เงื่อนไขการให้บริการ

อัพเดท: 19 ธันวาคม 2562

การใช้แอพพลิเคชั่น TAMROI นี้ (“แอพ”) พร้อมกับอุปกรณ์ติดตามที่ได้รับอนุมัติ (“อุปกรณ์”) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “บริการ”) คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า โปรดอ่านอย่างระมัดระวัง

บริการนี้จัดทำโดย บริษัท โกลบเทค จำกัด โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ เลขที่ 92/44 ชั้น 16 อาคารสาทรธานี 2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า“ บริษัท ”)

โปรดทราบว่า: ข้อมูลของอุปกรณ์ คุณสมบัติ เนื้อหา อุปกรณ์และบริการทั้งหมดตามที่อธิบายไว้ในแอพ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการ

บริการนี้จัดทำขึ้นตาม “ตามสภาพ” สำหรับเจ้าของอุปกรณ์ใหม่และเป็นของแท้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย (“คุณ”) คุณไม่สามารถใช้บริการเว้นแต่คุณจะเป็นเจ้าของอุปกรณ์อย่างถูกกฎหมายและคุณสามารถใช้อุปกรณ์ที่คุณเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาตให้ใช้เมื่อใดก็ตามที่คุณใช้บริการ

 
การอนุญาตแอพพลิเคชั่น

ในการใช้บริการคุณต้องดาวน์โหลดและติดตั้งแอพ เราให้อนุญาตแบบไม่ผูกขาด ไม่สามารถโอนสิทธิ สามารถเพิกถอนได้ และการอนุญาติจำกัด ในการใช้แอพ และบริการและซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการบนอุปกรณ์ที่คุณเป็นเจ้าของหรือจัดการ คุณรับรองและรับประกันกับเราว่าคุณมีสิทธิ์ในการติดตั้งและใช้งานแอพในอุปกรณ์ดังกล่าวที่คุณใช้งานอยู่ คุณไม่สามารถลบปิดบังแก้ไขหรือปิดใช้งานประกาศกรรมสิทธิ์ใด ๆ ของ บริษัท ในส่วนใด ๆ ของบริการ คุณไม่สามารถใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรืออาจเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่นรวมถึง บริษัท คุณต้องไม่ขาย ให้อนุญาตต่อ โอนสิทธิหรือโอนบริการนี้ให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ

 
ซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก

บริการประกอบด้วยหรือมิฉะนั้นมีส่วนรวมเพื่อการใช้งานในบางส่วนของซอฟต์แวร์เป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกแต่เพียงผู้เดียว ซอฟต์แวร์ใด ๆ ดังกล่าวมีให้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลภายนอกดังกล่าวนั้นเอง ซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกที่ใช้กับบริการรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะ:

บริการแผนที่ NOSTRA

โดยการใช้บริการของเราคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการของ NOSTRA ที่
https://develp.nostramap.com/developer/termsOfService.html

 
บริการเครือข่าย
 • คุณรับทราบว่า บริษัท อาจเลือกผู้ให้บริการที่ให้บริการบนเครือข่าย NB-IoT / 3G / 4G และเครือข่ายอื่น ๆ (“ผู้ให้บริการเครือข่าย”) เพื่อใช้กับอุปกรณ์ คุณอาจถูกเรียกเก็บเงินจากผู้ให้บริการเครือข่ายสำหรับการเข้าถึงบริการเชื่อมต่อเครือข่ายในขณะที่คุณกำลังเข้าถึงแอพ หรือบริการ คุณยอมรับความรับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • คุณยอมรับและเข้าใจว่าบริการทำงานได้ดีเมื่ออุปกรณ์อยู่ในพื้นที่ที่รับสัญญาณที่ดีของการให้บริการเครือข่ายและเราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของตำแหน่งอุปกรณ์ได้หากอุปกรณ์ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของบริการเครือข่าย
 
 
อุปกรณ์

บริการจะดำเนินการอย่างถูกต้องบนอุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม บริษัท ไม่รับประกันความผิดพลาดของอุปกรณ์

 
การเป็นเจ้าของแอพและเนื้อหา

แอพ และเนื้อหาอื่นใดที่มีให้ดาวน์โหลดเป็นทรัพย์สินของ บริษัท หรือผู้ให้อนุญาตหรือซัพพลายเออร์ของ บริษัท แล้วแต่กรณี บริการนี้ได้รับการคุ้มครองโดยราชอาณาจักรไทยและกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ

 
การอัพเดทซอฟต์แวร์

บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงบริการของเราอย่างต่อเนื่องโดยการอัพเดทแอพ ในช่วงเวลาใด ๆ ซึ่งอาจเพิ่ม หรือลบฟังก์ชั่น หรือคุณสมบัติ และหยุดชั่วคราว หรือหยุดบริการโดยรวมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณยอมรับว่า บริษัทอาจส่งมอบการอัพเดตดังกล่าวให้คุณโดยอัตโนมัติโดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการและคุณจะได้รับและติดตั้งตามที่จำเป็นและคุณรับทราบและยอมรับว่าบริการหรือส่วนใดส่วนหนึ่งอาจไม่ทำงานอย่างถูกต้อง คุณยอมรับว่าการอัพเดตทั้งหมดจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบริการและจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการนี้

 
ความปลอดภัย ข้อจำกัด และการเข้าถึงแอพ

คุณถูกห้ามมิให้ละเมิด หรือพยายามละเมิดความปลอดภัยของบริการรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียง

(a) การเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ใช้ดังกล่าว หรือเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ หรือบัญชีที่ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง; หรือ (b) พยายามตรวจสอบสแกนหรือทดสอบช่องโหว่ของระบบหรือเครือข่าย หรือละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัย หรือการรับรองความถูกต้องโดยไม่มีการอนุญาตที่เหมาะสม หรือ
(c) การเข้าถึงหรือการใช้อุปกรณ์, แอพ หรือส่วนใด ๆ ของมันโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือในทางที่ไม่ได้ตั้งใจ, การละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้หรือการละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ การใช้งานโดยไม่ตั้งใจรวมถึงการใช้บริการของเพื่อติดตามสิ่งใดหรือใครก็ตามที่ไม่ใช่ เด็ก คนแก่ หรือสัตว์เลี้ยง อาจทำให้คุณต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจาก บริษัท รวมถึงการเข้าถึงบริการที่ถูกเพิกถอน ในกรณีนี้คุณรับทราบว่า บริษัท อาจไม่คืนเงินค่าบริการที่จ่ายให้คุณและอาจดำเนินคดีกับคุณทั้งทางแพ่งและทางอาญา

 • คุณอาจไม่ และคุณยอมรับว่าคุณจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามถอดประกอบ หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับรหัสวัตถุใด ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของแอพหรือพยายามที่จะทำวิศวกรรมย้อนกลับสร้างใหม่ระบุ หรือค้นหาซอร์สโค้ดของ ซอฟต์แวร์โครงสร้างลำดับ หรือองค์กรของซอร์สโค้ดดังกล่าว หรืออัลกอริทึมวิธีการหรือแบบจำลองใด ๆ ที่อยู่ในนั้น
 • ในการใช้บริการคุณต้องลงทะเบียนและติดตั้งแอพ การเข้าถึงบริการมีจำกัด ซึ่งต้องใช้ ID ผู้ใช้และรหัสผ่าน หรือการลงชื่อเข้าใช้อีเมลที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง คุณยอมรับว่าข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับคุณ (หรือลูกสัตว์เลี้ยง หรือคนที่คุณรัก) ที่คุณให้ไว้เพื่อเข้าถึงบริการและระหว่างการใช้บริการเป็นความจริง และคุณตกลงที่จะไม่ใช้นามแฝงหรือวิธีอื่นใดเพื่อปกปิดตัวตนที่แท้จริงของคุณ หรือ ลูกของคุณ คนที่คุณรัก หรือ สัตว์เลี้ยง คุณยอมรับว่าบัญชีอีเมลใด ๆ ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับการเข้าถึงและการใช้บริการของคุณเป็นของคุณและไม่ใช่บุคคลอื่น
 • คุณตกลงที่จะปกป้องความลับของ ID ผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณและจะไม่เปิดเผยหรือเปิดเผย ID ผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณแก่บุคคลภายนอก คุณยอมรับว่าคุณรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ ID ผู้ใช้ของคุณ หากคุณสงสัยว่ามีการใช้ ID ผู้ใช้หรือบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตคุณควรเปลี่ยนรหัสผ่านและ / หรือติดต่อบริษัททันที
 • การละเมิดความปลอดภัยอาจส่งผลให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญา บริษัทจะตรวจสอบเหตุการณ์ที่อาจเกี่ยวข้องกับการละเมิดดังกล่าว และอาจเกี่ยวข้องและร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการดำเนินคดีกับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดดังกล่าว คุณตกลงที่จะไม่ใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์หรือรูทีนใด ๆ เพื่อแทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของอุปกรณ์แอพหรือกิจกรรมใด ๆ ที่ดำเนินการบนแอพ
 • เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยห้ามมิให้มีการถ่ายโอนส่วนประกอบใด ๆ ของบริการหรือบริการทั้งหมดไปยังบุคคลอื่นโดยวิธีการขายต่อหรือวิธีการอื่นใด โดยเด็ดขาด
 
อุปกรณ์ที่ชำรุดหรือเสียหาย

อุปกรณ์ได้รับการออกแบบมาเพื่อทนต่อความรุนแรงของกิจกรรมปกติ และเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดการณ์ถึงสถานการณ์ทั้งหมดที่อุปกรณ์อาจพบรวมถึงการใช้งานในทางที่ผิด หากคุณสังเกตเห็นข้อบกพร่องใด ๆ กับอุปกรณ์ เช่น มีการตัด ฉีกขาด ผิดรูปผิดร่าง, ชิ้นส่วนที่เสียหายหรือหลวม ฯลฯ หรือสังเกตว่ามีความร้อนผิดปกติ หรือการบวมของอุปกรณ์ ดังนั้นจึงไม่ควรใช้อุปกรณ์และควรส่งคืนเพื่อพิจารณาการรับประกัน

 
คำเตือนการใช้งานฉุกเฉิน

อุปกรณ์นี้มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ติดตามแบบไม่เป็นทางการ บริการเป็นระบบรักษาความปลอดภัย คุณต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีจึงจะสามารถใช้บริการได้มิฉะนั้นคุณควรได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองของคุณ

 
การหยุดให้บริการ

คุณรับทราบและเข้าใจว่าบางครั้งบริการอาจไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานไม่ได้ เนื่องจากอุปกรณ์อาจทำงานผิดปกติ ขั้นตอนการบำรุงรักษา ระยะการซ่อมแซม หรืออัพเกรดที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป คุณรับทราบ และเข้าใจว่าการบริการผิดปกติอาจเกิดขึ้นได้จากเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท หรือไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลซึ่งรวมแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความล้มเหลว หรือการหยุดชะงักของเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม หรือการเชื่อมโยงการส่งสัญญาณดิจิทัล ผู้ให้บริการเครือข่ายและความติดขัดของเครือข่าย คุณยอมรับว่า บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลภายนอกใด ๆ ในกรณีที่บริการไม่สามารถเข้าถึงได้หรือทำงานผิดปกติหรือเพื่อการหยุดชะงักของบริการ

 
ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการรับประกันแอพ

บริษัทไม่รับประกันว่าการเข้าถึง หรือใช้งานแอพจะไม่ถูกขัดจังหวะ หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องในแอพจะถูกแก้ไข แอพนี้รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ภายใน หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับแอพใด ๆ ที่มีให้ ‘ตามสภาพ’ พร้อมกับความผิดพลาดทั้งหมดโดยไม่มีการรับรอง หรือรับประกันใด ๆ ของเครือ ไม่ว่าจะชัดแจ้ง หรือโดยนัย การรับประกันโดยนัยของความสามารถในการค้า ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ คุณภาพของข้อมูล ชื่อ และการไม่ละเมิดสิทธิ บริษัทไม่รับประกันความถูกต้องความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้รับจากแอพ คุณยอมรับความรับผิดชอบและความเสี่ยงโดยรวมสำหรับการใช้แอพ และบริการที่เกี่ยวข้อง

 
ข้อจำกัดความรับผิดเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์

คุณเข้าใจว่าภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดการรับประกัน ความประมาท หรือการละเมิดอื่น ๆ หรือความรับผิดใด ๆ บริษัทจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์

ข้อจำกัดด้านความรับผิดเกี่ยวกับการใช้แอพ

บริษัท และบุคคลภายนอกที่กล่าวถึงในแอพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ทางอ้อม เหตุบังเอิญ ผลกระทบ ข้อเจาะจง ความเสียหาย หรือความเสียหายอื่น ๆ (รวมถึง โดยไม่มีข้อจำกัด ผลกำไรที่สูญเสีย ข้อมูลที่สูญหาย หรือการขัดข้องทางธุรกิจ) ที่เกิดขึ้น หรือเกี่ยวข้องกับแอพ บริการที่เกี่ยวข้องกับแอพ เนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ภายในแอพนี้ และ / หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ ขึ้นอยู่กับการรับประกันสัญญาสัญญาหรือตามกฎหมายอื่น ๆ

 
 
 
 

 

หลักเกณฑ์สำหรับผู้ใช้

คุณสามารถใช้บริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
คุณจะต้องรับผิดชอบในการป้องกันตัวเอง และอุปกรณ์ของคุณจากไวรัส เวิร์ม ม้าโทรจัน หรือรหัสอื่น ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อส่งผลเสียต่อการทำงานของบริการ

ไม่อนุญาตให้มีสิ่งต่อไปนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ :

 1. การทำวิศวกรรมย้อนกลับ, การแยกส่วน, การแยกส่วน, หรือดัดแปลงบริการ, เนื้อหา, เฟรมรอบ ๆ แอพ หรือส่วนใด ๆ ยกเว้นที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
 1. ในการส่งข้อมูลใด ๆ อย่างรู้เท่าทันส่งหรืออัปโหลดเนื้อหาใด ๆ ที่มีไวรัส ม้าโทรจัน เวิร์ม ระเบิดเวลา ตัวบันทึกการกดแป้นพิมพ์ สปายแวร์แอดแวร์ หรือรหัสอันตรายอื่น ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริการ
 1. การลบหรือแก้ไขประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่มีอยู่ในบริการหรือจัดให้ผ่านบริการโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
 1. “รวบรวมข้อมูล” บริการ หรือใช้วิธีการอัตโนมัติ (รวมถึงบ็อต, สแครปเปอร์, และสไปเดอร์) เพื่อดู, เข้าถึง, หรือรวบรวมข้อมูลจากบริการ
 1. กระทำอุกอาจ ล่วงละเมิด หมิ่นประมาท ลามก ข่มขู่ หรือ หยาบคาย อนาจาร
 1. กระทำสิ่งผิดกฎหมาย หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม หรือกระทำการใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาสิทธิ ความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิในทรัพย์สินของบริษัท หรือบุคคลภายนอก
 1. มีวัตถุประสงค์เพื่อหรือก่อกวน หรือรังแกผู้อื่น และ
 1. การแทรกแซง หรือขัดขวางการให้บริการใด ๆ ขัดขวาง ฝ่าฝืน หรือพยายามสอบสวน สแกน หรือทดสอบช่องโหว่ในระบบที่ให้บริการ เครือข่าย กฎ การใช้งาน หรือส่วนประกอบความปลอดภัยของบริการ มาตรการรับรองความถูกต้องหรือมาตรการป้องกันอื่น ๆ ที่ใช้กับบริการหรือส่วนใด ๆ
 
 
การระงับข้อพิพาท

ข้อกำหนดนี้ตีความตาม และ อยู่ภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย

เกี่ยวกับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้

 • บริษัทอาจแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ใช้กับบริการเป็นครั้งคราว คุณควรดูข้อกำหนดในการให้บริการเป็นประจำ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดที่แก้ไขแล้วสำหรับบริการ คุณควรยุติการใช้บริการของคุณ
 • หากมีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดเหล่านี้และข้อกำหนดเพิ่มเติม ข้อกำหนดเพิ่มเติมจะถูกใช้บังคับ
 • ข้อกำหนดนี้ควบคุมความสัมพันธ์ระหว่าง บริษัท กับ คุณ และไม่ก่อให้เกิดสิทธิประโยชน์แก่บุคคลภายนอก
 • หากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ และบริษัทไม่ดำเนินการใด ๆ ในทันที ไม่ได้หมายความว่า บริษัทจะสละสิทธิ์ใด ๆ ที่บริษัทอาจมี
 • หากเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อของข้อกำหนดนี้ถูกพิจารณาว่าผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้กับคุณหรือ บริษัทข้อกำหนดอื่น ๆ ทั้งหมดจะยังคงมีผลบังคับใช้และมีผลผูกพัน

ติดต่อเรา
บริษัท โกลบเทค จำกัด
ที่อยู่: 92/44 ชั้น 16 อาคารสาธรธานี 2 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 02-266-9940
อีเมล์: nostrahotline@cdg.co.th
เว็บไซด์: www.tamroi.co.th

Personal Data Protection Policy of NOSTRA Map Website

 1. Introduction
 2. Collection of Use of Personal Data
 3. Purpose of Personal Data
 4. Retention of Personal Data
 5. Disclosure of Personal Data
 6. Minor
 7. Limitation of Data Collection
 8. Personal Data Protection and Data Owner Rights
 9. Deletion of Personal Data
 10. Storage of Personal Data
 11. Disclosure of Personal Data to Third Party
 12. Cookies
 13. Changes in Our Personal Data Protection Policy
 14. Our Contact Details

 

1. .Introduction

 

GlobeTech Co., Ltd. (“the company”, “We”, “Us”) is the developer of the NOSTRA Map Website www.nostramap.com (“Website”, “Services”).

Company respects the privacy of personal data of our users (“You”, “Your”). Company will ensure that our Personal Data Protection Policy is in accordance with the Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) and other applicable laws. This policy gives a clarification on personal data to be collected, the purpose of our use of such personal data, your options in relation to your personal data.

By accessing our System or Services, you consent to the collection of data and the practice guidelines set forth in this Policy.

 

Definition of Personal Data

 “Personal Data” means any information, where true or false, that relates to an individual and can be used to directly identify such individual, or when used with other information, can directly identify an individual, such as first name, last name, date of birth, address, and telephone number.

 

2.Collection of Personal Data

The categories of Personal Data to be collected, used, and the data collection methods are described in the table below.

2.1 Personal Data of Our Website Visitors and Customers

 

 • Personal information and data usage of our website visitors which included settings (log) on Website of service providers.
 • Profile account and other related information of customers which included settings (log) on services through Website and application of service providers.

Type of Personal Data

Retention of Personal Data

Personal Data of Our Website Visitors and Customers

All NOSTRA Map Website user account data that you have provided to us will be maintained (1) throughout the period you remain a user of NOSTRA Map Website and (2) for 90 days after the day your account is deleted from the System.

2.2 Information of Our website visitors and customers.

 

Personal Data and interests of products and services

Your Personal data will be kept in the form of the customers’ interests in products or services which comprise the following data:

·         First name – Last name

·         Email

·         Telephone number

·         Company Name

·         Company Industry

·         IP and other information of how you use the Services

·         Account details from the third-party website or application you use to access the Services or connect your account with us through websites i.e. Google, Facebook, etc.

·         Comments from comment box

All NOSTRA Map Website user account data that you have provided to us will be maintained (1) throughout the period you remain a user of NOSTRA Map Website and (2) for 90 days after the day your account is deleted from the System.

Information of Website and Application usage

We will collect your information about how you access or use the Website  www.nostramap.com through the third-party providers for data analytics.

Information about how you access or use of the Website through the third-party providers for data analytics will be collect as anonymous for 90 days.

 3. Purpose of Use of Personal Data  

Purpose of Processing

Type of User’s Personal Data to be Processed

To create a NOSTRA Map Website user accounts for employees

Website usage information from mobile phone via OS and Browser 

To contact the users for more information about feedback, problems, news and products

Personal Data in NOSTRA Map Website user account comprise the following data:

·         First name – Last name

·         Email

·         Telephone number

To create anonymous statistical data for marketing purpose

Personal Data will be used to create anonymous statistical data for marketing purpose. The website usage information from mobile phone browser will be collected via OS and Browser.

To introduce products and services

We will call you back to inquire about further requirements, to make an appointment for introduction, or to provide details as customers requested.

To develop and improve quality of services

Company will conduct online questionnaires to collect information for developing and improving quality of services.

Upon your prior consent or a legal ground for use of your personal data, we will use your personal data in accordance with the details in the table below.

4. Retention of Personal Data

Your Personal Data will be maintained for the period reasonably necessary or specified herein to fulfill the purpose set out in this Personal Data Protection Policy

5.Disclosure of Personal Data

We will not disclose any of your Personal Data collected through using of Services on www.nostrampa.com to any other person without your prior consent. Disclosure of such data shall be made for the purposes of business administration and provision of the Services on NOSTRA Map Website. You acknowledge and agree that we may disclose your Personal Data to render the Services for such purposes.

Type of Personal Data

Description of Personal Data

Information from NOSTRA’s Customers Interest Form

Form of the customers’ interests in products or services will be stored on Website and will be sent to Sales and Marketing teams. We will contact you for giving details or receiving feedback of our products or services.

