โกลบเทค สนับสนุนแพลตฟอร์ม “Smart Health by NOSTRA” วิจัยสุขภาพผู้ป่วย หนุนการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคเลือดออกง่าย สู่การปฏิวัติวงการสุขภาพยุคดิจิทัล

Nostra-smrat-health

NOSTRA ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล และโซลูชันด้าน IoT โดย บริษัท โกลบเทค จำกัด สนับสนุนแพลตฟอร์ม “Smart Health by NOSTRA” วิจัยสุขภาพผู้ป่วยมูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย ระยะเวลาโครงการ 1 ปี โดยผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการฯ จะสวมใส่ GARMIN Smart Watch เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลบันทึกกิจกรรมและสุขภาพต่อไปยังแพลตฟอร์ม Smart Health by NOSTRA ด้วยเทคโนโลยีที่สำคัญ ได้แก่ Internet of Things (IoT) และ Data Analytics ในการบันทึกส่งข้อมูล เฝ้าระวัง และติดตามวิเคราะห์ผลการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันและการออกกำลังกาย นำไปสู่รายงานสุขภาพและสามารถวางแผนการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมส่วนบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ตั้งเป้าหมายปีนี้นำเสนอให้ปรับใช้ในกลุ่มธุรกิจอื่นๆ 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่ม  Wellness & Healthcare กลุ่ม Health Insurance และกลุ่มองค์กรยุคใหม่ โดยโครงการนี้นับเป็นก้าวสำคัญของการปฏิวัติวงการสุขภาพยุคดิจิทัล พันเอก […]

Health Data Integration Platform – Smart Health by NOSTRA

TH   |   EN Smart Health by NOSTRA Health Data Integration Platform เพื่อการยกระดับการบริการด้านสุขภาพ ประกันภัย และสนับสนุนกิจกรรมดูแลสุขภาพทั้งภายในองค์กรและภาคประชาชน ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลกิจกรรมการดำเนินชีวิตและกิจกรรมการออกกำลังกายจาก Health Tracking Platform ซึ่งประกอบด้วยซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพและอุปกรณ์สมาร์ทวอทช์จากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ซึ่งวิจัยและพัฒนาโดยทีมงาน NOSTRA มาพร้อมกับ Mobile Application ที่ทำหน้าที่แสดงสรุปผลข้อมูลและกิจกรรมย้อนหลังที่ผู้ใช้งานได้บันทึกไว้เปรียบเสมือนไดอารี่สุขภาพและการทำกิจกรรมส่วนตัว พร้อมทั้ง Web Application สำหรับทีมงานให้คำปรึกษาด้านสุขภาพหรือทีมวางแผนโปรแกรมออกกำลังกายสามารถติดตามข้อมูลของลูกค้าสมาชิกหรือผู้รับคำปรึกษาได้อย่างใกล้ชิดและรับทราบข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์และประมวลผลได้อย่างถูกต้องแม่นยำ โดยแอปพลิเคชันทั้ง 2 ส่วนจะทำงานร่วมกับ Health Data Portal Engine ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อและรวบรวมข้อมูลสุขภาพจาก Health Tracking Platform ต่างๆ ไว้บนแพลตฟอร์มเดียวให้พร้อมสำหรับการนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ หรือเชื่อมต่อกับระบบงานของคุณได้โดยสะดวก How We Work? Explore how Smart Health can be applied to your […]