นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. แนะนำการใช้งาน
วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อใช้อธิบายว่าบริการแพลตฟอร์มของ TAMROI, บริษัท Globetech (“ บริษัท”), รวบรวม, ใช้ และแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณผ่านทางการให้บริการออนไลน์ของเรา (เช่น เว็บไซต์) ซึ่งเราเป็นเจ้าของและควบคุม รวมไปถึง เว็บไซต์ www.tamroi.co.th (“ไซต์”), แอพพลิเคชั่นมือถือ TAMROI (“แอพ”) และอุปกรณ์ไร้สาย (“อุปกรณ์”) ซึ่งใช้ร่วมกับแอพร่วมกัน (“บริการ”) บริการของบริษัทประกอบด้วย อุปกรณ์ไร้สาย บริการ และแอพพลิเคชั่นมือถือเพื่อช่วยให้ผู้ปกครอง / ผู้ดูแล สื่อสาร, ตรวจสอบ, ติดตาม และค้นหาเด็ก / ผู้สูงอายุ / สัตว์เลี้ยง นี่คือบริการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล โปรดอ่านประกาศนี้อย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจกับสิ่งที่เราทำ หากคุณไม่เข้าใจด้านใด ๆ ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราโปรดติดต่อเรา หรือตามที่อธิบายไว้ในตอนท้ายของนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอธิบาย:
• เราใช้และแบ่งปันข้อมูลของคุณอย่างไร
• การเข้าถึงข้อมูลและตัวเลือกของคุณ
• ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ
• ยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในราชอาณาจักรไทย
• การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
• คำถามและวิธีการติดต่อเรา

เว็บไซต์บุคคลที่สาม นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้เฉพาะกับข้อมูลที่รวบรวมผ่านเว็บไซต์และบริการ เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยบริษัท โปรดทราบว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ๆ ดังกล่าว เราขอแนะนำให้คุณระวังเมื่อคุณออกจากเว็บไซต์ของเรา และอ่านคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

2. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่คุณให้กับเรา เราได้รวบรวมข้อมูลที่คุณให้กับเรา อย่างเช่น เมื่อคุณสร้าง หรือแก้ไขบัญชีของคุณ ลงทะเบียนเพื่อใช้เว็บไซต์ หรือบริการของเรา รวมถึงอุปกรณ์ การขอข้อมูลจากเรา ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า หรือติดต่อสื่อสารกับเรา โดยข้อมูลนี้อาจรวมถึง:

• ชื่อ
• ที่อยู่
• ที่อยู่ที่ทำงาน
• ที่อยู่อีเมล
• หมายเลขโทรศัพท์
• วันที่เกิด
• เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (โพสต์บล็อก, ข้อเสนอแนะ, ความคิดเห็น, ภาพถ่าย, วิดีโอ, ข้อความ, สื่อสังคมออนไลน์)
• รหัสผ่านจุดเชื่อมต่อ Wi-Fi
• ชื่อเด็ก – นามสกุล
• ชื่อผู้สูงอายุ – นามสกุล
• ชื่อสัตว์เลี้ยง

ข้อมูลที่เรารวบรวมผ่านการใช้งานเว็บไซต์และบริการของคุณ
ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ของลูกคุณ
เมื่อคุณใช้บริการอุปกรณ์จะส่งข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของ ผู้สูงอายุ / สัตว์เลี้ยง และลูกของคุณไปยัง TAMROI ผู้ปกครองสามารถใช้แอพเพื่อค้นหาติดตามและตรวจสอบลูก / ผู้สูงอาย / สัตว์เลี้ยง ของพวกเขาโดยใช้ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์นี้

แผนที่ NOSTRA
• เราใช้แผนที่ NOSTRA ซึ่งเป็นบริการแผนที่เว็บโดยบริษัท โกลบเทค จำกัด (“NOSTRA”) เพื่อรวบรวมข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์และบริการของคุณ แผนที่ NOSTRA ใช้ “คุกกี้” ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความที่วางไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของคุณเพื่อช่วยให้บริษัท วิเคราะห์ว่าผู้ใช้ใช้งานเว็บไซต์และบริการอย่างไร
• สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนที่ NOSTRA โปรดไปที่เว็บไซต์ของ NOSTRA และหน้าเว็บที่อธิบายแผนที่ NOSTRA เช่น www.nostramap.com
• โปรดทราบว่าหากคุณเลือกที่จะไม่เข้าร่วมคุณจะยังคงเห็นโฆษณาในเว็บไซต์ของเราและในแอพ แต่จะไม่ขึ้นอยู่กับว่าคุณเรียกดูซื้อสินค้าหรือโต้ตอบกับเว็บไซต์หรือบริการของเรา
• นอกจากนั้น เราใช้ Intercom ซึ่งเป็นไซต์แพลตฟอร์มติดต่อลูกค้าออนไลน์เพื่อรวบรวมข้อมูลบางอย่างซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ของเว็บไซต์เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างคุณและผู้ใช้อื่นๆสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของ Intercom โปรดไปที่เว็บไซต์ Intercom และเพจซึ่งอธิบายบริการและทางปฏิบัติการเก็บข้อมูลของ Intercom เช่น https://docs.intercom.io/pricing-privacy-and-terms/intercom-inc-privacy-policy

