NOSTRA รวมกฎข้อบังคับสำหรับคนมีรถบรรทุก รู้ไว้ไม่โดนปรับ !

เพราะเราเข้าใจ ว่าการขับรถบรรทุกที่ในเมืองไทยไม่ง่าย จากการเติบโตของภาคขนส่ง ทำให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างดุเดือด ความรวดเร็ว ต้นทุน และความปลอดภัย เป็นปัจจัยหลักที่หากควบคุมได้จะทำให้มีโอกาสชนะเหนือคู่แข่งขัน แต่เหล่าผู้ประกอบการต่างทราบดีว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะบริหารจัดการให้เป็นไปตามที่ต้องการ เพราะการขนส่งด้วยรถบรรทุกในประเทศไทยและทั่วโลกนั้นประกอบไปด้วยหลากหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง  พขร. หรือพนักงานขับรถ เป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนพนักงานขับรถที่เชี่ยวชาญในการขับรถ ความรู้ความเข้าใจกฏหมายควบคุมการขับขี่รถบรรทุก การจดจำเส้นทางต่างๆ ทางโค้ง ทางแยก จุดอันตรายต่างๆ ได้อย่างแม่นยำนั้นหายากและขาดแคลน  อีกทั้งกฏหมายที่กรมการขนส่งทางบกประกาศใช้เพื่อเข้มงวดกับการเดินรถมากขึ้นตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา  การขับขี่รถบรรทุกในเมืองไทยจึงไม่ใช่เรื่องง่าย นอสตร้าจึงได้รวบรวมข้อกฏหมายที่ควรรู้ในเบื้องต้นเพื่อการขับขี่รถบรรทุกมาฝากกัน 1.น้ำหนักของรถบรรทุก เรื่องพิกัดน้ำหนักบรรทุก เป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรรู้อย่างมาก เพราะหากฝ่าฝืน จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 ปี ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากผิดกฎหมายแล้ว ยังก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ เช่น ทำให้พิ้นผิวถนนพัง ทรุดโทรม เสียหาย เป็นหลุมบ่อ เป็นต้น และตามประกาศกำหนดพิกัดน้ำหนักรถบรรทุก ได้กำหนดน้ำหนักของรถบรรทุกรวมน้ำหนักรถ เอาไว้ดังนี้ 2.สะพานที่ห้ามขึ้น 3.ความเร็วตามกฏหมาย 4.การจำกัดเวลา และพื้นที่วิ่งของรถบรรทุก ให้ NOSTRA MAP ช่วยเพิ่มศักยภาพให้แอปพลิเคชันของคุณ จะดีกว่าไหมถ้าคนขับรถบรรทุกของคุณ […]