ไขข้อข้องใจ ทำไม GPS พาหลง? นอสตร้า ชวนทำความเข้าใจในเรื่องของระบบนำทาง GPS และ สาเหตุของการที่ GPS พาหลงทาง พร้อมแนะแนวทางในการใช้งาน GPS นำทาง

จากปัญหาการขับรถแล้วระบบ GPS นำทางพาหลงทางนั้น เป็นสิ่งที่หลายคนเคยประสบพบเจอ ทั้งกับตัวเอง จากเพื่อน และบ่อยครั้งในหน้าข่าว โพสแชร์จากสังคมออนไลน์ เรามักจะเห็นการเกิดอุบัติเหตุรถออกนอกเส้นทาง อันเนื่องมาจาก GPS นำทางพาหลงไปในเส้นทางลัดหรือผิดเส้นทาง ซึ่งเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อชีวิตผู้ขับได้ อาจเกิดได้จากหลายเหตุ หลายปัจจัย นอสตร้า แมพ (NOSTRA Map Thailand) แผนที่ดิจิตอลอันดับ 1 ของคนไทย ที่อยู่ในระบบ GPS ชั้นนำ จะมาชวนทำความเข้าใจในเรื่องของระบบนำทาง GPS และ สาเหตุของการที่ GPS พาหลงทาง พร้อมแนะแนวทางในการใช้งาน GPS นำทาง ระบบนำทางประกอบไปด้วย 3 ส่วนที่สำคัญ ได้แก่ 1. Hardware ตัวอุปกรณ์ ประมวลผลข้อมูล ดึงข้อมูล และคำนวณข้อมูลที่ได้รับมา ซึ่งโดยปกติแล้วตัวรับสัญญาณจะทำงานได้ดีและรวดเร็วในอุปกรณ์ GPS มากกว่าบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ 2. Software ในการค้นหาข้อมูลและการคำนวณเส้นทางได้อย่างรวดเร็วมากน้อยแค่ไหน 3. แผนที่ (Data) ต้องมีความแม่นยำและตำแหน่งบนแผนที่ต้องมีความถูกต้อง […]