 6.Minor

          If the owner of Personal Data is a minor under the age of 10, a request for consent shall be made as follows:

 • If a minor is at the age of 10 or under, the consent shall be sought from a person with the parental responsibility for such minor.
 • If a minor is over the age of 10 but under 20, the consent may be given by the minor upon approval of a person with the parental responsibility for such minor.
7.Limitation of Data Collection

          We only collect your personal data which is necessary for the use in relation to the purposes set out in this Policy. We will not collect your sensitive Personal Data, such as race, religious beliefs, political opinions, sexual orientation, disability information, unless:

 • upon a prescribed consent from the data owner
 • required by the applicable laws
 • necessary for prevention or suppression of danger to life, body, or health of any person; or
 • for the public interest, education, research, or statistical purposes.
8.Personal Data Protection and Data Owner Rights

          In our awareness of the security of your Personal Data, we would like to inform you of your rights as the Personal Data Owner as described in the table below.

Type of Rights

Description

Right to Access

You have the right to request access to your personal data collected and maintained by us and a copy of such personal data from us, or to request us to disclose the acquisition of such data.

Right to Object

You have the right to object to the storage, use, disclosure of your personal data at any time, as well as the right to object to the processing of your personal data for the purpose of direct marketing. As a result of this objection, you may be deprived of use of any or all Services in the System of NOSTRA Map Mobile Application and access to any Services, contents, or the above-mentioned Services as we deem appropriate.

Right to Erasure

You have the right to request that we delete or destroy or make your personal data unidentifiable. We will delete, destroy, or make such data unidentifiable within 90 days from the date of your request.

Right to Restriction of Processing

We may process your personal data as necessary for improvement of our Services. For the purpose of protection of your privacy, you have the right to request us to stop processing any or all of your personal data.

Right to Rectification

You have the right to request us to rectify or update or complete your personal data collected by us.

Right to Withdraw Consent

You have the right to withdraw the consent for collection, use or disclosure of your personal data. However, such withdrawal will not affect any prior collection, use or disclosure of the personal data made with your consent. As a result of the exercise of this right, you may no longer have access to the Services.

Right to Data Portability

You have the right to obtain your personal data by requesting a soft copy of your personal data or the transfer of your personal data for use with the services of other service providers.

Remark: you may contact us for the aforementioned actions per details in Clause 12 “Our Contact Details.”

9.Deletion of Personal Data

You have the right to request that we delete or destroy or make your personal data collected, used, or disclosed by us unidentifiable of the data owner. Except as required by the law or for establishment, exercise, or defence of a legal claim, we will comply with such request within 90 days from the date of your request. For monitoring and prevention of inappropriate use of the Services or repeat offenses in the System of NOSTRA Map Mobile Application, it is necessary that the history and activities regarding your access to the System be retained for 10 years after the day we delete your user account or your data from the System.

10.Storage of Personal Data

We recognize the importance of the security of personal data. We will always strive to ensure that your personal data collected by us will be stored in a proper manner and in accordance with the personal data security practices to prevent loss, ineligible or unlawful and unauthorized access, use, revision, or disclosure of personal data.

11.Disclosure of Personal Data to Third Party

We may share your personal data with a third-party service provider outsourced by us for the purposes set out in this Policy only upon your prior consent and in any case, to the extent permitted by the law. We are not liable for any use of your personal data by such third party. You are strongly advised to read the personal data protection policy of the third party to understand how your personal data will be used by that party.

The table below contains a list of the third-party service providers outsourced by Us and reference links of their respective personal data protection policy.

Third-Party Service Provider

Personal Data Protection Policy

WordPress.org websites

 

P&T Hosting

www.pathosting.co.th/support/privacy

Facebook

www.facebook.com/policy.php

Twitter

www.twitter.com/privacy

 12.Cookie

          Company and the third-party providers for data analytics and other network marketing advertisers shall use Cookie or local storage to store information of how you use the Website www.nostramap.com. This information is stored in your web browser or saved on your computers or mobile devices. Using cookie and storing such information will improve the use of the Services and will make the advertisements display on the Website. This will not harm your computer or the security of your data. If you change to accept, you can choose to disable or control the use of Cookie at the setting of the web browser. This may no longer have access to all or part of the Services on the Website. Read more details in Cookie Policy.

The third-party service providers who serve the network marketing advertisers used by the Company and the references to the Personal Data Policy are listed below.

Third-Party Providers for Data Analytics

Personal Data Policy

Google Analytics

https://www.google.com/analytics/terms/
https://policies.google.com/privacy

Google Tag Manager

https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/
https://policies.google.com/privacy

Facebook Analytics

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Google Analytics for Firebase

https://firebase.google.com/policies/analytics?hl=th
https://firebase.google.com/terms/analytics?hl=th

 

Third-Party Providers for Network Marketing Advertisement

Personal Data Policy

Google Ad Manager

https://support.google.com/admanager/answer/2839090?hl=th&ref_topic=28145 https://policies.google.com/privacy

 13.Change in Our Personal Data Protection Policy

We reserve the right to revise, amend or add any condition in this Policy from time to time, in whole or in part. Upon any update, we will change the effective date. You are strongly advised to review this Personal Data Protection Policy periodically for the updated Personal Data Protection Policy. By using the Services in the System after the announcement of change, you acknowledge and agree to such change.

