TH   |   EN

Tamroi Service Platform

Monitoring service platform for the elderly, children, patients, tourists Including the valuables management for organization

แพลตฟอร์มบริการ IoT ช่วยดูแลผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ป่วย นักท่องเที่ยว รวมทั้งการบริหารจัดการของมีค่าสำหรับองค์กร

Security & Privacy platform แพลตฟอร์มที่จะช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับคุณ และคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวในเรื่องการเข้าถึง

Real-time monitoring
การติดตามสถานะของคนหรือสิ่งของแบบเรียลไทม์

Customizable platform
สามารถออกแบบแพลตฟอร์มตามความต้องการของธุรกิจที่แตกต่างกันได้

Best support service
บริการแนะนำดูแลผู้ใช้งานในกรณีที่เกิดปัญหา

ได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยี Internet of Thing (IoT) ที่อาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ IoT (Device) สื่อสารผ่านระบบเครือข่าย NB IoT (Network) เพื่อส่งข้อมูลไปยังระบบ Ocean Connect (IoT Platform) และแสดงผลบนโมบายแอปพลิเคชัน Tamroi โดยมีทีมงาน Call center ที่พร้อมให้บริการประสานงานหน่วยงานต่างๆ กับผู้ใช้งานเพื่อให้ความช่วยเหลือ และดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ในการติดตามค้นหา โดยจะมีการอนุญาติเปิดสิทธิในการเข้าถึงตำแหน่งของอุปกรณ์  และปิดการอนุญาตเข้าถึงเมื่อเสร็จสิ้น หมดกังวลเรื่องสิทธิส่วนบุคคล

จากความร่วมมือ 3 บริษัทฯ ชั้นนำ

นอสตร้า

เป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม ครอบคลุมถึงทั้งแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และเว็บไซต์ระบบเฝ้าติดตามทางเว็บด้วยแผนที่ฐานที่มีความละเอียด ถูกต้อง แม่นยำสูง

สถานีวิทยุ จส. 100

ทำหน้าที่เป็นคอลเซ็นเตอร์ตลอด 24 ชั่วโมง และช่วยประสานงานปัญหาทั้งหมดเกี่ยวกับบริการช่วยเหลือ ด้วยสายสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับพันธมิตรด้านการช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆ ในประเทศไทย ได้แก่ สถานีตำรวจ โรงพยาบาล มูลนิธิ หน่วยงานราชการ และอาสาสมัครต่างๆ จส.100 สามารถเป็นฮับในการรับส่งข้อมูลเพื่อช่วยเหลือทุกคนในชีวิตประจำวัน

หัวเว่ย

สนับสนุนการบูรณาการระบบ IoT กับ Software Integrator เพื่อให้เกิดการพัฒนาเป็น Solutions ที่สามารถนำไปใช้พัฒนาการทำงานด้านต่างๆ ในประเทศไทย

TAMROI SERVICE PLATFORM นำไปใช้กับธุรกิจต่างๆ ได้อย่างไร ?

Healthcare

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สามารถนำ Tamroi Service Platform ไปใช้ติดตามดูแลความปลอดภัยของผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่มีความเสี่ยง เช่น ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์, ผู้ป่วยทางจิต เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และป้องกันการสูญหายของผู้ป่วย

School

โรงเรียนขนาดใหญ่ หรือโรงเรียนพิเศษ ที่ต้องการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการบริหารนักเรียน สามารถนำ Tamroi Service Platform มาดูแลติดตามสถานะของเด็กนักเรียน เพื่อสร้างความปลอดภัยมั่นใจให้กับผู้ปกครอง ระหว่างส่งบุตรหลานมาโรงเรียน

Tourism

บริษัททัวร์ที่ให้บริการนักท่องเที่ยว สามารถนำ Tamroi Service Platform มาประยุกต์ใช้สำหรับการดูแลสิ่งของสัมภาระของนักท่องเที่ยว รวมถึงติดตามกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งแบบกลุ่ม และแบบเดี่ยว ระหว่างการท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ เพื่อจัดการความปลอดภัยได้อย่างทั่วถึง และเพิ่มความพึงพอใจในการให้บริการ

Corporate

บริษัทฯ หรือหน่วยงานต่างๆ สามารถนำ Tamroi Service Platform มาติดตามสิ่งของมีค่าในการดูแลที่มีราคาสูง หรือสิ่งของขนาดใหญ่ขององค์กร ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Consult with our experts what's best for your company.