นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. แนะนำการใช้งาน
วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อใช้อธิบายว่าบริการแพลตฟอร์มของ TAMROI, บริษัท Globetech (“ บริษัท”), รวบรวม, ใช้ และแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณผ่านทางการให้บริการออนไลน์ของเรา (เช่น เว็บไซต์) ซึ่งเราเป็นเจ้าของและควบคุม รวมไปถึง เว็บไซต์ www.tamroi.co.th (“ไซต์”), แอพพลิเคชั่นมือถือ TAMROI (“แอพ”) และอุปกรณ์ไร้สาย (“อุปกรณ์”) ซึ่งใช้ร่วมกับแอพร่วมกัน (“บริการ”) บริการของบริษัทประกอบด้วย อุปกรณ์ไร้สาย บริการ และแอพพลิเคชั่นมือถือเพื่อช่วยให้ผู้ปกครอง / ผู้ดูแล สื่อสาร, ตรวจสอบ, ติดตาม และค้นหาเด็ก / ผู้สูงอายุ / สัตว์เลี้ยง นี่คือบริการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล โปรดอ่านประกาศนี้อย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจกับสิ่งที่เราทำ หากคุณไม่เข้าใจด้านใด ๆ ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราโปรดติดต่อเรา หรือตามที่อธิบายไว้ในตอนท้ายของนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอธิบาย:
• เราใช้และแบ่งปันข้อมูลของคุณอย่างไร
• การเข้าถึงข้อมูลและตัวเลือกของคุณ
• ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ
• ยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในราชอาณาจักรไทย
• การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
• คำถามและวิธีการติดต่อเรา

เว็บไซต์บุคคลที่สาม นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้เฉพาะกับข้อมูลที่รวบรวมผ่านเว็บไซต์และบริการ เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยบริษัท โปรดทราบว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ๆ ดังกล่าว เราขอแนะนำให้คุณระวังเมื่อคุณออกจากเว็บไซต์ของเรา และอ่านคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

2. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่คุณให้กับเรา เราได้รวบรวมข้อมูลที่คุณให้กับเรา อย่างเช่น เมื่อคุณสร้าง หรือแก้ไขบัญชีของคุณ ลงทะเบียนเพื่อใช้เว็บไซต์ หรือบริการของเรา รวมถึงอุปกรณ์ การขอข้อมูลจากเรา ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า หรือติดต่อสื่อสารกับเรา โดยข้อมูลนี้อาจรวมถึง:

• ชื่อ
• ที่อยู่
• ที่อยู่ที่ทำงาน
• ที่อยู่อีเมล
• หมายเลขโทรศัพท์
• วันที่เกิด
• เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (โพสต์บล็อก, ข้อเสนอแนะ, ความคิดเห็น, ภาพถ่าย, วิดีโอ, ข้อความ, สื่อสังคมออนไลน์)
• รหัสผ่านจุดเชื่อมต่อ Wi-Fi
• ชื่อเด็ก – นามสกุล
• ชื่อผู้สูงอายุ – นามสกุล
• ชื่อสัตว์เลี้ยง

ข้อมูลที่เรารวบรวมผ่านการใช้งานเว็บไซต์และบริการของคุณ
ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ของลูกคุณ
เมื่อคุณใช้บริการอุปกรณ์จะส่งข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของ ผู้สูงอายุ / สัตว์เลี้ยง และลูกของคุณไปยัง TAMROI ผู้ปกครองสามารถใช้แอพเพื่อค้นหาติดตามและตรวจสอบลูก / ผู้สูงอาย / สัตว์เลี้ยง ของพวกเขาโดยใช้ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์นี้

แผนที่ NOSTRA
• เราใช้แผนที่ NOSTRA ซึ่งเป็นบริการแผนที่เว็บโดยบริษัท โกลบเทค จำกัด (“NOSTRA”) เพื่อรวบรวมข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์และบริการของคุณ แผนที่ NOSTRA ใช้ “คุกกี้” ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความที่วางไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของคุณเพื่อช่วยให้บริษัท วิเคราะห์ว่าผู้ใช้ใช้งานเว็บไซต์และบริการอย่างไร
• สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนที่ NOSTRA โปรดไปที่เว็บไซต์ของ NOSTRA และหน้าเว็บที่อธิบายแผนที่ NOSTRA เช่น www.nostramap.com
• โปรดทราบว่าหากคุณเลือกที่จะไม่เข้าร่วมคุณจะยังคงเห็นโฆษณาในเว็บไซต์ของเราและในแอพ แต่จะไม่ขึ้นอยู่กับว่าคุณเรียกดูซื้อสินค้าหรือโต้ตอบกับเว็บไซต์หรือบริการของเรา
• นอกจากนั้น เราใช้ Intercom ซึ่งเป็นไซต์แพลตฟอร์มติดต่อลูกค้าออนไลน์เพื่อรวบรวมข้อมูลบางอย่างซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ของเว็บไซต์เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างคุณและผู้ใช้อื่นๆสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของ Intercom โปรดไปที่เว็บไซต์ Intercom และเพจซึ่งอธิบายบริการและทางปฏิบัติการเก็บข้อมูลของ Intercom เช่น https://docs.intercom.io/pricing-privacy-and-terms/intercom-inc-privacy-policy

ข้อมูลที่รวบรวมผ่านคุกกี้และเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงกัน
เราและผู้ให้บริการของเราใช้คุกกี้, เว็บบีคอน, แคช และเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อรับ และจัดเก็บข้อมูลบางประเภทเมื่อใดก็ตามที่คุณโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเรา หรือบริการผ่านคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่มีข้อความอักขระที่ส่งไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้บริการอีกครั้งคุกกี้จะอนุญาตให้เว็บไซต์ หรือแอพใช้เป็นที่รู้จักเบราว์เซอร์ของคุณ คุกกี้อาจจัดเก็บตัวบ่งชี้เฉพาะค่ากำหนดของผู้ใช้และข้อมูลอื่น ๆ คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณใหม่ เพื่อปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หรือเพื่อระบุเมื่อมีการส่งคุกกี้ อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติหรือบริการบางอย่างของไซต์ หรือบริการ อาจทำงานไม่ถูกต้องหากไม่มีคุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการของเรา รวมถึงการจัดเก็บการตั้งค่าของผู้ใช้การติดตามแนวโน้มของผู้ใช้และการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณ (ดู“ การโฆษณา” ด้านล่าง)

หมายเหตุสำหรับการใช้งานในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี

อุปกรณ์มีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กสวมใส่และใช้งาน ในการมอบอุปกรณ์ให้กับเด็ก คุณรับรองและรับประกันต่อบริษัท ว่าคุณได้รับอนุญาตจากพ่อ แม่ หรือ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลของเด็กดังกล่าวเพื่อเปิดใช้งานและอนุญาตให้ บริษัทดำเนินการบริการและรวบรวมและใช้ข้อมูลจากอุปกรณ์ที่ใช้โดยเด็กตามที่ระบุไว้ในนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดในการให้บริการ ข้อมูลตามตำแหน่งที่รวบรวมจากลูกของคุณจะไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด
หากเราได้รวบรวมข้อมูลจากเด็กของคุณที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีโดยได้รับความยินยอมจากคุณในฐานะ พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล คุณสามารถติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลที่ส่วนท้ายของนโยบายนี้เพื่อ:
(1) ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของบุตรหลานของคุณที่เราได้รวบรวม;
(2) ขอให้เราลบข้อมูลส่วนตัวของเด็กบางส่วนหรือทั้งหมด และ / หรือ
(3) ปฏิเสธที่จะอนุญาตให้รวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุตรหลานของคุณเพิ่มเติม
เราจะขอให้คุณระบุตัวตนที่เพียงพอแก่เราก่อนที่จะให้การเข้าถึงหรือดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หากเราถูกกำหนดหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เราอาจปฏิเสธการเข้าถึงหรือปฏิเสธที่จะทำตามขั้นตอนดังกล่าว หากคุณต้องการป้องกันการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกของคุณผ่านการใช้บริการ คุณต้องป้องกันไม่ให้เด็กใช้งานอุปกรณ์
หากเราได้ทราบว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กเราจะลบข้อมูลนั้นทันที หากคุณเชื่อว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กที่อายุต่ำกว่า 13 ปีโดยไม่ได้รับความยินยอมที่สามารถตรวจสอบได้โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ด้านล่าง