ข้อมูลที่รวบรวมผ่านคุกกี้และเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงกัน
เราและผู้ให้บริการของเราใช้คุกกี้, เว็บบีคอน, แคช และเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อรับ และจัดเก็บข้อมูลบางประเภทเมื่อใดก็ตามที่คุณโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเรา หรือบริการผ่านคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่มีข้อความอักขระที่ส่งไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้บริการอีกครั้งคุกกี้จะอนุญาตให้เว็บไซต์ หรือแอพใช้เป็นที่รู้จักเบราว์เซอร์ของคุณ คุกกี้อาจจัดเก็บตัวบ่งชี้เฉพาะค่ากำหนดของผู้ใช้และข้อมูลอื่น ๆ คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณใหม่ เพื่อปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หรือเพื่อระบุเมื่อมีการส่งคุกกี้ อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติหรือบริการบางอย่างของไซต์ หรือบริการ อาจทำงานไม่ถูกต้องหากไม่มีคุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการของเรา รวมถึงการจัดเก็บการตั้งค่าของผู้ใช้การติดตามแนวโน้มของผู้ใช้และการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณ (ดู“ การโฆษณา” ด้านล่าง)

หมายเหตุสำหรับการใช้งานในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี

อุปกรณ์มีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กสวมใส่และใช้งาน ในการมอบอุปกรณ์ให้กับเด็ก คุณรับรองและรับประกันต่อบริษัท ว่าคุณได้รับอนุญาตจากพ่อ แม่ หรือ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลของเด็กดังกล่าวเพื่อเปิดใช้งานและอนุญาตให้ บริษัทดำเนินการบริการและรวบรวมและใช้ข้อมูลจากอุปกรณ์ที่ใช้โดยเด็กตามที่ระบุไว้ในนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดในการให้บริการ ข้อมูลตามตำแหน่งที่รวบรวมจากลูกของคุณจะไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด
หากเราได้รวบรวมข้อมูลจากเด็กของคุณที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีโดยได้รับความยินยอมจากคุณในฐานะ พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล คุณสามารถติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลที่ส่วนท้ายของนโยบายนี้เพื่อ:
(1) ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของบุตรหลานของคุณที่เราได้รวบรวม;
(2) ขอให้เราลบข้อมูลส่วนตัวของเด็กบางส่วนหรือทั้งหมด และ / หรือ
(3) ปฏิเสธที่จะอนุญาตให้รวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุตรหลานของคุณเพิ่มเติม
เราจะขอให้คุณระบุตัวตนที่เพียงพอแก่เราก่อนที่จะให้การเข้าถึงหรือดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หากเราถูกกำหนดหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เราอาจปฏิเสธการเข้าถึงหรือปฏิเสธที่จะทำตามขั้นตอนดังกล่าว หากคุณต้องการป้องกันการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกของคุณผ่านการใช้บริการ คุณต้องป้องกันไม่ให้เด็กใช้งานอุปกรณ์
หากเราได้ทราบว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กเราจะลบข้อมูลนั้นทันที หากคุณเชื่อว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กที่อายุต่ำกว่า 13 ปีโดยไม่ได้รับความยินยอมที่สามารถตรวจสอบได้โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ด้านล่าง

3. เราจะใช้และแบ่งปันข้อมูลของคุณอย่างไร
การใช้ข้อมูลและการแบ่งปันของบุคคลที่สาม: เราจะใช้ข้อมูลของคุณในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น เว้นแต่คุณจะยินยอมโดยเฉพาะต่อการใช้งานประเภทอื่นไม่ว่าในเวลาที่มีการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวหรือผ่านการยินยอมรูปแบบอื่น ๆ หรือแจ้งให้คุณทราบ ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลตามตำแหน่งถือเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนโดยบริษัท และอยู่ภายใต้มาตรฐานที่สูงขึ้น สำหรับการแบ่งปัน ซึ่งตรงข้ามกับข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล หรือที่ไม่ระบุตัวตนซึ่งอาจถูกแบ่งปันกับบุคคลจำนวนเท่าใดก็ได้ ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเด็ก รวมถึงข้อมูลที่ตั้ง จะไม่ถูกขายหรือแบ่งปันกับบุคคลที่สามที่เป็นอิสระเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อ:
• ตอบคำถามหรือคำร้องเรียนของคุณ
• ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ของคุณ
• ส่งข้อมูลเกี่ยวกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเรา (เช่น ข้อมูลการบำรุงรักษา หรือ ความปลอดภัย วัสดุส่งเสริมการขายการสำรวจหรือโฆษณาอื่น ๆ เกี่ยวกับบริการหรือผลิตภัณฑ์)
• ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายที่บังคับใช้;
• จัดหาให้กับบุคคลที่สามเพื่อการใช้งานเช่นการตลาด แต่เฉพาะในกรณีที่คุณได้เลือกให้การแบ่งปันกับบุคคลที่สาม
• สอบสวนการฉ้อโกง การคุกคาม การคุกคามที่เป็นอันตรายต่อบุคคล หรือทรัพย์สิน หรือการละเมิดกฎหมายกฎหรือข้อบังคับ หรือข้อกำหนด หรือนโยบายสำหรับบริการ หรือพันธมิตรธุรกิจของเรา
• แบ่งปันกับผู้บังคับใช้กฎหมายและฝ่ายอื่น ๆ ที่พยายามหาเด็กที่สูญหาย;
• พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลของเราเองเช่นผ่านการติดตามตำแหน่งของอุปกรณ์ของคุณหากว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่ได้ระบุตัวคุณอุปกรณ์ของคุณหรือตำแหน่งเฉพาะของคุณโดยเฉพาะ
• แบ่งปันข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล หรือที่ไม่ได้ระบุตัวตนกับฝ่ายต่าง ๆ รวมถึงบริษัทวิเคราะห์ ผู้ให้บริการเทคโนโลยี และพันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ หรือ
• รวมเข้ากับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่น นอกเหนือจากการใช้บริการของคุณเช่นข้อมูลที่ได้รับจากเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุภายในขอบเขตของอุปกรณ์ของคุณ

