“VRPs” ผู้ช่วย ค้าปลีก อีคอมเมิร์ซ และบริการการจัดส่ง ก้าวข้ามความท้าทายของธุรกิจยุค New Normal

แนวโน้มยอดใช้งานแพลตฟอร์ม e-commerce พฤติกรรมการใช้บริการเดลิเวอรี ในช่วงครึ่งปีทีผ่านมาเติบโตสูงขึ้นแบบก้าวกระโดด ขณะเดียวกันก็ต้องจัดการกับปัจจัยการแข่งขันด้านต้นทุนทั้งด้านเงินและเวลาในการทำงาน ธุรกิจจะงัดกลยุทธ์ไหนมาใช้ในการต่อสู้ในสนามนี้จนมีกำไรได้ ต้องทำอย่างไร? บริการ Vehicle Routing Problem Service หรือ VRPs  อาจเป็นคำตอบ ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าแนวโน้มยอดใช้งานแพลตฟอร์ม e-commerce พฤติกรรมการใช้บริการเดลิเวอรี ในช่วงครึ่งปีทีผ่านมาเติบโตสูงขึ้นแบบก้าวกระโดด และเมื่อตลาดมีการเติบโตน่าสนใจ แน่นอนว่าการแข่งขันทางธุรกิจสูงขึ้นตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นรายเล็ก รายใหญ่ จากทั้งในและต่างประเทศ นอกจากปัจจัยการแข่งขันที่รุนแรงนี้ ธุรกิจเองยังต้องเผชิญกับความท้าทายในเรื่องความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้าและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงที่ไม่ชอบการรอคอย พร้อมที่จะเปลี่ยนใจไปใช้บริการแบรนด์ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการความรวดเร็วได้อย่างง่ายดายแล้ว ก็ต้องจัดการกับปัจจัยการแข่งขันด้านต้นทุนทั้งด้านเงินและเวลาในการทำงาน  ดังนั้นธุรกิจจะงัดกลยุทธ์ไหนมาใช้ในการต่อสู้ในสนามนี้จนมีกำไรได้ ต้องทำอย่างไร? เมื่อเร็วๆ นี้ NOSTRA Online Map Service ได้ประกาศความสามารถใหม่ (New Feature) ที่มีบริการ Vehicle Routing Problem Service หรือ VRPs  เป็นฟีเจอร์สำคัญ เพื่อช่วยในการนำไปคำนวณการจัดเส้นทางการเดินรถส่งของ หรือการจัดลำดับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยเงื่อนไขข้อจำกัดในการจัดการขนส่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น จำนวนจุดส่งสินค้า จำนวนรถ เขตความรับผิดชอบ ปริมาณและขนาดสินค้า รวมถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการขนส่งสินค้า […]