NOSTRA MAP ชวนสักการะขอพร ๙ พระอารามหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

นอสตร้า แมพ ไทยแลนด์ แอพพลิเคชั่นข้อมูลแผนที่ประเทศไทยโดย บริษัท โกลบเทค จำกัด จัดทำแผนที่พิกัดตำแหน่ง 9 พระอารามหลวงคู่กรุงรัตนโกสินทร์ ชวนสักการะขอพร 9 พระอารามหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พร้อมพรั่งด้วยเรื่องราวที่เปี่ยมไปด้วยศรัทธาเพื่อให้ “การเริ่มต้นปีใหม่ 2567 นี้ เป็นไปด้วยความสิริมงคล ส่งผลยังความผาสุขสบายใจตลอดทั้งปี” จึงขอเชิญชวนให้ชาวไทยร่วมเสริมสิริมงคลชีวิตรับปีใหม่นี้ ด้วยการสักการะ 9 พระอารามหลวงเพื่อความก้าวหน้า และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สำหรับการเข้าใช้งาน ทำได้ง่ายๆ เพียงดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นแผนที่ NOSTRA Map Thailand ที่ให้บริการฟรี ทั้งบนระบบ iOS, Android โหลดใช้งานได้ฟรีที่ https://map.nostramap.com/mobile ๙ พระอารามหลวงในข้อมูลของ NOSTRA MAP ประกอบไปด้วย 2. วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารชวนกราบสักการะพระประธานพระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฏฐ์ และกราบสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถ “จะทำให้ชนะทุกสิ่งทุกอย่าง มีชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง” ที่วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นโทอันเก่าแก่ สร้างขึ้นในสมัยก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ทรงโปรดเกล้าให้บูรณะวัดเพื่อเทิดเกียรติแก่เหล่าทหารอันเป็นกำลังสำคัญในการต่อสู้ใน “สงครามเก้าทัพ” และทรงพระราชทานนามใหม่ว่า […]