NOSTRA ปักหมุดแผนที่จุดตรวจโควิดเชิงรุก ฟรี! ด้วย Rapid Antigen Test โดย สปสช. สปคม. และคณะเทคนิคการแพทย์ ม. มหิดล

NOSTRA ปักหมุดแผนที่จุดตรวจโควิดเชิงรุกฟรี ด้วย Rapid Antigen Test รู้ผลใน 30 นาที โดย สปสช. สปคม. และคณะเทคนิคการแพทย์ ม. มหิดล * ทั้งนี้แนะนำให้ประชาชนกรุณาตรวจสอบล่วงหน้าก่อนเดินทาง โดยจะต้องเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วย และหากผลเป็นบวก (ติดเชื้อโควิด-19) จะจับคู่คลินิกชุมชนอบอุ่นดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชนต่อไป 1. สนามกีฬาธูปะเตมีย์   ดูแผนที่กด  View on Map 2. สนามราชมังคลากีฬาสถาน  ดูแผนที่กด   View on Map 3. ศูนย์ราชการฯ อาคาร B ลานจอดรถชั้น 5 (ขณะนี้ปิดชั่วคราวเนื่องจากเต็มจำนวน) ดูแผนที่กด  View on Map 4. สถาบันธัญญารักษ์ ดูแผนที่กด  View on Map ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน สปสช. 1330 (24 […]

NOSTRA MAP เพิ่มพิกัดด่านตรวจโรค COVID-19 ทั่วกรุง

NOSTRA MAP แอปฯแผนที่นำทางประเทศไทย ได้ทำการเพิ่มพิกัดด่านตรวจควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทั่วทางเข้า-ออกกรุงเทพ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน