Tamroi 2019-10-18T11:23:11+00:00

Tamroi Service Platform

แพลตฟอร์มบริการ IoT ช่วยดูแลผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ป่วย นักท่องเที่ยว และการบริหารจัดการของมีค่าสำหรับทั้งองค์กร
เพื่อต่อยอดสร้างสรรค์บริการที่ดียิ่งขึ้นสำหรับสังคมไทย

How it Works ?

ได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยี Internet of Thing (IoT) ที่อาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ IoT (Device) สื่อสารผ่านระบบเครือข่าย NB IoT (Network) เพื่อส่งข้อมูลไปยังระบบ Ocean Connect (IoT Platform) และแสดงผลบนโมบายแอปพลิเคชัน Tamroi โดยมีทีมงาน Call center ที่พร้อมให้บริการประสานงานหน่วยงานต่างๆกับผู้ใช้งานเพื่อให้ความช่วยเหลือและดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ในการติดตามค้นหา โดยจะมีการอนุญาติเปิดสิทธิในการเข้าถึงตำแหน่งของอุปกรณ์  และปิดการอนุญาตเข้าถึงเมื่อเสร็จสิ้น หมดกังวลเรื่องสิทธิส่วนบุคคล

WHO’s need Tamroi Service Platform?

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยไซเมอร์ สำหรับใช้ติดตาม ดูแลความปลอดภัยของลูกบ้าน หรือผู้ป่วยในโรงพยาบาล

โรงเรียน ที่ต้องการใช้เทคโนโลยี IoT ดูแลเด็กนักเรียน สร้างความปลอดภัยมั่นใจให้กับผู้ปกครอง

บริษัททัวร์ที่ให้บริการนักท่องเที่ยว สำหรับการดูแลสิ่งของสัมภาระ ของนักท่องเที่ยว รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวในความดูแลให้เกิดความอุ่นใจ มั่นใจในความปลอดภัย

บริษัทฯ หรือหน่วยงานต่างๆ สำหรับดูแล สิ่งของมีค่าที่มีราคาสูงในความดูแลให้ปลอดภัย

จากความร่วมมือ 3 บริษัทฯ ชั้นนำ

นอสตร้า
เป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม ครอบคลุมถึงทั้งแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และเว็บไซต์ระบบเฝ้าติดตามทางเว็บด้วยแผนที่ฐานที่มีความละเอียด ถูกต้อง แม่นยำสูง
สถานีวิทยุ จส. 100
ทำหน้าที่เป็นคอลเซ็นเตอร์ตลอด 24 ชั่วโมงและช่วยประสานงานปัญหาทั้งหมดเกี่ยวกับบริการช่วยเหลือ ด้วยสายสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับพันธมิตรด้านการช่วยเหลือฉุกเฉินต่าง ๆ ในประเทศไทย ได้แก่ สถานีตำรวจ โรงพยาบาล มูลนิธิ หน่วยงานราชการ และอาสาสมัครต่าง ๆ จส. 100 สามารถเป็นฮับในการรับส่งข้อมูลเพื่อช่วยเหลือทุกคนในชีวิตประจำวัน
หัวเว่ย
สนับสนุนการบูรณาการระบบ IoT กับ Software Integrator เพื่อให้เกิดการพัฒนาเป็นSolutions ที่สามารถนำไปใช้พัฒนาการทำงานด้านต่าง ๆ ในประเทศไทย

กรุณากรอกข้อความด้านล่าง ทีมงานจะทำการติดต่อกลับไป