3. เราจะใช้และแบ่งปันข้อมูลของคุณอย่างไร
การใช้ข้อมูลและการแบ่งปันของบุคคลที่สาม: เราจะใช้ข้อมูลของคุณในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น เว้นแต่คุณจะยินยอมโดยเฉพาะต่อการใช้งานประเภทอื่นไม่ว่าในเวลาที่มีการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวหรือผ่านการยินยอมรูปแบบอื่น ๆ หรือแจ้งให้คุณทราบ ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลตามตำแหน่งถือเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนโดยบริษัท และอยู่ภายใต้มาตรฐานที่สูงขึ้น สำหรับการแบ่งปัน ซึ่งตรงข้ามกับข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล หรือที่ไม่ระบุตัวตนซึ่งอาจถูกแบ่งปันกับบุคคลจำนวนเท่าใดก็ได้ ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเด็ก รวมถึงข้อมูลที่ตั้ง จะไม่ถูกขายหรือแบ่งปันกับบุคคลที่สามที่เป็นอิสระเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อ:
• ตอบคำถามหรือคำร้องเรียนของคุณ
• ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ของคุณ
• ส่งข้อมูลเกี่ยวกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเรา (เช่น ข้อมูลการบำรุงรักษา หรือ ความปลอดภัย วัสดุส่งเสริมการขายการสำรวจหรือโฆษณาอื่น ๆ เกี่ยวกับบริการหรือผลิตภัณฑ์)
• ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายที่บังคับใช้;
• จัดหาให้กับบุคคลที่สามเพื่อการใช้งานเช่นการตลาด แต่เฉพาะในกรณีที่คุณได้เลือกให้การแบ่งปันกับบุคคลที่สาม
• สอบสวนการฉ้อโกง การคุกคาม การคุกคามที่เป็นอันตรายต่อบุคคล หรือทรัพย์สิน หรือการละเมิดกฎหมายกฎหรือข้อบังคับ หรือข้อกำหนด หรือนโยบายสำหรับบริการ หรือพันธมิตรธุรกิจของเรา
• แบ่งปันกับผู้บังคับใช้กฎหมายและฝ่ายอื่น ๆ ที่พยายามหาเด็กที่สูญหาย;
• พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลของเราเองเช่นผ่านการติดตามตำแหน่งของอุปกรณ์ของคุณหากว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่ได้ระบุตัวคุณอุปกรณ์ของคุณหรือตำแหน่งเฉพาะของคุณโดยเฉพาะ
• แบ่งปันข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล หรือที่ไม่ได้ระบุตัวตนกับฝ่ายต่าง ๆ รวมถึงบริษัทวิเคราะห์ ผู้ให้บริการเทคโนโลยี และพันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ หรือ
• รวมเข้ากับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่น นอกเหนือจากการใช้บริการของคุณเช่นข้อมูลที่ได้รับจากเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุภายในขอบเขตของอุปกรณ์ของคุณ

การแบ่งปันเพิ่มเติมกับบุคคลที่สาม เราอาจให้ข้อมูลแก่ผู้ขาย ผู้ขายอื่น ๆและผู้ให้บริการช่วงที่ช่วยให้เราดำเนินการและจัดการเว็บไซต์คำสั่งซื้อ และดำเนินการและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณซื้อจากเรา ผู้ขายและผู้ให้บริการช่วงจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการเหล่านี้ แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้เราจะใช้การป้องกันตามสัญญาและทางเทคนิคตามสมควรรวมถึงภาระหน้าที่ของการรักษาความลับเพื่อจำกัดการใช้ข้อมูลเพื่อช่วยเราในการให้บริการ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามที่อาจติดต่อคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราที่คุณอาจสนใจ ตามที่ระบุไว้ข้างต้นข้อมูลตามสถานที่ที่รวบรวมจากบุตรหลานของคุณจะไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

ความยินยอมของคุณ นอกเหนือจากการแบ่งปันที่อธิบายไว้ที่อื่น ในนโยบายนี้เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับ บริษัท องค์กรหรือบุคคลภายนอก บริษัท เมื่อเราได้รับความยินยอมจากคุณ
การดำเนินทางกฎหมาย เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับ บริษัทอื่นๆ องค์กรหรือบุคคลภายนอก บริษัท หากเรามีความเชื่อโดยสุจริตใจว่าการเข้าถึงการใช้การเก็บรักษาหรือการเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นสิ่งจำเป็นตามสมควรเพื่อ:

• พบกับกฎหมายระเบียบ หมายศาล กระบวนการทางกฎหมาย หรือการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐที่บังคับใช้
• บังคับใช้ข้อกำหนดการใช้งาน และข้อกำหนดในการให้บริการ รวมถึงการตรวจสอบการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น
• ตรวจจับป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาการทุจริต ความปลอดภัย หรือทางเทคนิค
ป้องกันอันตรายต่อสิทธิทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของบริษัท ผู้ใช้ของเรา ลูกค้า หรือสาธารณะตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต

การโอนในเหตุการณ์การขายหรือการเปลี่ยนแปลงการควบคุม หากความเป็นเจ้าของในธุรกิจของเราทั้งหมด หรือในส่วนที่สำคัญทั้งหมดที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ หรือ อย่างอื่น หรือ เราโอนสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราเว็บไซต์หรือบริการไปยังบุคคลที่สาม เช่นโดยการควบรวมกิจการการดำเนินการล้มละลายหรืออื่น ๆ เราอาจโอนหรือขาย ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับเจ้าของใหม่ ในกรณีดังกล่าวเว้นแต่กฎหมายอนุญาตให้ใช้เป็นอย่างอื่นข้อมูลของคุณจะยังคงอยู่ภายใต้สัญญาที่ทำไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับ เว้นแต่คุณจะเห็นด้วยที่แตกต่างกัน
การลบข้อมูลอัตโนมัติ: เราอาจลบข้อมูลจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับบัญชีหรืออุปกรณ์ที่ส่งคืนหรือถูกยกเลิกหรือตามความจำเป็นเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
การเก็บรักษาข้อมูล: เราอาจเก็บข้อมูลของคุณตราบเท่าที่เรารู้สึกว่ามีความต้องการทางธุรกิจ หรือผลประโยชน์ที่จะทำ ซึ่งจะรวมถึงการรักษาข้อมูลตามตำแหน่ง
การเข้าถึงข้อมูล: ข้อมูลที่รวบรวมผ่านการใช้งานอุปกรณ์และ / หรือแอพ รวมถึงข้อมูลตำแหน่งความถี่ในการใช้งานและข้อมูลการติดต่อในกรณีฉุกเฉินนั้น โดยทั่วไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเข้าถึงได้โดยตรง
การสมัครสมาชิก: การซื้อการสมัครสมาชิกจะเปิดใช้งานและอนุญาต TAMROI ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเด็กที่ถูกติดตาม รวมถึงข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์การแสดงตน รูปภาพ และการเข้าถึงข้อมูลนี้จะถูกจัดทำโดยทีมดูแลที่ได้รับอนุญาตของคุณ เมื่อทำการซื้อนี้คุณยอมรับว่าหนึ่งในสิ่งต่อไปนี้มีผลบังคับใช้:
ก) คุณยินยอมให้ผู้ปกครองหรือผู้ปกครองของเด็ก ๆ หรือข) คุณมีอำนาจ (เช่นโรงเรียน) เพื่อให้ความยินยอมต่อกิจกรรมนี้ในนามของ พ่อแม่หรือผู้ปกครอง

4. การเข้าถึงข้อมูลและตัวเลือกของคุณ
หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ หรือต้องการอัปเดตข้อมูลของคุณคุณสามารถติดต่อเรา
การปิดใช้งานบัญชีบุตรหลานของคุณเป็นไปได้เสมอโดยติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าผ่านหมายเลขโทรศัพท์ของเราออนไลน์ผ่านการแชทหรือส่งอีเมลไปที่ nostrahotline@cdg.co.th

5. ความปลอดภัยด้านการใช้ข้อมูลของคุณ
เราแนะนำอย่างยิ่งเมื่อมีการแจ้งเตือนให้ update ผู้ใช้ควรปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดช่องว่างด้านความปลอดภัยด้านการเปลี่ยนถ่าย การเข้าถึง การใช้งานข้อมูล ได้น้อยที่สุด

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอินเทอร์เน็ตไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 100% เราจึงไม่สามารถรับประกัน รับรองหรือรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งให้เรา ไม่มีการรับประกันว่าข้อมูลที่ส่งอาจไม่สามารถเข้าถึง เปิดเผย แก้ไข หรือทำลายโดยการละเมิดใด ๆ ของการป้องกันทางกายภาพทางเทคนิค หรือการจัดการของเรา มันเป็นความรับผิดชอบของคุณในการปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ
โปรดทราบว่าอีเมลและการสื่อสารอื่น ๆ ที่คุณส่งถึงเราผ่านเว็บไซต์หรือแอพของเราไม่ได้เข้ารหัสและเราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณไม่สื่อสารข้อมูลที่เป็นความลับใด ๆ ด้วยวิธีการเหล่านี้

6. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว เราจะไม่ลดสิทธิ์ของคุณภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณตามกฎหมายที่บังคับใช้ เราจะโพสต์การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวใด ๆ ในหน้านี้

7. คำถามและวิธีการติดต่อเรา
หากคุณมีคำถามข้อกังวลข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราหรือต้องการติดต่อเรา กรุณาติดต่อเราทางไปรษณีย์ไทยตามที่อยู่ดังต่อไปนี้:

ติดต่อเรา
บริษัท โกลบเทค จำกัด
ที่อยู่: 92/44 ชั้น 16 อาคารสาธรธานี 2 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 02-266-9940
อีเมล์: nostrahotline@cdg.co.th
เว็บไซด์: www.tamroi.co.th