NOSTRA ปักหมุดแผนที่จุดตรวจโควิดเชิงรุก ฟรี! ด้วย Rapid Antigen Test โดย สปสช. สปคม. และคณะเทคนิคการแพทย์ ม. มหิดล

NOSTRA ปักหมุดแผนที่จุดตรวจโควิดเชิงรุกฟรี ด้วย Rapid Antigen Test รู้ผลใน 30 นาที โดย สปสช. สปคม. และคณะเทคนิคการแพทย์ ม. มหิดล * ทั้งนี้แนะนำให้ประชาชนกรุณาตรวจสอบล่วงหน้าก่อนเดินทาง โดยจะต้องเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วย และหากผลเป็นบวก (ติดเชื้อโควิด-19) จะจับคู่คลินิกชุมชนอบอุ่นดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชนต่อไป 1. สนามกีฬาธูปะเตมีย์   ดูแผนที่กด  View on Map 2. สนามราชมังคลากีฬาสถาน  ดูแผนที่กด   View on Map 3. ศูนย์ราชการฯ อาคาร B ลานจอดรถชั้น 5 (ขณะนี้ปิดชั่วคราวเนื่องจากเต็มจำนวน) ดูแผนที่กด  View on Map 4. สถาบันธัญญารักษ์ ดูแผนที่กด  View on Map ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน สปสช. 1330 (24 […]

เช็ควันนี้ ! แอปฯ NOSTRA Map แสดงจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล อำนวยความสะดวกประชาชน เข้าถึงข้อมูลจุดฉีดฯ ลดเสี่ยงโควิด-19

บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน NOSTRA และโซลูชันด้าน IoT นำข้อมูลตำแหน่งจุดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ตามประกาศของ กระทรวงสาธารณสุข, กรุงเทพมหานคร (กทม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แสดงตำแหน่งในแอปพลิเคชัน NOSTRA เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้สามารถเช็คตำแหน่งจุดฉีดวัคซีนฯ ที่สะดวกที่สุดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สนับสนุนการกระจายวัคซีนโควิด-19 ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะแสดงข้อมูลจุดฉีดวัคซีนฯ  ทั้งในและนอกโรงพยาบาลครอบคลุมข้อมูลแม่นยำ หนุนให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลจุดฉีดที่ใกล้ เพื่อลดการเดินทางและลดความเสี่ยงจากการแออัดรอคิววัคซีน หวังเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมยับยั้งการระบาดของโควิด-19 จับมือเดินหน้าประเทศไทยสู้วิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน นายวิชัย แสงหิรัญวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกลบเทค จำกัด กล่าวว่า ขณะนี้หลายภาคส่วนได้ประสานความร่วมมือ และร่วมกันวางแผนเพื่อยับยั้ง แก้ปัญหาการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) อย่างเร่งด่วน โดยหนึ่งในกระบวนการสำคัญของการลดการแพร่กระจายการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 คือ การเร่งกระจายการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ประชาชนให้ได้มากและรวดเร็วที่สุด NOSTRA ในฐานะผู้เชี่ยวชาญการให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัลชั้นนำของไทย ด้วยความพร้อม ความเชี่ยวชาญและทรัพยากรของเราที่มี จึงได้นำข้อมูลจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อ้างอิงตามระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงสาธารณสุขในการให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ( MOPH […]

NOSTRA Map ส่งแผนที่ 18 สถานพยาบาล บริการตรวจไวรัส COVID-19

NOSTRA ร่วมฝ่าวิกฤติ COVID-19 จัดทำแผนที่พิเศษแสดงตำแหน่งสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ที่มีความพร้อมรับตรวจโรค COVID-19 บริการประชาชน สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง