NOSTRA Dev. Guide Ep1: สอนการใช้งาน NOSTRA Basemap API ทำอย่างไร?

Learning Center

ประเดิม EP1. ว่ากันด้วยเรื่องพื้นฐานที่สาย Dev.นั้นต้องรู้ !! ในคลิปนี้มีอะไร แนะนำ 4 ฟีจเจอร์หลักของ NOSTRA Map API อธิบายขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งาน Map API แนะนำเครื่องมือภายใน NOSTRA Console และการใช้งาน ตัวอย่างการใช้งาน Basemap กับ Java Scrip การ Config Basemap  (การเปลี่ยนภาษา,การเปลี่ยนประเทศ,และการกำหนดการ Zoom) คลิกดูเลยค่า ^^ สรุปให้แบบสั้น 4 Step ง่ายๆ ในการใช้งาน Basemap API แผนที่ออนไลน์ NOSTRA สมัครเข้าใช้งาน NOSTRA Map API ให้เข้าไปที่ NOSTRA Console เป็นการสมัครสมาชิกครั้งเดียว ทำการ Config IP เพื่อเข้าใช้งาน Copy Sample code […]