14.Our Contact Details

If you have any enquiries, concerns, complaints, or recommendations regarding our Personal Data Protection Policy, please contact us or write to us the following information:

GlobeTech Co.,Ltd
Address: 202 CDG House Building, 14th floor, Nanglinchi Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120
Telephone: +66 (0) 2678-0995
E-mail : marketing.nostra@cdg.co.th

Data Protection Officer (DPO)

Name: Anotai Sornwattana
Address: 202 CDG House Building, 14th floor, Nanglinchi Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120
Telephone: +66 (0) 2-678-0200
E-mail : DPO@cdg.co.th

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์ NOSTRA Map

 

 1. บทนำ
 2. การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 3. วัตถุประสงค์การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
 4. ระยะเวลาบันทึกข้อมูล
 5. การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล
 6. ผู้เยาว์
 7. ข้อจำกัด
 8. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจ้าของข้อมูล
 9. การลบข้อมูลส่วนบุคคล
 10. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 11. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม
 12. คุ๊กกี้
 13. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 14. รายละเอียดการติดต่อเรา

1.บทนำ

          บริษัท โกลบเทค จำกัด (“บริษัท” เรา” หรือ โกลบเทค”) เป็นผู้นำการให้บริการโซลูชันด้านข้อมูลแผนที่ดิจิทัล และ Location Contents ครอบคลุม ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้แบรนด์ “นอสตร้า” (NOSTRA) ข้อมูลแผนที่เพื่อการใช้งานร่วมกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) บริการแผนที่ออนไลน์ NOSTRA Online Map Services และบริการข้อมูลแผนที่นำทางอันดับ 1 ในตลาดระบบจีพีเอสในรถยนต์มากกว่า 10 ปี ปัจจุบันร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ ขยายการให้บริการทางด้าน Data Analytics, IoT และ Smart Solutions  โดยจัดทำเว็บไซต์ www.nostramap.com ขององค์กร เพื่อใช้ในการสื่อสาร ให้ความรู้ความเข้าใจ ความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับบริษัท สินค้าและบริการที่เราพร้อมให้บริการกับลูกค้าและผู้ที่สนใจทั่วไป ผ่านทางเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันต่าง ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อาจมีขึ้นในอนาคตของ NOSTRA (“เว็บไซต์”)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และลูกค้า (“ท่าน”) ทุกท่านและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน บริษัทขอเรียนให้ท่านทราบว่า บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดไว้ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นโยบายฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการรวบรวม วัตถุประสงค์ที่บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ ทางเลือกของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน ทั้งนี้ การที่ท่านเข้าสู่ระบบ หรือ บริการ  ของเรา ถือว่าท่านให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้แนวทางปฎิบัติตามที่อธิบายในนโยบายฯฉบับนี้

นิยามของข้อมูลส่วนบุคคล 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรง หรือ ทางอ้อม ไม่ว่าจริงหรือเท็จ หรือ เมื่อรวมกับข้อมูลอื่น ๆ แล้วจะสามารถระบุตัวบุคคลได้โดยตรง เช่น ชื่อ นามสกุล วันเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น

2.การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีการเก็บรวบรวม ใช้ และวิธีการเก็บข้อมูลดังประเภทที่ปรากฎไว้ในตารางด้านล่างนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และลูกค้า

 • ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และความสนใจข้อมูลการใช้งาน และการตั้งค่า (log) ที่มีต่อบริการต่างๆ ของผู้ให้บริการ
 • ข้อมูลประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบัญชีลูกค้าผ่านเว็บไซต์ และความสนใจข้อมูลการใช้งาน และการตั้งค่า (log) ที่มีต่อบริการต่างๆ ของผู้ให้บริการข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน

ตารางด้านล่างอธิบายข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และลูกค้า

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

คำอธิบายประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลของบัญชีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และลูกค้า

 

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านได้ให้แก่บริษัท นับจากวันที่ทำการลงทะเบียนเปิดบัญชีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ NOSTRA Map (1) ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงเป็นผู้ใช้บริการของระบบ  และ (2) ภายใน90 วันหลังจากวันที่ท่านลบบัญชีออกจากระบบ

ข้อมูลส่วนบุคคล และความสนใจสินค้า/บริการ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบฟอร์ม ความสนใจสินค้า และบริการของบริษัทฯ มีดังนี้ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมลหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อชื่อบริษัทที่ทำงาน ประเภทอุตสาหกรรมของบริษัทของท่านที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP)ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับวิธีการใช้บริการหรือไซต์ของผู้ใช้ข้อมูลที่ได้จากหรือเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่คุณใช้เข้าถึงบริการของเรา และ/หรือไซต์รายละเอียดบัญชีของคุณกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของบุคคลภายนอกที่คุณได้ เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ของคุณกับเราผ่านทาง ไซต์ เช่น Google Account, Facebook หรือ อื่นๆ ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงความคิดเห็นที่คุณอาจให้แก่เราผ่านทางไซต์ หรือกล่องแสดงความคิดเห็น   เมื่อบริษัทได้รับความยินยอมจากท่านในการติดต่อกลับเพื่อสอบถามความสนใจ บริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับตามข้อมูลประวัติที่ท่านได้ให้ไว้บนไซต์      

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านได้ให้แก่บริษัท นับจากวันที่ทำการลงทะเบียนเปิดบัญชีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ NOSTRA Map (1) ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงเป็นผู้ใช้งาน และ (2) ภายใน90 วันหลังจากวันที่ท่านลบบัญชีออกจากระบบ

ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน  www.nostramap.com

บริษัทอาจจัดเก็บข้อมูลการเข้าถึงหรือวิธีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์  www.nostramap.com ผ่านผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่สาม

ในกรณีที่มีการจัดเก็บข้อมูลการใชังานเว็บไซต์ www.nostramap.com ผ่านผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่ สาม บริษัทฯ จะจัดเก็บบรรดาข้อมูลส่วน บุคคลทั้งหมดของท่านในรูปแบบของ ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนตามความ เหมาะสม 90 วัน

3.วัตถุประสงค์การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้  

เราเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดในตามด้านล่างนี้

วัตถุประสงค์ในการประมวลผล

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ใช้การประมวลผล

เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ และ/หรือสินค้าและบริการของ NOSTRA Map  ให้สามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้น

ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ ผ่าน OS และ Browserข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ ผ่าน Mobile phone browser

เพื่อสามารถส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้า บริการ โซลูชั่นใหม่ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ อัพเดทให้กับลูกค้าได้รับทราบ

ชื่อ – นามสกุล อีเมลหมายเลขติดต่อชื่อบริษัทฯ ประเภทอุตสาหกรรมของบริษัทของท่านสินค้า หรือบริการที่ท่านสนใจ

เพื่อจัดทำสถิติที่ไม่ระบุตัวตนเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

บริษัทจะนำข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สามารถใช้ระบุตัวตนได้มาใช้วิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อนำมากำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ ผ่าน OS และ Browserข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ ผ่าน Mobile phone browserประวัติการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

เพื่อติดต่อสอบถามและแนะนำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการ

การโทรกลับเพื่อสอบถามรายละเอียดความต้องการเพิ่มเติม เพื่อทำการนัดหมายในการเข้านำเสนอ หรือส่งรายละเอียดตามที่ลูกค้าต้องการต่อไป

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

บริษัทอาจจัดทำแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ การให้บริการของสินค้า บริการ โซลูชั่น ของเรา

 1. ระยะเวลาบันทึกข้อมูล

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล หรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในนโยบายฯ ฉบับนี้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

 1. การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล

          บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านที่ได้มีการเก็บรวบรวมผ่านการใช้บริการบนเว็บไซต์ www.nostrampa.com ต่อบุคคลอื่นโดยปราศจากความยินยอมจากท่าน ซึ่งการเปิดเผยดังกล่าวจะกระทำภายใต้วัตถุประสงค์ของการบริหารงาน และ การให้บริการบนเว็บไซต์ โดยท่านตกลงและยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการให้บริการอันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

คำอธิบายวิธีการเผยแพร่ของประเภทข้อมูล

ข้อมูลในแบบฟอร์มลูกค้าที่สนใจบริการ หรือสินค้าของบริษัท

แบบฟอร์มและความสนใจของลูกค้าที่สนใจบริการ หรือสินค้าของบริษัทที่บันทึกไว้บนเว็บไซต์ www.nostramap.com จะถูกส่งต่อไปยังทีมฝ่ายขาย ฝ่ายบริการลูกค้า และฝ่ายการตลาด ใช้เพื่อการติดต่อให้รายละเอียด นำเสนอสินค้าบริการ สอบถามความพึงพอใจในการได้รับบริการจาก www.nostramap.com เท่านั้น

 1. ผู้เยาว์

          ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ซึ่งเป็นบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ดำเนินการดังนี้

 • ในกรณีที่ผู้เยาว์อายุไม่เกิน 10 ปี ให้ขอความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์
 • ในกรณีที่ผู้เยาว์อายุเกิน 10 ปีแต่ไม่ถึง 20 ปี ผู้เยาว์อาจให้ความยินยอมโดยลำพัง ซึ่งต้องประกอบกับการให้ความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ด้วย
 1. ข้อจำกัดในการเก็บรวบรวม

          บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายฯฉบับนี้ เท่านั้น และ บริษัทจะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่าน เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง พฤติกรรมทางเพศ ลักษณะความพิการ เป็นต้น เว้นแต่

 • ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูล
 • เป็นการปฎิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • เป็นการจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ สุขภาพของบุคคล
 • เพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ
 1. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจ้าของข้อมูล

          บริษัทตระหนักถึงการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  บริษัทจึงขอแจ้งสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังข้อมูลตามตารางด้านล่างต่อไปนี้

ประเภทของสิทธิ

คำอธิบายประเภทของสิทธิ

สิทธิในการเข้าถึง

ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทจัเก็บไว้ ตลอดจนขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้จากบริษัท

สิทธิในการคัดค้าน

ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บ ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ รวมถึงสิทธิในการคัดค้านมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรง ซึ่งการคัดค้านนี้อาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนในเว็บไซต์ NOSTRA Map รวมทั้งสิทธิในการเช้าใช้บริการต่าง ๆ เนื้อหาหรือบริการข้างต้นตามที่บริษัทเห็นสมควรได้

สิทธิในการลบ

ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอให้บริษัทลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ โดยบริษัทจะดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ท่านได้รับคำร้องขอ

สิทธิในการยับยั้ง

บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อพัฒนาการให้บริการของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอให้บริษัทหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดหรือบางส่วน

สิทธิในการแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน

ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทดำเนิการแก้ไขหรือปรับปรุงให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัททำการจัดเก็บไว้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ ได้

สิทธิในการถอดถอนความยินยอม

ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ แต่การถอนความยินยอมของท่านจะไม่กระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านี้ทั้งนี้ การใช้สิทธิดังกล่าวนี้อาจมีผลให้ท่านไม่สามารถเข้าใช้บริการได้อีกต่อไป

สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูล

ท่านมีสิทธิขอรับข้อทูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่าสามารถร้องขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้กับบริการของผู้ให้บริการรายอื่น

          ท่านสามารถติดต่อเราเพื่อดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้ตามรายละเอียด ข้อ  14 รายละเอียดการติดต่อเรา

