เงื่อนไขการให้บริการ

อัพเดท: 19 ธันวาคม 2562

การใช้แอพพลิเคชั่น TAMROI นี้ (“แอพ”) พร้อมกับอุปกรณ์ติดตามที่ได้รับอนุมัติ (“อุปกรณ์”) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “บริการ”) คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า โปรดอ่านอย่างระมัดระวัง

บริการนี้จัดทำโดย บริษัท โกลบเทค จำกัด โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ เลขที่ 92/44 ชั้น 16 อาคารสาทรธานี 2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า“ บริษัท ”)

โปรดทราบว่า: ข้อมูลของอุปกรณ์ คุณสมบัติ เนื้อหา อุปกรณ์และบริการทั้งหมดตามที่อธิบายไว้ในแอพ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการ

บริการนี้จัดทำขึ้นตาม “ตามสภาพ” สำหรับเจ้าของอุปกรณ์ใหม่และเป็นของแท้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย (“คุณ”) คุณไม่สามารถใช้บริการเว้นแต่คุณจะเป็นเจ้าของอุปกรณ์อย่างถูกกฎหมายและคุณสามารถใช้อุปกรณ์ที่คุณเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาตให้ใช้เมื่อใดก็ตามที่คุณใช้บริการ

 
การอนุญาตแอพพลิเคชั่น

ในการใช้บริการคุณต้องดาวน์โหลดและติดตั้งแอพ เราให้อนุญาตแบบไม่ผูกขาด ไม่สามารถโอนสิทธิ สามารถเพิกถอนได้ และการอนุญาติจำกัด ในการใช้แอพ และบริการและซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการบนอุปกรณ์ที่คุณเป็นเจ้าของหรือจัดการ คุณรับรองและรับประกันกับเราว่าคุณมีสิทธิ์ในการติดตั้งและใช้งานแอพในอุปกรณ์ดังกล่าวที่คุณใช้งานอยู่ คุณไม่สามารถลบปิดบังแก้ไขหรือปิดใช้งานประกาศกรรมสิทธิ์ใด ๆ ของ บริษัท ในส่วนใด ๆ ของบริการ คุณไม่สามารถใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรืออาจเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่นรวมถึง บริษัท คุณต้องไม่ขาย ให้อนุญาตต่อ โอนสิทธิหรือโอนบริการนี้ให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ

 
ซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก

บริการประกอบด้วยหรือมิฉะนั้นมีส่วนรวมเพื่อการใช้งานในบางส่วนของซอฟต์แวร์เป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกแต่เพียงผู้เดียว ซอฟต์แวร์ใด ๆ ดังกล่าวมีให้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลภายนอกดังกล่าวนั้นเอง ซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกที่ใช้กับบริการรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะ:

บริการแผนที่ NOSTRA

โดยการใช้บริการของเราคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการของ NOSTRA ที่
https://develp.nostramap.com/developer/termsOfService.html

 
บริการเครือข่าย
 • คุณรับทราบว่า บริษัท อาจเลือกผู้ให้บริการที่ให้บริการบนเครือข่าย NB-IoT / 3G / 4G และเครือข่ายอื่น ๆ (“ผู้ให้บริการเครือข่าย”) เพื่อใช้กับอุปกรณ์ คุณอาจถูกเรียกเก็บเงินจากผู้ให้บริการเครือข่ายสำหรับการเข้าถึงบริการเชื่อมต่อเครือข่ายในขณะที่คุณกำลังเข้าถึงแอพ หรือบริการ คุณยอมรับความรับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • คุณยอมรับและเข้าใจว่าบริการทำงานได้ดีเมื่ออุปกรณ์อยู่ในพื้นที่ที่รับสัญญาณที่ดีของการให้บริการเครือข่ายและเราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของตำแหน่งอุปกรณ์ได้หากอุปกรณ์ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของบริการเครือข่าย
 
 
อุปกรณ์

บริการจะดำเนินการอย่างถูกต้องบนอุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม บริษัท ไม่รับประกันความผิดพลาดของอุปกรณ์

 
การเป็นเจ้าของแอพและเนื้อหา

แอพ และเนื้อหาอื่นใดที่มีให้ดาวน์โหลดเป็นทรัพย์สินของ บริษัท หรือผู้ให้อนุญาตหรือซัพพลายเออร์ของ บริษัท แล้วแต่กรณี บริการนี้ได้รับการคุ้มครองโดยราชอาณาจักรไทยและกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ

 
การอัพเดทซอฟต์แวร์

บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงบริการของเราอย่างต่อเนื่องโดยการอัพเดทแอพ ในช่วงเวลาใด ๆ ซึ่งอาจเพิ่ม หรือลบฟังก์ชั่น หรือคุณสมบัติ และหยุดชั่วคราว หรือหยุดบริการโดยรวมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณยอมรับว่า บริษัทอาจส่งมอบการอัพเดตดังกล่าวให้คุณโดยอัตโนมัติโดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการและคุณจะได้รับและติดตั้งตามที่จำเป็นและคุณรับทราบและยอมรับว่าบริการหรือส่วนใดส่วนหนึ่งอาจไม่ทำงานอย่างถูกต้อง คุณยอมรับว่าการอัพเดตทั้งหมดจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบริการและจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการนี้

 
ความปลอดภัย ข้อจำกัด และการเข้าถึงแอพ

คุณถูกห้ามมิให้ละเมิด หรือพยายามละเมิดความปลอดภัยของบริการรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียง

(a) การเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ใช้ดังกล่าว หรือเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ หรือบัญชีที่ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง; หรือ (b) พยายามตรวจสอบสแกนหรือทดสอบช่องโหว่ของระบบหรือเครือข่าย หรือละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัย หรือการรับรองความถูกต้องโดยไม่มีการอนุญาตที่เหมาะสม หรือ
(c) การเข้าถึงหรือการใช้อุปกรณ์, แอพ หรือส่วนใด ๆ ของมันโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือในทางที่ไม่ได้ตั้งใจ, การละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้หรือการละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ การใช้งานโดยไม่ตั้งใจรวมถึงการใช้บริการของเพื่อติดตามสิ่งใดหรือใครก็ตามที่ไม่ใช่ เด็ก คนแก่ หรือสัตว์เลี้ยง อาจทำให้คุณต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจาก บริษัท รวมถึงการเข้าถึงบริการที่ถูกเพิกถอน ในกรณีนี้คุณรับทราบว่า บริษัท อาจไม่คืนเงินค่าบริการที่จ่ายให้คุณและอาจดำเนินคดีกับคุณทั้งทางแพ่งและทางอาญา

 • คุณอาจไม่ และคุณยอมรับว่าคุณจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามถอดประกอบ หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับรหัสวัตถุใด ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของแอพหรือพยายามที่จะทำวิศวกรรมย้อนกลับสร้างใหม่ระบุ หรือค้นหาซอร์สโค้ดของ ซอฟต์แวร์โครงสร้างลำดับ หรือองค์กรของซอร์สโค้ดดังกล่าว หรืออัลกอริทึมวิธีการหรือแบบจำลองใด ๆ ที่อยู่ในนั้น
 • ในการใช้บริการคุณต้องลงทะเบียนและติดตั้งแอพ การเข้าถึงบริการมีจำกัด ซึ่งต้องใช้ ID ผู้ใช้และรหัสผ่าน หรือการลงชื่อเข้าใช้อีเมลที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง คุณยอมรับว่าข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับคุณ (หรือลูกสัตว์เลี้ยง หรือคนที่คุณรัก) ที่คุณให้ไว้เพื่อเข้าถึงบริการและระหว่างการใช้บริการเป็นความจริง และคุณตกลงที่จะไม่ใช้นามแฝงหรือวิธีอื่นใดเพื่อปกปิดตัวตนที่แท้จริงของคุณ หรือ ลูกของคุณ คนที่คุณรัก หรือ สัตว์เลี้ยง คุณยอมรับว่าบัญชีอีเมลใด ๆ ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับการเข้าถึงและการใช้บริการของคุณเป็นของคุณและไม่ใช่บุคคลอื่น
 • คุณตกลงที่จะปกป้องความลับของ ID ผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณและจะไม่เปิดเผยหรือเปิดเผย ID ผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณแก่บุคคลภายนอก คุณยอมรับว่าคุณรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ ID ผู้ใช้ของคุณ หากคุณสงสัยว่ามีการใช้ ID ผู้ใช้หรือบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตคุณควรเปลี่ยนรหัสผ่านและ / หรือติดต่อบริษัททันที
 • การละเมิดความปลอดภัยอาจส่งผลให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญา บริษัทจะตรวจสอบเหตุการณ์ที่อาจเกี่ยวข้องกับการละเมิดดังกล่าว และอาจเกี่ยวข้องและร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการดำเนินคดีกับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดดังกล่าว คุณตกลงที่จะไม่ใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์หรือรูทีนใด ๆ เพื่อแทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของอุปกรณ์แอพหรือกิจกรรมใด ๆ ที่ดำเนินการบนแอพ
 • เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยห้ามมิให้มีการถ่ายโอนส่วนประกอบใด ๆ ของบริการหรือบริการทั้งหมดไปยังบุคคลอื่นโดยวิธีการขายต่อหรือวิธีการอื่นใด โดยเด็ดขาด
 
อุปกรณ์ที่ชำรุดหรือเสียหาย

อุปกรณ์ได้รับการออกแบบมาเพื่อทนต่อความรุนแรงของกิจกรรมปกติ และเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดการณ์ถึงสถานการณ์ทั้งหมดที่อุปกรณ์อาจพบรวมถึงการใช้งานในทางที่ผิด หากคุณสังเกตเห็นข้อบกพร่องใด ๆ กับอุปกรณ์ เช่น มีการตัด ฉีกขาด ผิดรูปผิดร่าง, ชิ้นส่วนที่เสียหายหรือหลวม ฯลฯ หรือสังเกตว่ามีความร้อนผิดปกติ หรือการบวมของอุปกรณ์ ดังนั้นจึงไม่ควรใช้อุปกรณ์และควรส่งคืนเพื่อพิจารณาการรับประกัน

 
คำเตือนการใช้งานฉุกเฉิน

อุปกรณ์นี้มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ติดตามแบบไม่เป็นทางการ บริการเป็นระบบรักษาความปลอดภัย คุณต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีจึงจะสามารถใช้บริการได้มิฉะนั้นคุณควรได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองของคุณ

 
การหยุดให้บริการ

คุณรับทราบและเข้าใจว่าบางครั้งบริการอาจไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานไม่ได้ เนื่องจากอุปกรณ์อาจทำงานผิดปกติ ขั้นตอนการบำรุงรักษา ระยะการซ่อมแซม หรืออัพเกรดที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป คุณรับทราบ และเข้าใจว่าการบริการผิดปกติอาจเกิดขึ้นได้จากเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท หรือไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลซึ่งรวมแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความล้มเหลว หรือการหยุดชะงักของเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม หรือการเชื่อมโยงการส่งสัญญาณดิจิทัล ผู้ให้บริการเครือข่ายและความติดขัดของเครือข่าย คุณยอมรับว่า บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลภายนอกใด ๆ ในกรณีที่บริการไม่สามารถเข้าถึงได้หรือทำงานผิดปกติหรือเพื่อการหยุดชะงักของบริการ

 
ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการรับประกันแอพ

บริษัทไม่รับประกันว่าการเข้าถึง หรือใช้งานแอพจะไม่ถูกขัดจังหวะ หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องในแอพจะถูกแก้ไข แอพนี้รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ภายใน หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับแอพใด ๆ ที่มีให้ ‘ตามสภาพ’ พร้อมกับความผิดพลาดทั้งหมดโดยไม่มีการรับรอง หรือรับประกันใด ๆ ของเครือ ไม่ว่าจะชัดแจ้ง หรือโดยนัย การรับประกันโดยนัยของความสามารถในการค้า ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ คุณภาพของข้อมูล ชื่อ และการไม่ละเมิดสิทธิ บริษัทไม่รับประกันความถูกต้องความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้รับจากแอพ คุณยอมรับความรับผิดชอบและความเสี่ยงโดยรวมสำหรับการใช้แอพ และบริการที่เกี่ยวข้อง

 
ข้อจำกัดความรับผิดเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์

คุณเข้าใจว่าภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดการรับประกัน ความประมาท หรือการละเมิดอื่น ๆ หรือความรับผิดใด ๆ บริษัทจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์

ข้อจำกัดด้านความรับผิดเกี่ยวกับการใช้แอพ

บริษัท และบุคคลภายนอกที่กล่าวถึงในแอพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ทางอ้อม เหตุบังเอิญ ผลกระทบ ข้อเจาะจง ความเสียหาย หรือความเสียหายอื่น ๆ (รวมถึง โดยไม่มีข้อจำกัด ผลกำไรที่สูญเสีย ข้อมูลที่สูญหาย หรือการขัดข้องทางธุรกิจ) ที่เกิดขึ้น หรือเกี่ยวข้องกับแอพ บริการที่เกี่ยวข้องกับแอพ เนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ภายในแอพนี้ และ / หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ ขึ้นอยู่กับการรับประกันสัญญาสัญญาหรือตามกฎหมายอื่น ๆ

