NOSTRA MAP บริการ ONE STOP SERVICE ด้านแผนที่ 2019-07-03T16:57:10+00:00

NOSTRA MAP

ให้บริการด้านแผนที่ดิจิตอลครบวงจร ละเอียด แม่นยำ
สูงสุดอันดับหนึ่งของประเทศไทย 

Try Our Map Online

 Business Highlights

VIEW MORE

NOSTRA MAP API

API แผนที่ความละเอียดสูง

พร้อมเชื่อมต่อทุก Platform

VIEW MORE

MAP for GIS

แผนที่ดิจิทัลแบบลายเส้นที่มีความแม่นยำสูง

เหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ จีไอเอส

Advanced Driver Assistance System

ADAS

VIEW MORE
VIEW MORE

IoT Solution

อำนวยความสะดวกให้คุณ ด้วยทางเลือกใหม่

ในการสร้าง IOT Platform ที่ง่าย ทำได้อย่างรวดเร็ว และคุ้มค่า

WHY NOSTRA MAP ?

ความน่าเชื่อถือ

     NOSTRA MAP เป็นผลิตภัณฑ์ของ บริษัท    โกลบเทค จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจสำรวจแผนที่มากกว่า 20 ปี และเป็น 1 ในกลุ่มบริษัทเครือ CDG Group บริษัทไอทีชั้นนำของประเทศไทย ท่านสามารถเชื่อมั่นในประสบการณ์การทำงานอย่างมืออาชีพ ทีมงานที่มีคุณภาพ พร้อมกับข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

ประยุกต์ใช้งานได้ง่าย

     NOSTRA Map API ได้รับการพัฒนาให้ตอบโจทย์สำหรับการนำไปประยุกต์ใช้งานได้ง่าย ลดความซับซ้อนที่จะเกิดขึ้น เหมาะสำหรับการพัฒนาได้ทั้ง Developer และ Webmaster รวมทั้งสนับสนุนการเริ่มต้นของนักพัฒนาหน้าใหม่ในทุก Platform พร้อม Tutorials สอนการใช้งานที่เข้าใจได้ง่าย

คุณภาพของข้อมูลแผนที่

     NOSTRA MAP คือแผนที่อันดับ 1 ในประเทศไทย ที่มีความแม่นยำมากที่สุด ละเอียดที่สุด และครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศไทย และกลุ่มประเทศ ASEAN นี่เป็นเสียงสะท้อนจากลูกค้า องค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ชั้นนำทั่วประเทศที่เลือกใช้ NOSTRA MAP

ความทันสมัยของข้อมูล

     ความอัพเดทของข้อมูลที่ดีที่สุด เนื่องจาก NOSTRA มีทีมสำรวจ และทีมงานกระจายอยู่ทั่วประเทศที่ทำหน้าที่คอยตรวจสอบ  และปรับปรุงข้อมูลอยู่อย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยี และอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ทันสมัย เชื่อถือได้ นอกจากนี้ความเชี่ยวชาญในสภาพแวดล้อมแบบประเทศไทยและความเข้าใจในพื้นที่ ทำให้เราออกแบบและจัดเก็บข้อมูลที่จะนำไปใช้งานได้จริง

สร้างความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจของคุณด้วย “ความแม่นยำ”

หัวใจสำคัญสำหรับทุกธุรกิจ ที่นอสตร้าพร้อมมอบให้คุณผ่าน “ข้อมูลแผนที่สำหรับธุรกิจ” ที่เรามุ่งมั่นพัฒนาและคัดสรรด้วยประสบการณ์และการทำงานในแบบมืออาชีพ คุณจึงไว้วางใจได้ถึงคุณภาพของข้อมูลแผนที่นอสตร้าที่แม่นยำและครอบคลุมมากที่สุด

VIEW INDUSTRIES

SUCCESS STORIES

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

นำข้อมูลแผนที่ NOSTRA วิเคราะห์ร่วมกับซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ จีไอเอส ( GIS ) และประสบความสำเร็จในกลยุทธ์ ทำให้ธุรกิจเติบโตขึ้นหลายเท่าตัวในเวลาอันรวดเร็วจากการวางแผนขยายสาขาไปยังทำเลที่มีประสิทธิภาพ

พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด

ได้นำแผนที่ไปวิเคราะห์เชิงพื้นที่ หรือที่เรียกว่า location analytics) สร้างความเป็น ผู้นำในการจับจองที่ดิน โดยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการแข่งขันกันสูง ผู้ที่รวดเร็วกว่าย่อมได้เปรียบในการได้ทำเลที่ดีไปครอง ดังนั้นการใช้เครื่องมือเพื่อช่วยวิเคราะห์ และพัฒนาระบบการเลือกซื้อที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพจึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจ ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ GIS ทำให้องค์กรมั่นใจในการเลือกทำเลที่ตั้งของโครงการได้อย่างแท้จริง

หน่วยงานภาคการเกษตร

หน่วยงานทางด้านการเกษตรได้นำแผนที่ไปวิเคราะห์ เพื่อค้นหาความสัมพันธ์และความเหมาะสมของพืชที่ควรปลูก จากข้อมูลลักษณะภูมิศาสตร์ร่วมกับข้อมูลด้านอื่น ๆ เช่น ประเภทของพืชแต่ละชนิด ความสูงของพื้นที่ จากนั้นสามารถแสดงภาพการเปรียบเทียบผลผลิตในรูปแบบแผนที่ เช่น ปริมาณผลผลิตเปรียบเทียบรายแปลง หรือระดับ ตําบล / อําเภอ / จังหวัด เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอด พิจารณาเพิ่มหรือลดพื้นที่เพาะปลูกต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

NOSTRA API

FOR DEVELOPER

NOSTRA SHOWCASE

ศึกษาตัวอย่างการใช้งานของ NOSTRA MAP API

Find out more

NOSTRA DEVELOPER

เครื่องมือ และตัวอย่าง Source codeสำหรับนักพัฒนาแอปพลิเคชัน

FIND OUT MORE

NOSTRA CONSOLE

คอนโซลสำหรับลงทะเบียนเริ่มใช้งานและตรวจสอบสถิติการใช้งาน Map API

FIND OUT MORE

NEWS ROOM

VIEW MORE

CUSTOMERS