 1. การลบข้อมูลส่วนบุคคล

          ท่านอาจมีสิทธิขอให้เราดำเนินการลบ หรือ ทำลาย หรือ ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผย เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ บริษัทจะดำเนินการดังกล่าวภายใน 90 วันนับจากวันที่ท่านได้ร้องขอ เว้นแต่ การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวของเรานั้นเป็นไปเพื่อปฎิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการใช้หรือการยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบและป้องกันไม่ให้เกิดการใช้บริการที่ไม่เหมาะสมหรือการกระทำความผิดซ้ำในเว็บไซต์ บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางประการของท่านในระบบต่อไปเป็นระยะเวลา 10 ปี หลังจากวันที่บริษัทลบบัญชีผู้ใช้งานหรือข้อมูลของท่านออกจากระบบ

 1. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

          บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะดำเนินการให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวมโดยบริษัทจะได้รับการจัดเก็บอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้งาน การแก้ไข การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายและโดยมิได้รับอนุญาต

 1.      การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม

          เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกที่ปฏิบัติงานให้แก่บริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ในนโยบายฯฉบับนี้ภายใต้ความยินยอมของท่านทุกกรณีเท่าที่กฎหมายอนุญาต บริษัทจะไม่มีความรับผิดใดๆทั้งสิ้นอันเกิดจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบุคคลภายนอก ดังนั้น โปรดตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกเพื่อทำความเข้าใจว่าบุคคลเหล่านั้นใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

ตารางด้านล่างแสดงรายชื่อผู้ให้บริการภายนอกทั้งหมดที่บริษัทใช้บริการ และเอกสารอ้างอิงไปยังนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการภายนอกเหล่านั้น

ผู้ให้บริการภายนอก

นโยบายความเป็นส่วนตัว

WordPress.org websites

 

P&T Hosting

www.pathosting.co.th/support/privacy

Facebook

www.facebook.com/policy.php

Twitter

www.twitter.com/privacy

 1.      คุ๊กกี้

          บริษัท และ ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่สาม และผู้ประกอบการโฆษณาเพื่อการตลาดในเครือข่ายอื่น ๆ อาจใช้คุกกี้ (Cookie) หรือการจัดเก็บข้อมูลบนเครื่อง (Local Storage) เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าถึงหรือวิธีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ www.nostramap.com ไว้ที่เว็บเบราว์เซอร์หรือบันทึกไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารของท่าน การใช้คุกกี้และการจัดเก็บข้อมูลบนเครื่องดังกล่าวจะช่วยปรับปรุงการใช้บริการของท่านให้ดีขึ้น และทำให้โฆษณาที่แสดงบนเว็บไซต์ www.nostramap.com มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและความสนใจของท่านมากขึ้น ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลนี้จะไม่เป็นอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หรือความปลอดภัยของข้อมูลของท่านท่านสามารถปิดหรือควบคุมการใช้งานคุกกี้ด้วยการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารที่ท่านใช้งาน เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่ยอมรับไว้ ซึ่งอาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนในเว็บไซต์ www.nostramap.com รวมทั้งปิดกั้นการเข้าถึงฟีเจอร์ เนื้อหาหรือบริการข้างต้นตามที่บริษัทเห็นสมควร อ่านเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้ ตารางด้านล่างแสดงรายชื่อผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่สามทั้งหมดที่บริษัทใช้บริการ และเอกสารอ้างอิงไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่สามเหล่านั้น

ตารางด้านล่างแสดงรายชื่อผู้ให้บริการภายนอกทั้งหมดที่บริษัทใช้บริการ และเอกสารอ้างอิงไปยังนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลภายนอกเหล่านั้น

ผู้ให้บริการภายนอกผู้วิเคราะห์ข้อมูล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Google Analytics

https://www.google.com/analytics/terms/
https://policies.google.com/privacy

Google Tag Manager

https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/
https://policies.google.com/privacy

Facebook Analytics

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Google Analytics for Firebase

https://firebase.google.com/policies/analytics?hl=th
https://firebase.google.com/terms/analytics?hl=th

ตารางด้านล่างแสดงรายชื่อผู้ให้บริการภายนอกซึ่งเป็นผู้โฆษณาเพื่อการตลาดในเครือข่ายที่บริษัทใช้บริการ และเอกสารอ้างอิงไปยังนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการภายนอกซึ่งเป็นผู้โฆษณาเพื่อการตลาดในเครือข่ายเหล่านั้น

ผู้ให้บริการภายนอกซึ่งเป็นผู้โฆษณา

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Google Ad Manager

https://support.google.com/admanager/answer/2839090?hl=th&ref_topic=28145 https://policies.google.com/privacy

 1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขนโยบายนี้ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นครั้งคราว เมื่อเราดำเนินการปรับปรุง เราจะแก้ไขวันที่มีผลบังคับใช้ ท่านควรเข้าตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นระยะ เพื่อที่จะทราบถึงข้อกำหนดข้อมูลส่วนบุคคลฉบับล่าสุด การใช้บริการในระบบของท่านหลังจากที่ได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถือว่าท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

 1. รายละเอียดการติดต่อเรา

ท่านสามารถติดต่อเราหากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประการใด โปรดติดต่อสอบถามได้ที่

บริษัท โกลบเทค จำกัด
เลขที่ 202 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : +66 (0) 2-678-0995
E-mail : marketing.nostra@cdg.co.th

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

ชื่อ-นามสกุล : นายอโณทัย ศรวัฒนะ
ที่อยู่ : เลขที่ 202 ชั้น 19 อาคาร CDG House ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-678-0200
อีเมล : DPO@cdg.co.th