เมื่อสถานการณ์ทำให้ธุรกิจต้องปรับตัว จะ Work from Home ให้มีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือ Digital Work by NOSTRA ได้อย่างไร ต้องเข้าฟังสัมมนาใน Session นี้ (ลงทะเบียนฟรี)

เมื่อต้องปรับตัวกับการ work form home ให้มีประสิทธิภาพ โดยเครื่องมือ Digital Work by NOSTRA