NOSTRA Web Developer Ver.3 มีอะไรใหม่ ?

Web Developer แหล่งขุมทรัพย์ของนักพัฒนาโปรแกรม (Developer) นอกจากจะมีข้อมูลที่ช่วยให้นักเขียนโปรแกรมทำงานง่ายขึ้นแล้ว ยังเป็นแหล่งที่รวบรวมไอเดีย วิธีการเรียกใช้งาน และตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน ซึ่ง NOSTRA มี Web Dev ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถใช้งานและปรับปรุงแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ด้วยข้อมูลแผนที่และบริการอื่น ๆ จาก NOSTRA ด้วยข้อมูลที่ตรงตามความต้องการของนักพัฒนา NOSTRA Web Developer เวอร์ชัน 3 เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างหรือพัฒนาเว็บไซต์หรือ Mobile Application ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างเต็มที่ โดยเวอร์ชันนี้มีการปรับปรุงและพัฒนาฟีเจอร์ต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงานของ API ที่จะช่วยให้นักพัฒนาสามารถเขียนโค้ดได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น NOSTRA Web Developer Ver.3 มีอะไรให้นักพัฒนาได้ลองใช้!! พร้อมคำนวนเส้นทางที่เหมาะสมสำหรับการเดินทางแต่ละประเภท  รวมทั้งสามารถเลือกฟังก์การใช้งานได้อย่างครบครัน 5. ฟังก์ชันวิเคราะห์ข้อมูลโครงข่ายถนน — ค้นหาและแสดงผลโครงข่ายการเดินทางบนถนนเพื่อตอบสนองตามแต่ละวัตถุประสงค์ ได้แก่ การคำนวณเส้นทางด้วยยานพาหนะส่วนตัว, หรือระบบขนส่งสาธารณะ, บริการคำนวณพื้นที่ให้บริการ และบริการค้นจุดให้บริการที่ใกล้ที่สุด 6. Special Layer – ชั้นข้อมูลพิเศษที่ให้บริการเป็น […]