Term of service 2019-11-15T17:12:54+00:00

เงื่อนไขการให้บริการ

อัพเดท: 15 พฤศจิกายน 2562

เงื่อนไขการให้บริการ; นี่คือข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ (“ ข้อกำหนดในการให้บริการ”) ที่ควบคุมการใช้แอปพลิเคชันมือถือ TAMROI (“ แอพ”) และอุปกรณ์ไร้สายที่ได้รับการอนุมัติ (“อุปกรณ์” และมีส่วนร่วมกับแอปในการ “บริการ”) จัดจำหน่ายและให้บริการโดยบริษัท โกลบเทค จำกัด (“บริษัท”) คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการ ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการของคุณ หากคุณไม่เห็นด้วยที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการนี้โปรดออกจากแอปพลิเคชันทันทีและหลีกเลี่ยงการใช้แอปพลิเคชันและอุปกรณ์ในอนาคต โปรดศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คำอธิบายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา รวมถึงคำอธิบายว่าข้อมูลใดที่ได้รับการรวบรวมเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณและวิธีการใช้ข้อมูลก่อนใช้งาน

1. การบริการ

บริษัท ให้บริการบนพื้นฐาน “ตามที่เป็นอยู่” และ “ตามที่มีให้” แก่เจ้าของใหม่ที่ถูกต้องตามกฎหมายของอุปกรณ์ดั้งเดิม (ต่อไปนี้คือ“ คุณ”) คุณไม่สามารถใช้บริการเว้นแต่คุณจะเป็นเจ้าของอุปกรณ์อย่างถูกกฎหมายและคุณสามารถใช้อุปกรณ์ที่คุณเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาตให้ใช้เมื่อใดก็ตามที่คุณใช้บริการ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงบริการและองค์ประกอบใด ๆ ของมันได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของ บริษัท แต่เพียงผู้เดียว

2. สิทธิ์ใช้งานแอปพลิเคชัน

ในการใช้บริการคุณจะต้องดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันของบริษัท ในที่นี้ให้สิทธิ์การใช้งานแบบไม่จำกัด

  • คุณไม่สามารถถ่ายโอนเพิกถอนได้
  • จำกัดในการใช้แอพและซอฟต์แวร์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้บนอุปกรณ์ที่คุณเป็นเจ้าของหรือจัดการ
  • คุณรับรองและรับประกันกับเราว่าคุณมีสิทธิ์ในการติดตั้งและใช้งานแอพในอุปกรณ์ที่คุณใช้งานอยู่ คุณไม่สามารถลบ ปิดบัง แก้ไข หรือปิดใช้งานประกาศกรรมสิทธิ์ใด ๆ ของบริษัทในส่วนใด ๆ ของบริการ
  • คุณไม่สามารถใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรืออาจเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่นรวมถึงบริษัท
  • คุณต้องไม่ขายใบอนุญาตมอบหมายหรือโอนบริการให้แก่บุคคลที่สามไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ

3. บริการแผนที่

แผนที่ NOSTRA: คุณยอมรับและเข้าใจว่าการใช้บริการแอปพลิเคชัน TAMROI ใช้บริการแผนที่ของ NOSTRA ซึ่งคุณยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานของ NOSTRA ที่  https://developer.nostramap.com/developer/termsOfService.html

4. ผู้ให้บริการ

คุณรับทราบว่าข้อกำหนดของข้อตกลงใด ๆ กับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือของคุณ (“ ผู้ให้บริการมือถือ”) จะยังคงใช้งานต่อไปเมื่อใช้บริการกับสมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์มือถืออื่น ๆ ดังนั้น คุณอาจถูกเรียกเก็บเงินจากผู้ให้บริการมือถือของคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการเข้าถึง / บริการเชื่อมต่อเครือข่ายของพวกเขาในขณะที่คุณกำลังเข้าถึงแอพ คุณยอมรับความรับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้น

  • คุณมีความรับผิดชอบในการป้องกันตามความจำเป็นเพื่อป้องกันตัวคุณเองหรือระบบคอมพิวเตอร์ของคุณจากไวรัสเวิร์มม้าโทรจันและรหัสอื่นใดที่มีลักษณะทำลายหรือก่อกวนซึ่งอาจรบกวนหรือทำลายเนื้อหาของระบบ
  • คุณต้องไม่ส่งไวรัสเวิร์มม้าโทรจันหรือรหัสอื่นใดที่มีลักษณะทำลายหรือก่อกวนซึ่งอาจทำลายบริการของเรา
  • คุณต้องไม่ใช้บริการของเราเพื่อทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของชาติกระทำการใส่ร้ายหรือการให้ร้าย
  • คุณต้องไม่ส่งหรือโพสต์คำที่ไม่เหมาะสมภาพลามกการหมิ่นประมาทการล่วงละเมิดความรุนแรงหรือการคุกคามต่อบุคคลที่สามรวมถึงเนื้อหาที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ

5. การอัพเดทแอปพลิเคชัน/ซอฟต์แวร์

คุณยอมรับว่า บริษัทอาจส่งมอบการอัปเดตดังกล่าวให้คุณโดยอัตโนมัติ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการ และคุณจะได้รับและติดตั้งตามที่ต้องการและคุณรับทราบและยอมรับว่าบริการหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการอาจไม่ทำงานอย่างถูกต้อง คุณยอมรับว่าการอัปเดตทั้งหมดจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบริการและจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการนี้

6. ความปลอดภัย ข้อจำกัด และการเข้าถึงแอปพลิเคชัน

คุณถูกห้ามมิให้ละเมิดหรือพยายามละเมิดความปลอดภัยของบริการที่เป็นการละเมิดทั้งด้านกฎหมายและไม่จำเพียง
(a) การเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ใช้ดังกล่าว หรือเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ หรือบัญชีที่ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง; หรือ
(b) พยายามตรวจสอบสแกน หรือทดสอบช่องโหว่ของระบบ หรือเครือข่าย หรือละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยหรือการรับรองความถูกต้องโดยไม่ได้รับการอนุญาตที่เหมาะสม หรือ
(c) การเข้าถึงหรือการใช้อุปกรณ์, แอพหรือส่วนใด ๆ ของมันโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือในทางที่ไม่ได้ตั้งใจ,
การละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้หรือการละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ การใช้งานโดยไม่ตั้งใจรวมถึงการใช้บริการเพื่อติดตามสิ่งใดหรือใครก็ตามที่ไม่ใช่ เด็ก, ผู้ใหญ่, สัตว์เลี้ยง, หรือสินทรัพย์ อาจทำให้คุณต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากบริษัท รวมถึงการเข้าถึงบริการที่ถูกเพิกถอนทั้งหมด

คุณอาจไม่ และคุณยอมรับว่าคุณจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามถอดประกอบ หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับรหัสวัตถุใด ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของแอพ หรือพยายามที่จะทำวิศวกรรมย้อนกลับสร้างใหม่ระบุหรือค้นพบซอร์สโค้ดของ ซอฟต์แวร์โครงสร้างลำดับหรือองค์กรของซอร์สโค้ดดังกล่าวหรืออัลกอริทึมวิธีการหรือแบบจำลองใด ๆ ที่อยู่ในนั้น

การละเมิดความปลอดภัยอาจส่งผลให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญา บริษัท จะตรวจสอบเหตุการณ์ที่อาจเกี่ยวข้องกับการละเมิดดังกล่าวและอาจเกี่ยวข้องและร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการดำเนินคดีกับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดดังกล่าว คุณตกลงที่จะไม่ใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์หรือกิจกรรมใด ๆ เพื่อแทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของอุปกรณ์แอพหรือกิจกรรมใด ๆ ที่ดำเนินการบนแอพ

ในการใช้บริการคุณต้องลงทะเบียนและติดตั้งแอพ การเข้าถึงบริการมีจำกัด ซึ่งต้องใช้ ID ผู้ใช้และรหัสผ่าน หรือการลงชื่อเข้าใช้อีเมลที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง คุณยอมรับว่าข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับคุณ (หรือลูก, สัตว์เลี้ยง,หรือคนที่คุณรัก) ที่คุณให้ไว้เพื่อเข้าถึงบริการและระหว่างการใช้บริการเป็นความจริง และคุณตกลงที่จะไม่ใช้นามแฝงหรือวิธีอื่นใดเพื่อปกปิดหรือ ลูกของคุณคนที่คุณรัก หรือตัวตนที่แท้จริงของสัตว์เลี้ยง คุณยอมรับว่าบัญชีอีเมลใด ๆ ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับการเข้าถึง และการใช้บริการของคุณเป็นของคุณ และไม่ใช่บุคคลอื่น

คุณตกลงที่จะปกป้องความลับของ ID ผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณและจะไม่เปิดเผยหรือเปิดเผย ID ผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณแก่บุคคลที่สาม คุณยอมรับว่าคุณรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ ID ผู้ใช้ของคุณ หากคุณสงสัยว่ามีการใช้ ID ผู้ใช้หรือบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตคุณควรเปลี่ยนรหัสผ่านและ / หรือติดต่อ บริษัททันที

ติดต่อเรา

บริษัท โกลบเทค จำกัด
ที่อยู่: 92/44 ชั้น 16 อาคารสาธรธานี 2 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 0-2266-9940
Email: nostrahotline@cdg.co.th
เวปไซต์: www.tamroi.co.th