การแบ่งปันเพิ่มเติมกับบุคคลที่สาม เราอาจให้ข้อมูลแก่ผู้ขาย ผู้ขายอื่น ๆและผู้ให้บริการช่วงที่ช่วยให้เราดำเนินการและจัดการเว็บไซต์คำสั่งซื้อ และดำเนินการและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณซื้อจากเรา ผู้ขายและผู้ให้บริการช่วงจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการเหล่านี้ แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้เราจะใช้การป้องกันตามสัญญาและทางเทคนิคตามสมควรรวมถึงภาระหน้าที่ของการรักษาความลับเพื่อจำกัดการใช้ข้อมูลเพื่อช่วยเราในการให้บริการ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามที่อาจติดต่อคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราที่คุณอาจสนใจ ตามที่ระบุไว้ข้างต้นข้อมูลตามสถานที่ที่รวบรวมจากบุตรหลานของคุณจะไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

ความยินยอมของคุณ นอกเหนือจากการแบ่งปันที่อธิบายไว้ที่อื่น ในนโยบายนี้เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับ บริษัท องค์กรหรือบุคคลภายนอก บริษัท เมื่อเราได้รับความยินยอมจากคุณ
การดำเนินทางกฎหมาย เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับ บริษัทอื่นๆ องค์กรหรือบุคคลภายนอก บริษัท หากเรามีความเชื่อโดยสุจริตใจว่าการเข้าถึงการใช้การเก็บรักษาหรือการเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นสิ่งจำเป็นตามสมควรเพื่อ:

• พบกับกฎหมายระเบียบ หมายศาล กระบวนการทางกฎหมาย หรือการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐที่บังคับใช้
• บังคับใช้ข้อกำหนดการใช้งาน และข้อกำหนดในการให้บริการ รวมถึงการตรวจสอบการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น
• ตรวจจับป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาการทุจริต ความปลอดภัย หรือทางเทคนิค
ป้องกันอันตรายต่อสิทธิทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของบริษัท ผู้ใช้ของเรา ลูกค้า หรือสาธารณะตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต

การโอนในเหตุการณ์การขายหรือการเปลี่ยนแปลงการควบคุม หากความเป็นเจ้าของในธุรกิจของเราทั้งหมด หรือในส่วนที่สำคัญทั้งหมดที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ หรือ อย่างอื่น หรือ เราโอนสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราเว็บไซต์หรือบริการไปยังบุคคลที่สาม เช่นโดยการควบรวมกิจการการดำเนินการล้มละลายหรืออื่น ๆ เราอาจโอนหรือขาย ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับเจ้าของใหม่ ในกรณีดังกล่าวเว้นแต่กฎหมายอนุญาตให้ใช้เป็นอย่างอื่นข้อมูลของคุณจะยังคงอยู่ภายใต้สัญญาที่ทำไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับ เว้นแต่คุณจะเห็นด้วยที่แตกต่างกัน
การลบข้อมูลอัตโนมัติ: เราอาจลบข้อมูลจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับบัญชีหรืออุปกรณ์ที่ส่งคืนหรือถูกยกเลิกหรือตามความจำเป็นเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
การเก็บรักษาข้อมูล: เราอาจเก็บข้อมูลของคุณตราบเท่าที่เรารู้สึกว่ามีความต้องการทางธุรกิจ หรือผลประโยชน์ที่จะทำ ซึ่งจะรวมถึงการรักษาข้อมูลตามตำแหน่ง
การเข้าถึงข้อมูล: ข้อมูลที่รวบรวมผ่านการใช้งานอุปกรณ์และ / หรือแอพ รวมถึงข้อมูลตำแหน่งความถี่ในการใช้งานและข้อมูลการติดต่อในกรณีฉุกเฉินนั้น โดยทั่วไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเข้าถึงได้โดยตรง
การสมัครสมาชิก: การซื้อการสมัครสมาชิกจะเปิดใช้งานและอนุญาต TAMROI ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเด็กที่ถูกติดตาม รวมถึงข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์การแสดงตน รูปภาพ และการเข้าถึงข้อมูลนี้จะถูกจัดทำโดยทีมดูแลที่ได้รับอนุญาตของคุณ เมื่อทำการซื้อนี้คุณยอมรับว่าหนึ่งในสิ่งต่อไปนี้มีผลบังคับใช้:
ก) คุณยินยอมให้ผู้ปกครองหรือผู้ปกครองของเด็ก ๆ หรือข) คุณมีอำนาจ (เช่นโรงเรียน) เพื่อให้ความยินยอมต่อกิจกรรมนี้ในนามของ พ่อแม่หรือผู้ปกครอง

4. การเข้าถึงข้อมูลและตัวเลือกของคุณ
หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ หรือต้องการอัปเดตข้อมูลของคุณคุณสามารถติดต่อเรา
การปิดใช้งานบัญชีบุตรหลานของคุณเป็นไปได้เสมอโดยติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าผ่านหมายเลขโทรศัพท์ของเราออนไลน์ผ่านการแชทหรือส่งอีเมลไปที่ nostrahotline@cdg.co.th

5. ความปลอดภัยด้านการใช้ข้อมูลของคุณ
เราแนะนำอย่างยิ่งเมื่อมีการแจ้งเตือนให้ update ผู้ใช้ควรปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดช่องว่างด้านความปลอดภัยด้านการเปลี่ยนถ่าย การเข้าถึง การใช้งานข้อมูล ได้น้อยที่สุด

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอินเทอร์เน็ตไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 100% เราจึงไม่สามารถรับประกัน รับรองหรือรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งให้เรา ไม่มีการรับประกันว่าข้อมูลที่ส่งอาจไม่สามารถเข้าถึง เปิดเผย แก้ไข หรือทำลายโดยการละเมิดใด ๆ ของการป้องกันทางกายภาพทางเทคนิค หรือการจัดการของเรา มันเป็นความรับผิดชอบของคุณในการปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ
โปรดทราบว่าอีเมลและการสื่อสารอื่น ๆ ที่คุณส่งถึงเราผ่านเว็บไซต์หรือแอพของเราไม่ได้เข้ารหัสและเราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณไม่สื่อสารข้อมูลที่เป็นความลับใด ๆ ด้วยวิธีการเหล่านี้

6. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว เราจะไม่ลดสิทธิ์ของคุณภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณตามกฎหมายที่บังคับใช้ เราจะโพสต์การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวใด ๆ ในหน้านี้

7. คำถามและวิธีการติดต่อเรา
หากคุณมีคำถามข้อกังวลข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราหรือต้องการติดต่อเรา กรุณาติดต่อเราทางไปรษณีย์ไทยตามที่อยู่ดังต่อไปนี้:

ติดต่อเรา
บริษัท โกลบเทค จำกัด
ที่อยู่: 92/44 ชั้น 16 อาคารสาธรธานี 2 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 02-266-9940
อีเมล์: nostrahotline@cdg.co.th
เว็บไซด์: www.tamroi.co.th

Personal Data Protection Policy of NOSTRA Map Website

 1. Introduction
 2. Collection of Use of Personal Data
 3. Purpose of Personal Data
 4. Retention of Personal Data
 5. Disclosure of Personal Data
 6. Minor
 7. Limitation of Data Collection
 8. Personal Data Protection and Data Owner Rights
 9. Deletion of Personal Data
 10. Storage of Personal Data
 11. Disclosure of Personal Data to Third Party
 12. Cookies
 13. Changes in Our Personal Data Protection Policy
 14. Our Contact Details

 

1. .Introduction

 

GlobeTech Co., Ltd. (“the company”, “We”, “Us”) is the developer of the NOSTRA Map Website www.nostramap.com (“Website”, “Services”).

Company respects the privacy of personal data of our users (“You”, “Your”). Company will ensure that our Personal Data Protection Policy is in accordance with the Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) and other applicable laws. This policy gives a clarification on personal data to be collected, the purpose of our use of such personal data, your options in relation to your personal data.

By accessing our System or Services, you consent to the collection of data and the practice guidelines set forth in this Policy.

 

Definition of Personal Data

 “Personal Data” means any information, where true or false, that relates to an individual and can be used to directly identify such individual, or when used with other information, can directly identify an individual, such as first name, last name, date of birth, address, and telephone number.

 

2.Collection of Personal Data

The categories of Personal Data to be collected, used, and the data collection methods are described in the table below.

2.1 Personal Data of Our Website Visitors and Customers

 

 • Personal information and data usage of our website visitors which included settings (log) on Website of service providers.
 • Profile account and other related information of customers which included settings (log) on services through Website and application of service providers.

Type of Personal Data

Retention of Personal Data

Personal Data of Our Website Visitors and Customers

All NOSTRA Map Website user account data that you have provided to us will be maintained (1) throughout the period you remain a user of NOSTRA Map Website and (2) for 90 days after the day your account is deleted from the System.

2.2 Information of Our website visitors and customers.

 

Personal Data and interests of products and services

Your Personal data will be kept in the form of the customers’ interests in products or services which comprise the following data:

·         First name – Last name

·         Email

·         Telephone number

·         Company Name

·         Company Industry

·         IP and other information of how you use the Services

·         Account details from the third-party website or application you use to access the Services or connect your account with us through websites i.e. Google, Facebook, etc.

·         Comments from comment box

All NOSTRA Map Website user account data that you have provided to us will be maintained (1) throughout the period you remain a user of NOSTRA Map Website and (2) for 90 days after the day your account is deleted from the System.

Information of Website and Application usage

We will collect your information about how you access or use the Website  www.nostramap.com through the third-party providers for data analytics.

Information about how you access or use of the Website through the third-party providers for data analytics will be collect as anonymous for 90 days.

 3. Purpose of Use of Personal Data  

Purpose of Processing

Type of User’s Personal Data to be Processed

To create a NOSTRA Map Website user accounts for employees

Website usage information from mobile phone via OS and Browser 

To contact the users for more information about feedback, problems, news and products

Personal Data in NOSTRA Map Website user account comprise the following data:

·         First name – Last name

·         Email

·         Telephone number

To create anonymous statistical data for marketing purpose

Personal Data will be used to create anonymous statistical data for marketing purpose. The website usage information from mobile phone browser will be collected via OS and Browser.

To introduce products and services

We will call you back to inquire about further requirements, to make an appointment for introduction, or to provide details as customers requested.

To develop and improve quality of services

Company will conduct online questionnaires to collect information for developing and improving quality of services.

Upon your prior consent or a legal ground for use of your personal data, we will use your personal data in accordance with the details in the table below.

4. Retention of Personal Data

Your Personal Data will be maintained for the period reasonably necessary or specified herein to fulfill the purpose set out in this Personal Data Protection Policy

5.Disclosure of Personal Data

We will not disclose any of your Personal Data collected through using of Services on www.nostrampa.com to any other person without your prior consent. Disclosure of such data shall be made for the purposes of business administration and provision of the Services on NOSTRA Map Website. You acknowledge and agree that we may disclose your Personal Data to render the Services for such purposes.

