันทึกข้อมูลพื้นฐานไว้ในระบบ นอกจากนี้ระบบยังสามารถค้นหาสถานที่ต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียงในการให้ความช่วยเหลือ และส่งค่าพิกัดตำแหน่ง เพื่อทีมช่วยเหลือสามารถเลือกใช้ฟังก์ชันคำนวณระยะเวลาและเส้นทาง พร้อมทั้งนำทางผู้ให้ความช่วยเหลือไปยังจุดหมายโดยเร็วที่สุดได้อีกด้วย

SOS API Premium Service

ช่วยภาคธุรกิจในการให้บริการลูกค้า เพื่อการจัดการทางด้านความปลอดภัยได้ดียิ่งขึ้น จากการเชื่อมต่อ SOS API Premium Service เพื่อเรียกใช้บริการนี้บนแอปพลิเคชันเดิมที่มีอยู่แล้วของธุรกิจต่างๆ ผ่าน Application Programming Interface (API) เข้ามาช่วยดูแลลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพียงแค่การกดปุ่ม SOS ในแอปฯ เพียงครั้งเดียว ก็จะได้รับการประสานงานจากทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะ ในเวลาอันรวดเร็ว

SOS API สามารถนำไปใช้กับธุรกิจใดได้บ้าง

อสังหาริมทรัพย์ 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สามารถเรียกใช้บริการ SOS API เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบ้านและคอนโดที่มีอยู่แล้ว เพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มระดับการให้บริการความช่วยเหลือในทุกๆที่ เมื่อผู้อยู่อาศัยเกิดเหตุอันตรายทั้งภายในหรือภายนอกอาคาร สามารถขอความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็ว
ประกันภัย 
ธุรกิจประกันภัยสามารถเรียกใช้บริการ SOS API เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบริการลูกค้าที่มีอยู่แล้วหรือพัฒนาขึ้นมาใหม่ เพื่อบริหารความปลอดภัยของลูกค้าประกันภัย ในการเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วที่สุด ในเส้นทางที่ใกล้ที่สุด จากตัวแทนประกันภัยหรือศูนย์ให้ความช่วยเหลือ
บริการด้านสุขภาพ โรงพยาบาล 
ธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพ โรงพยาบาล สามารถนำบริการ SOS API ไปเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันที่ให้บริการลูกค้าโรงพยาบาล เพื่อขยายบริการด้านสุขภาพที่คลอบคลุมมากขึ้น ในกรณีที่เกิดเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินนอกพื้นที่การให้บริการของโรงพยาบาล SOS API สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที ไม่ว่าคุณจะประสบเหตุด่วนเหตุร้ายในพื้นที่ใด พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบข้อมูลการรักษาจากแอปพลิเคชันของโรงพยาบาล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการรักษาต่อ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ข้อมูลหมู่เลือด การแพ้ยา ประวัติการผ่าตัด เป็นต้น
ค่ายรถยนต์  
สามารถเรียกใช้บริการ SOS API เชื่อมต่อกับระบบนำทางในรถยนต์ หรือ Smart drive application เพื่อบริการด้านความปลอดภัยให้กับลูกค้า เมื่อเกิดเหตุการณ์รถเสีย หรือ เกิดอุบัติเหตุ บริการ SOS API จะสามารถให้ความช่วยเหลือในการติดต่ออู่ซ่อมรถที่ใกล้ที่สุด เพื่อมายังจุดเกิดเหตุ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สามารถนำ SOS API ไปเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันให้บริการด้านการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มบริการด้านความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน ในขณะที่กำลังท่องเที่ยว เมื่อเกิดเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นการหลงทาง การบาดเจ็บจากการท่องเที่ยวแบบผจญภัย หรือแม้กระทั่งการแจ้งอุบัติเหตุของคนที่คุณรักจากการท่องเที่ยว ผู้ใช้งานก็สามารถกดเรียกปุ่ม SOS เพื่อขอความช่วยเหลือ แจ้งเหตุในพื้นที่นั้นๆ เพื่อการช่วยเหลือได้ทันท่วงที
ปรึกษาทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

Create a Great Customer Experience

ตัวช่วยของธุรกิจต่างๆ ในการสร้างประสบการณ์ใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ บริหารงานความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นและประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า 

Easy to Use

ระบบ SOS ขอความช่วยเหลือ ผู้ใช้งานสามารถแนบรูปเหตุการณ์ พร้อมกับ ยืนยันการแจ้งเหตุผ่าน OTC ได้ง่ายแค่ปลายนิ้ว

Call Center Service

 จะได้รับแจ้งเหตุ พร้อมกับพิกัดตำแหน่งบนแผนที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็ว และทันท่วงที

Premium Profile

ผู้ใช้งานสามารถสร้างและบันทึกข้อมูลไว้ในโปรไฟล์ โดยข้อมูลเหล่านี้จะแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ Call Center ทันทีที่ได้รับการติดต่อ เพื่อขอความช่วยเหลือผ่าน SOS Service ของบุคคลนั้นๆ เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติทางการแพทย์ เช่น การแพ้ยา โรคประจำตัว หรือสิ่งที่ควรระวัง พิกัดที่อยู่ปัจจุบัน หมายเลขติดต่อของญาติ หรือผู้ติดต่อในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน แม้ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่ได้อยู่บ้าน แต่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ประสานความช่วยเหลือกับบุคคลอื่นที่บ้าน เจ้าหน้าที่สามารถทราบพิกัดของผู้แจ้ง หรือที่พักที่ลงทะเบียนไว้ และประสานความช่วยเหลือได้ด้วย ความรวดเร็วและแม่นยำ

API Ready to Integration

ไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมไหน หากธุรกิจมีแอปพลิชันอยู่แล้ว สามารถเพิ่มความสามารถ สร้างความเชื่อมั่นให้กับแอปพลิเคชันของคุณได้มากกว่าที่เคย ด้วยการดูแลในระดับพรีเมียม

กรุณากรอกข้อความด้านล่าง ทีมงานจะทำการติดต่อกลับไป