“NOSTRA” จับมือ “กรมทางหลวง” ปักหมุด 106 จุดบริการที่พักริมทางทั่วไทย

รับหยุดยาวอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่เดินทางช่วงฤดูฝนนี้ NOSTRA ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล โลเคชันคอนเทนต์ และแอปพลิเคชัน NOSTRA โดย บริษัท โกลบเทค จำกัด ร่วมกับ กรมทางหลวง นำข้อมูลตำแหน่งจุดบริการที่พักริมทางทั่วไทย มาแสดงบนแผนที่เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนด้านความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะบนทางหลวง เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึงนี้ (คลิกดูตำแหน่งจุดบริการ https://map.nostramap.com/NostraMap/?layer/restarea2023,feed/th) จากการขยายตัวในภาคเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ร่วมไปถึงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ส่งผลให้เกิดการเดินทางและการขนส่งสินค้าในประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของรถบรรทุกขนส่งสินค้า รถโดยสารขนาดใหญ่ ที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด มาตรา 103 ทวิ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 กำหนดให้ในการปฏิบัติหน้าที่ขับรถในรอบ 24 ชั่วโมง ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถปฏิบัติหน้าที่ขับรถติดต่อกันเกิน 4 ชั่วโมงนับแต่ขณะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ขับรถ แต่ถ้าในระหว่างนั้น ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถต่อไปได้อีกไม่เกิน 4 ชั่วโมงติดต่อกัน กรมทางหลวงจึงได้จัดให้มีจุดบริการที่พักริมทาง หรือจุดพักรถบรรทุก เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการจราจรสาธารณะทางบก โดยผู้ขับขี่สามารถจอดหรือหยุดพักรถ ณ จุดบริการที่พักริมทางนี้ ซึ่งจะช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดจากความเมื่อยล้า และความอ่อนเพลียของผู้ขับขี่ได้ ซึ่งในขณะนี้ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ฤดูฝน และยังตรงกับช่วงวันหยุดยาวที่กำลังจะมาถึง ทำให้มีประชาชนบางส่วนวางแผนจะเดินทาง ท่องเที่ยว หรือใช้เส้นทางสัญจรต่างๆทั่วประเทศ […]