Type of Personal Data

Description of Personal Data

Information from NOSTRA’s Customers Interest Form

Form of the customers’ interests in products or services will be stored on Website and will be sent to Sales and Marketing teams. We will contact you for giving details or receiving feedback of our products or services.

 6.Minor

          If the owner of Personal Data is a minor under the age of 10, a request for consent shall be made as follows:

 • If a minor is at the age of 10 or under, the consent shall be sought from a person with the parental responsibility for such minor.
 • If a minor is over the age of 10 but under 20, the consent may be given by the minor upon approval of a person with the parental responsibility for such minor.
7.Limitation of Data Collection

          We only collect your personal data which is necessary for the use in relation to the purposes set out in this Policy. We will not collect your sensitive Personal Data, such as race, religious beliefs, political opinions, sexual orientation, disability information, unless:

 • upon a prescribed consent from the data owner
 • required by the applicable laws
 • necessary for prevention or suppression of danger to life, body, or health of any person; or
 • for the public interest, education, research, or statistical purposes.
8.Personal Data Protection and Data Owner Rights

          In our awareness of the security of your Personal Data, we would like to inform you of your rights as the Personal Data Owner as described in the table below.

Type of Rights

Description

Right to Access

You have the right to request access to your personal data collected and maintained by us and a copy of such personal data from us, or to request us to disclose the acquisition of such data.

Right to Object

You have the right to object to the storage, use, disclosure of your personal data at any time, as well as the right to object to the processing of your personal data for the purpose of direct marketing. As a result of this objection, you may be deprived of use of any or all Services in the System of NOSTRA Map Mobile Application and access to any Services, contents, or the above-mentioned Services as we deem appropriate.

Right to Erasure

You have the right to request that we delete or destroy or make your personal data unidentifiable. We will delete, destroy, or make such data unidentifiable within 90 days from the date of your request.

Right to Restriction of Processing

We may process your personal data as necessary for improvement of our Services. For the purpose of protection of your privacy, you have the right to request us to stop processing any or all of your personal data.

Right to Rectification

You have the right to request us to rectify or update or complete your personal data collected by us.

Right to Withdraw Consent

You have the right to withdraw the consent for collection, use or disclosure of your personal data. However, such withdrawal will not affect any prior collection, use or disclosure of the personal data made with your consent. As a result of the exercise of this right, you may no longer have access to the Services.

Right to Data Portability

You have the right to obtain your personal data by requesting a soft copy of your personal data or the transfer of your personal data for use with the services of other service providers.

Remark: you may contact us for the aforementioned actions per details in Clause 12 “Our Contact Details.”

9.Deletion of Personal Data

You have the right to request that we delete or destroy or make your personal data collected, used, or disclosed by us unidentifiable of the data owner. Except as required by the law or for establishment, exercise, or defence of a legal claim, we will comply with such request within 90 days from the date of your request. For monitoring and prevention of inappropriate use of the Services or repeat offenses in the System of NOSTRA Map Mobile Application, it is necessary that the history and activities regarding your access to the System be retained for 10 years after the day we delete your user account or your data from the System.

10.Storage of Personal Data

We recognize the importance of the security of personal data. We will always strive to ensure that your personal data collected by us will be stored in a proper manner and in accordance with the personal data security practices to prevent loss, ineligible or unlawful and unauthorized access, use, revision, or disclosure of personal data.

11.Disclosure of Personal Data to Third Party

We may share your personal data with a third-party service provider outsourced by us for the purposes set out in this Policy only upon your prior consent and in any case, to the extent permitted by the law. We are not liable for any use of your personal data by such third party. You are strongly advised to read the personal data protection policy of the third party to understand how your personal data will be used by that party.

The table below contains a list of the third-party service providers outsourced by Us and reference links of their respective personal data protection policy.

Third-Party Service Provider

Personal Data Protection Policy

WordPress.org websites

 

P&T Hosting

www.pathosting.co.th/support/privacy

Facebook

www.facebook.com/policy.php

Twitter

www.twitter.com/privacy

 12.Cookie

          Company and the third-party providers for data analytics and other network marketing advertisers shall use Cookie or local storage to store information of how you use the Website www.nostramap.com. This information is stored in your web browser or saved on your computers or mobile devices. Using cookie and storing such information will improve the use of the Services and will make the advertisements display on the Website. This will not harm your computer or the security of your data. If you change to accept, you can choose to disable or control the use of Cookie at the setting of the web browser. This may no longer have access to all or part of the Services on the Website. Read more details in Cookie Policy.

The third-party service providers who serve the network marketing advertisers used by the Company and the references to the Personal Data Policy are listed below.

Third-Party Providers for Data Analytics

Personal Data Policy

Google Analytics

https://www.google.com/analytics/terms/
https://policies.google.com/privacy

Google Tag Manager

https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/
https://policies.google.com/privacy

Facebook Analytics

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Google Analytics for Firebase

https://firebase.google.com/policies/analytics?hl=th
https://firebase.google.com/terms/analytics?hl=th

 

Third-Party Providers for Network Marketing Advertisement

Personal Data Policy

Google Ad Manager

https://support.google.com/admanager/answer/2839090?hl=th&ref_topic=28145 https://policies.google.com/privacy

 13.Change in Our Personal Data Protection Policy

We reserve the right to revise, amend or add any condition in this Policy from time to time, in whole or in part. Upon any update, we will change the effective date. You are strongly advised to review this Personal Data Protection Policy periodically for the updated Personal Data Protection Policy. By using the Services in the System after the announcement of change, you acknowledge and agree to such change.

14.Our Contact Details

If you have any enquiries, concerns, complaints, or recommendations regarding our Personal Data Protection Policy, please contact us or write to us the following information:

GlobeTech Co.,Ltd
Address: 202 CDG House Building, 14th floor, Nanglinchi Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120
Telephone: +66 (0) 2678-0995
E-mail : marketing.nostra@cdg.co.th

Data Protection Officer (DPO)

Name: Anotai Sornwattana
Address: 202 CDG House Building, 14th floor, Nanglinchi Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120
Telephone: +66 (0) 2-678-0200
E-mail : DPO@cdg.co.th

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์ NOSTRA Map

 

 1. บทนำ
 2. การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 3. วัตถุประสงค์การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
 4. ระยะเวลาบันทึกข้อมูล
 5. การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล
 6. ผู้เยาว์
 7. ข้อจำกัด
 8. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจ้าของข้อมูล
 9. การลบข้อมูลส่วนบุคคล
 10. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 11. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม
 12. คุ๊กกี้
 13. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 14. รายละเอียดการติดต่อเรา

1.บทนำ

          บริษัท โกลบเทค จำกัด (“บริษัท” เรา” หรือ โกลบเทค”) เป็นผู้นำการให้บริการโซลูชันด้านข้อมูลแผนที่ดิจิทัล และ Location Contents ครอบคลุม ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้แบรนด์ “นอสตร้า” (NOSTRA) ข้อมูลแผนที่เพื่อการใช้งานร่วมกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) บริการแผนที่ออนไลน์ NOSTRA Online Map Services และบริการข้อมูลแผนที่นำทางอันดับ 1 ในตลาดระบบจีพีเอสในรถยนต์มากกว่า 10 ปี ปัจจุบันร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ ขยายการให้บริการทางด้าน Data Analytics, IoT และ Smart Solutions  โดยจัดทำเว็บไซต์ www.nostramap.com ขององค์กร เพื่อใช้ในการสื่อสาร ให้ความรู้ความเข้าใจ ความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับบริษัท สินค้าและบริการที่เราพร้อมให้บริการกับลูกค้าและผู้ที่สนใจทั่วไป ผ่านทางเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันต่าง ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อาจมีขึ้นในอนาคตของ NOSTRA (“เว็บไซต์”)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และลูกค้า (“ท่าน”) ทุกท่านและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน บริษัทขอเรียนให้ท่านทราบว่า บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดไว้ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นโยบายฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการรวบรวม วัตถุประสงค์ที่บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ ทางเลือกของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน ทั้งนี้ การที่ท่านเข้าสู่ระบบ หรือ บริการ  ของเรา ถือว่าท่านให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้แนวทางปฎิบัติตามที่อธิบายในนโยบายฯฉบับนี้

นิยามของข้อมูลส่วนบุคคล 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรง หรือ ทางอ้อม ไม่ว่าจริงหรือเท็จ หรือ เมื่อรวมกับข้อมูลอื่น ๆ แล้วจะสามารถระบุตัวบุคคลได้โดยตรง เช่น ชื่อ นามสกุล วันเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น

2.การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีการเก็บรวบรวม ใช้ และวิธีการเก็บข้อมูลดังประเภทที่ปรากฎไว้ในตารางด้านล่างนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และลูกค้า

 • ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และความสนใจข้อมูลการใช้งาน และการตั้งค่า (log) ที่มีต่อบริการต่างๆ ของผู้ให้บริการ
 • ข้อมูลประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบัญชีลูกค้าผ่านเว็บไซต์ และความสนใจข้อมูลการใช้งาน และการตั้งค่า (log) ที่มีต่อบริการต่างๆ ของผู้ให้บริการข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน

ตารางด้านล่างอธิบายข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และลูกค้า

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

คำอธิบายประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลของบัญชีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และลูกค้า

 

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านได้ให้แก่บริษัท นับจากวันที่ทำการลงทะเบียนเปิดบัญชีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ NOSTRA Map (1) ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงเป็นผู้ใช้บริการของระบบ  และ (2) ภายใน90 วันหลังจากวันที่ท่านลบบัญชีออกจากระบบ

ข้อมูลส่วนบุคคล และความสนใจสินค้า/บริการ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบฟอร์ม ความสนใจสินค้า และบริการของบริษัทฯ มีดังนี้ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมลหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อชื่อบริษัทที่ทำงาน ประเภทอุตสาหกรรมของบริษัทของท่านที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP)ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับวิธีการใช้บริการหรือไซต์ของผู้ใช้ข้อมูลที่ได้จากหรือเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่คุณใช้เข้าถึงบริการของเรา และ/หรือไซต์รายละเอียดบัญชีของคุณกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของบุคคลภายนอกที่คุณได้ เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ของคุณกับเราผ่านทาง ไซต์ เช่น Google Account, Facebook หรือ อื่นๆ ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงความคิดเห็นที่คุณอาจให้แก่เราผ่านทางไซต์ หรือกล่องแสดงความคิดเห็น   เมื่อบริษัทได้รับความยินยอมจากท่านในการติดต่อกลับเพื่อสอบถามความสนใจ บริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับตามข้อมูลประวัติที่ท่านได้ให้ไว้บนไซต์      

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านได้ให้แก่บริษัท นับจากวันที่ทำการลงทะเบียนเปิดบัญชีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ NOSTRA Map (1) ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงเป็นผู้ใช้งาน และ (2) ภายใน90 วันหลังจากวันที่ท่านลบบัญชีออกจากระบบ

ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน  www.nostramap.com

บริษัทอาจจัดเก็บข้อมูลการเข้าถึงหรือวิธีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์  www.nostramap.com ผ่านผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่สาม

ในกรณีที่มีการจัดเก็บข้อมูลการใชังานเว็บไซต์ www.nostramap.com ผ่านผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่ สาม บริษัทฯ จะจัดเก็บบรรดาข้อมูลส่วน บุคคลทั้งหมดของท่านในรูปแบบของ ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนตามความ เหมาะสม 90 วัน

3.วัตถุประสงค์การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้  

เราเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดในตามด้านล่างนี้

วัตถุประสงค์ในการประมวลผล

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ใช้การประมวลผล

เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ และ/หรือสินค้าและบริการของ NOSTRA Map  ให้สามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้น

ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ ผ่าน OS และ Browserข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ ผ่าน Mobile phone browser

เพื่อสามารถส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้า บริการ โซลูชั่นใหม่ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ อัพเดทให้กับลูกค้าได้รับทราบ

ชื่อ – นามสกุล อีเมลหมายเลขติดต่อชื่อบริษัทฯ ประเภทอุตสาหกรรมของบริษัทของท่านสินค้า หรือบริการที่ท่านสนใจ

เพื่อจัดทำสถิติที่ไม่ระบุตัวตนเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

บริษัทจะนำข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สามารถใช้ระบุตัวตนได้มาใช้วิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อนำมากำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ ผ่าน OS และ Browserข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ ผ่าน Mobile phone browserประวัติการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

เพื่อติดต่อสอบถามและแนะนำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการ

การโทรกลับเพื่อสอบถามรายละเอียดความต้องการเพิ่มเติม เพื่อทำการนัดหมายในการเข้านำเสนอ หรือส่งรายละเอียดตามที่ลูกค้าต้องการต่อไป

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

บริษัทอาจจัดทำแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ การให้บริการของสินค้า บริการ โซลูชั่น ของเรา

 1. ระยะเวลาบันทึกข้อมูล

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล หรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในนโยบายฯ ฉบับนี้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

 1. การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล

          บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านที่ได้มีการเก็บรวบรวมผ่านการใช้บริการบนเว็บไซต์ www.nostrampa.com ต่อบุคคลอื่นโดยปราศจากความยินยอมจากท่าน ซึ่งการเปิดเผยดังกล่าวจะกระทำภายใต้วัตถุประสงค์ของการบริหารงาน และ การให้บริการบนเว็บไซต์ โดยท่านตกลงและยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการให้บริการอันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

คำอธิบายวิธีการเผยแพร่ของประเภทข้อมูล

ข้อมูลในแบบฟอร์มลูกค้าที่สนใจบริการ หรือสินค้าของบริษัท

แบบฟอร์มและความสนใจของลูกค้าที่สนใจบริการ หรือสินค้าของบริษัทที่บันทึกไว้บนเว็บไซต์ www.nostramap.com จะถูกส่งต่อไปยังทีมฝ่ายขาย ฝ่ายบริการลูกค้า และฝ่ายการตลาด ใช้เพื่อการติดต่อให้รายละเอียด นำเสนอสินค้าบริการ สอบถามความพึงพอใจในการได้รับบริการจาก www.nostramap.com เท่านั้น

 1. ผู้เยาว์

          ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ซึ่งเป็นบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ดำเนินการดังนี้

 • ในกรณีที่ผู้เยาว์อายุไม่เกิน 10 ปี ให้ขอความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์
 • ในกรณีที่ผู้เยาว์อายุเกิน 10 ปีแต่ไม่ถึง 20 ปี ผู้เยาว์อาจให้ความยินยอมโดยลำพัง ซึ่งต้องประกอบกับการให้ความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ด้วย
 1. ข้อจำกัดในการเก็บรวบรวม

          บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายฯฉบับนี้ เท่านั้น และ บริษัทจะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่าน เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง พฤติกรรมทางเพศ ลักษณะความพิการ เป็นต้น เว้นแต่

 • ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูล
 • เป็นการปฎิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • เป็นการจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ สุขภาพของบุคคล
 • เพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ
 1. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจ้าของข้อมูล

          บริษัทตระหนักถึงการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  บริษัทจึงขอแจ้งสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังข้อมูลตามตารางด้านล่างต่อไปนี้

ประเภทของสิทธิ

คำอธิบายประเภทของสิทธิ

สิทธิในการเข้าถึง

ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทจัเก็บไว้ ตลอดจนขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้จากบริษัท

สิทธิในการคัดค้าน

ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บ ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ รวมถึงสิทธิในการคัดค้านมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรง ซึ่งการคัดค้านนี้อาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนในเว็บไซต์ NOSTRA Map รวมทั้งสิทธิในการเช้าใช้บริการต่าง ๆ เนื้อหาหรือบริการข้างต้นตามที่บริษัทเห็นสมควรได้

สิทธิในการลบ

ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอให้บริษัทลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ โดยบริษัทจะดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ท่านได้รับคำร้องขอ

สิทธิในการยับยั้ง

บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อพัฒนาการให้บริการของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอให้บริษัทหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดหรือบางส่วน

สิทธิในการแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน

ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทดำเนิการแก้ไขหรือปรับปรุงให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัททำการจัดเก็บไว้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ ได้

สิทธิในการถอดถอนความยินยอม

ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ แต่การถอนความยินยอมของท่านจะไม่กระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านี้ทั้งนี้ การใช้สิทธิดังกล่าวนี้อาจมีผลให้ท่านไม่สามารถเข้าใช้บริการได้อีกต่อไป

สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูล

ท่านมีสิทธิขอรับข้อทูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่าสามารถร้องขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้กับบริการของผู้ให้บริการรายอื่น

          ท่านสามารถติดต่อเราเพื่อดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้ตามรายละเอียด ข้อ  14 รายละเอียดการติดต่อเรา

