นอสตร้าจัดทำแผนที่แสดง “จุดแจกของ” ตามประกาศ กทม. วอนคนใจดี แจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนลงพื้นที่

NOSTRA จัดทำแผนที่ จุดแจกของตามประกาศ กทม. ที่เหมาะสมสำหรับการแจกสิ่งของ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดระเบียบประชาชนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่สนใจบริจาคของ