ลมหนาวโชยมาได้เวลาตามล่าเสือกันแล้ว
ในทุกๆ ปี ดอกนางพญาเสือโคร่งสีชมพูแสนสวย จะเริ่มผลิบานในราวเดือนมกราคมบนพื้นที่ภูเขาตั้งแต่ความสูง 1,200-2,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล ดังนั้นเทือกเขา-ดงดอย บริเวณภาคเหนือของไทยจึงเป็นหมุดหมายยอดนิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยเพราะเดินทางสะดวก มาจังหวัดเดียวเที่ยวชมดอกนางพญาเสือโคร่งได้เกือบทุกอำเภอ จะมีที่ไหนกันบ้างตาม NOSTRA map ไปดูกันเลยครับ

 

 

1. หน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่ยะ จ.เชียงใหม่
พิกัดพร้อมแผนที่นำทาง : http://bit.ly/2H9f2SM
สอบถามรายละเอียดการบานได้ที่หน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่ยะ โทรศัพท์ 0 5321 7453

 

2. ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ขุนวาง จ.เชียงใหม่
พิกัดพร้อมแผนที่นำทาง : http://bit.ly/2Hdueyk 
สอบถามรายละเอียดการบานได้ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) โทรศัพท์ 0 5311 4133 หรือเฟซบุ๊ก ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่(ขุนวาง)

 

 

3. ดอยอ่างขาง จ.เชียงใหม่
พิกัดพร้อมแผนที่นำทาง : http://bit.ly/2H72POy
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวอ่างขาง โทร. 0 5396 9489

 

4. ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ จ.เชียงใหม่
พิกัดพร้อมแผนที่นำทาง : http://bit.ly/2Hk0FeO
สอบถามการบานของดอกนางพญาเสือโคร่งได้ที่เฟซบุ๊ก โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์

 

 

5.  สถานีวิจัยเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน จ.เชียงใหม่
พิกัดพร้อมแผนที่นำทาง : http://bit.ly/2HaaPOX
สอบถามการบานของดอกนางพญาเสือโคร่งได้ที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5394 4052

 

สามารถดาวน์โหลดฟรี NOSTRA map Application ได้ที่ https://map.nostramap.com/mobile
2019-01-21T15:56:36+00:00