 
 
 
 

 

หลักเกณฑ์สำหรับผู้ใช้

คุณสามารถใช้บริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
คุณจะต้องรับผิดชอบในการป้องกันตัวเอง และอุปกรณ์ของคุณจากไวรัส เวิร์ม ม้าโทรจัน หรือรหัสอื่น ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อส่งผลเสียต่อการทำงานของบริการ

ไม่อนุญาตให้มีสิ่งต่อไปนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ :

 1. การทำวิศวกรรมย้อนกลับ, การแยกส่วน, การแยกส่วน, หรือดัดแปลงบริการ, เนื้อหา, เฟรมรอบ ๆ แอพ หรือส่วนใด ๆ ยกเว้นที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
 1. ในการส่งข้อมูลใด ๆ อย่างรู้เท่าทันส่งหรืออัปโหลดเนื้อหาใด ๆ ที่มีไวรัส ม้าโทรจัน เวิร์ม ระเบิดเวลา ตัวบันทึกการกดแป้นพิมพ์ สปายแวร์แอดแวร์ หรือรหัสอันตรายอื่น ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริการ
 1. การลบหรือแก้ไขประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่มีอยู่ในบริการหรือจัดให้ผ่านบริการโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
 1. “รวบรวมข้อมูล” บริการ หรือใช้วิธีการอัตโนมัติ (รวมถึงบ็อต, สแครปเปอร์, และสไปเดอร์) เพื่อดู, เข้าถึง, หรือรวบรวมข้อมูลจากบริการ
 1. กระทำอุกอาจ ล่วงละเมิด หมิ่นประมาท ลามก ข่มขู่ หรือ หยาบคาย อนาจาร
 1. กระทำสิ่งผิดกฎหมาย หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม หรือกระทำการใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาสิทธิ ความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิในทรัพย์สินของบริษัท หรือบุคคลภายนอก
 1. มีวัตถุประสงค์เพื่อหรือก่อกวน หรือรังแกผู้อื่น และ
 1. การแทรกแซง หรือขัดขวางการให้บริการใด ๆ ขัดขวาง ฝ่าฝืน หรือพยายามสอบสวน สแกน หรือทดสอบช่องโหว่ในระบบที่ให้บริการ เครือข่าย กฎ การใช้งาน หรือส่วนประกอบความปลอดภัยของบริการ มาตรการรับรองความถูกต้องหรือมาตรการป้องกันอื่น ๆ ที่ใช้กับบริการหรือส่วนใด ๆ
 
 
การระงับข้อพิพาท

ข้อกำหนดนี้ตีความตาม และ อยู่ภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย

เกี่ยวกับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้

 • บริษัทอาจแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ใช้กับบริการเป็นครั้งคราว คุณควรดูข้อกำหนดในการให้บริการเป็นประจำ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดที่แก้ไขแล้วสำหรับบริการ คุณควรยุติการใช้บริการของคุณ
 • หากมีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดเหล่านี้และข้อกำหนดเพิ่มเติม ข้อกำหนดเพิ่มเติมจะถูกใช้บังคับ
 • ข้อกำหนดนี้ควบคุมความสัมพันธ์ระหว่าง บริษัท กับ คุณ และไม่ก่อให้เกิดสิทธิประโยชน์แก่บุคคลภายนอก
 • หากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ และบริษัทไม่ดำเนินการใด ๆ ในทันที ไม่ได้หมายความว่า บริษัทจะสละสิทธิ์ใด ๆ ที่บริษัทอาจมี
 • หากเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อของข้อกำหนดนี้ถูกพิจารณาว่าผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้กับคุณหรือ บริษัทข้อกำหนดอื่น ๆ ทั้งหมดจะยังคงมีผลบังคับใช้และมีผลผูกพัน

ติดต่อเรา
บริษัท โกลบเทค จำกัด
ที่อยู่: 92/44 ชั้น 16 อาคารสาธรธานี 2 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 02-266-9940
อีเมล์: nostrahotline@cdg.co.th
เว็บไซด์: www.tamroi.co.th