 1. การลบข้อมูลส่วนบุคคล

          ท่านอาจมีสิทธิขอให้เราดำเนินการลบ หรือ ทำลาย หรือ ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผย เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ บริษัทจะดำเนินการดังกล่าวภายใน 90 วันนับจากวันที่ท่านได้ร้องขอ เว้นแต่ การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวของเรานั้นเป็นไปเพื่อปฎิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการใช้หรือการยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบและป้องกันไม่ให้เกิดการใช้บริการที่ไม่เหมาะสมหรือการกระทำความผิดซ้ำในเว็บไซต์ บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางประการของท่านในระบบต่อไปเป็นระยะเวลา 10 ปี หลังจากวันที่บริษัทลบบัญชีผู้ใช้งานหรือข้อมูลของท่านออกจากระบบ

 1. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

          บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะดำเนินการให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวมโดยบริษัทจะได้รับการจัดเก็บอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้งาน การแก้ไข การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายและโดยมิได้รับอนุญาต

 1.      การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม

          เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกที่ปฏิบัติงานให้แก่บริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ในนโยบายฯฉบับนี้ภายใต้ความยินยอมของท่านทุกกรณีเท่าที่กฎหมายอนุญาต บริษัทจะไม่มีความรับผิดใดๆทั้งสิ้นอันเกิดจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบุคคลภายนอก ดังนั้น โปรดตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกเพื่อทำความเข้าใจว่าบุคคลเหล่านั้นใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

ตารางด้านล่างแสดงรายชื่อผู้ให้บริการภายนอกทั้งหมดที่บริษัทใช้บริการ และเอกสารอ้างอิงไปยังนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการภายนอกเหล่านั้น

ผู้ให้บริการภายนอก

นโยบายความเป็นส่วนตัว

WordPress.org websites

 

P&T Hosting

www.pathosting.co.th/support/privacy

Facebook

www.facebook.com/policy.php

Twitter

www.twitter.com/privacy

 1.      คุ๊กกี้

          บริษัท และ ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่สาม และผู้ประกอบการโฆษณาเพื่อการตลาดในเครือข่ายอื่น ๆ อาจใช้คุกกี้ (Cookie) หรือการจัดเก็บข้อมูลบนเครื่อง (Local Storage) เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าถึงหรือวิธีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ www.nostramap.com ไว้ที่เว็บเบราว์เซอร์หรือบันทึกไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารของท่าน การใช้คุกกี้และการจัดเก็บข้อมูลบนเครื่องดังกล่าวจะช่วยปรับปรุงการใช้บริการของท่านให้ดีขึ้น และทำให้โฆษณาที่แสดงบนเว็บไซต์ www.nostramap.com มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและความสนใจของท่านมากขึ้น ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลนี้จะไม่เป็นอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หรือความปลอดภัยของข้อมูลของท่านท่านสามารถปิดหรือควบคุมการใช้งานคุกกี้ด้วยการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารที่ท่านใช้งาน เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่ยอมรับไว้ ซึ่งอาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนในเว็บไซต์ www.nostramap.com รวมทั้งปิดกั้นการเข้าถึงฟีเจอร์ เนื้อหาหรือบริการข้างต้นตามที่บริษัทเห็นสมควร อ่านเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้ ตารางด้านล่างแสดงรายชื่อผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่สามทั้งหมดที่บริษัทใช้บริการ และเอกสารอ้างอิงไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่สามเหล่านั้น

ตารางด้านล่างแสดงรายชื่อผู้ให้บริการภายนอกทั้งหมดที่บริษัทใช้บริการ และเอกสารอ้างอิงไปยังนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลภายนอกเหล่านั้น

ผู้ให้บริการภายนอกผู้วิเคราะห์ข้อมูล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Google Analytics

https://www.google.com/analytics/terms/
https://policies.google.com/privacy

Google Tag Manager

https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/
https://policies.google.com/privacy

Facebook Analytics

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Google Analytics for Firebase

https://firebase.google.com/policies/analytics?hl=th
https://firebase.google.com/terms/analytics?hl=th

ตารางด้านล่างแสดงรายชื่อผู้ให้บริการภายนอกซึ่งเป็นผู้โฆษณาเพื่อการตลาดในเครือข่ายที่บริษัทใช้บริการ และเอกสารอ้างอิงไปยังนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการภายนอกซึ่งเป็นผู้โฆษณาเพื่อการตลาดในเครือข่ายเหล่านั้น

ผู้ให้บริการภายนอกซึ่งเป็นผู้โฆษณา

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Google Ad Manager

https://support.google.com/admanager/answer/2839090?hl=th&ref_topic=28145 https://policies.google.com/privacy

 1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขนโยบายนี้ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นครั้งคราว เมื่อเราดำเนินการปรับปรุง เราจะแก้ไขวันที่มีผลบังคับใช้ ท่านควรเข้าตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นระยะ เพื่อที่จะทราบถึงข้อกำหนดข้อมูลส่วนบุคคลฉบับล่าสุด การใช้บริการในระบบของท่านหลังจากที่ได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถือว่าท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

 1. รายละเอียดการติดต่อเรา

ท่านสามารถติดต่อเราหากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประการใด โปรดติดต่อสอบถามได้ที่

บริษัท โกลบเทค จำกัด
เลขที่ 202 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : +66 (0) 2-678-0995
E-mail : marketing.nostra@cdg.co.th

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

ชื่อ-นามสกุล : นายอโณทัย ศรวัฒนะ
ที่อยู่ : เลขที่ 202 ชั้น 19 อาคาร CDG House ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-678-0200
อีเมล : DPO@cdg.co.th