NOSTRA ชวนแอ่วเจียงฮาย ไหว้พระ 9 วัด เสริมมงคลรับปีใหม่

NOSTRA Map แอปฯแผนที่ประเทศไทยที่ละเอียดและแม่นยำที่สุด รวบรวมชั้นข้อมูลพิเศษบนแผนที่ “แอ่วเจียงฮาย ไหว้พระ9วัด” ที่เที่ยวในจังหวัดเชียงราย ที่มีความวิจิตรสวยงาม คุ้มค่าต่อการไปเยือน ให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกในการเดินทางไปขอพรในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโชคลาภ ความรัก หน้าที่การงาน ชีวิตส่วนตัวและครอบครัว แนะนำวัดที่ต้องไปเยือนสักครั้ง กับสถานที่แอ่วเชียงรายบนแผนที่ NOSTRA Map : https://map.nostramap.com/NostraMap/?layer/chiangrai,feed/th 1. วัดห้วยปลากั้ง พิกัดพร้อมข้อมูลสถานที่ คลิก : https://bit.ly/2OJZrbcวัดห้วยปลากั้ง วัดที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมยิ่งใหญ่อลังการโดยมีพระอธิการพบโชค ติสฺสวํโส เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ปัจจุบันวัดห้วยปลากั้งเป็นวัดที่มีพุทธศาสนิกชนชาวเชียงรายและจากทั่วประเทศ เดินทางมาขอพรสักการะรวมถึงปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก เชื่อกันว่าหากใครมาขอพรในเรื่องสุขภาพ การเงิน การงาน จะได้พรนั้นกลับไป นอกจากนี้ท่านพระอาจารย์พบโชคยังต้องดูแลอุปการะเด็กเยาวชนชาวไทยภูเขา 993 คน เพื่อให้โอกาสทางการศึกษา ยกระดับชีวิตให้เด็กได้มีความรู้ เติบโตเป็นคนดีของสังคม และห่างไกลขบวนการยาเสพติด พร้อมผู้สูงอายุยากไร้ภายในวัด ทำให้ที่นี่จึงได้รับพลังศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศเวลาเปิดปิด 07.30 – 21.30 2. วัดมิ่งเมือง พิกัดพร้อมข้อมูลสถานที่ คลิก : https://bit.ly/3H0atrf จากประวัติพบว่าผู้สร้างวัดมิ่งเมือง คือ เจ้านางตะละแม่ศรี […]