Better Routing Leads to Better Healthcare ประยุกต์ใช้ GIS ในงานบริการด้านสุขภาพ

ช่วงวันสองวันมานี้ ผมได้มีโอกาสอ่าน Articles หนึ่งที่มีความน่าสนใจมากบทความหนึ่ง ซึ่งบทความที่ว่านี้มาจาก Where Next Magazine นิตยสารออนไลน์ของ ESRI Inc. ที่รวบรวมบทความทางด้านการประยุกต์ใช้ GIS ในธุรกิจต่างๆ มาเผยแพร่ความสำเร็จให้กับทุกคนได้รับรู้ถึงประสิทธิภาพของ Location Intelligence กันครับ Better Routing Leads to Better Healthcare โดย Este Geraghty, Chief Medical Officer and Health Solutions Director at Esri หลายปีที่ผ่านมาบุคลากรจากหน่วยงานการบริการด้านสุขภาพของสหรัฐฯมากกว่า 1,000 คน ได้ออกเยี่ยมสมาชิกโปรแกรมสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive Care) ตามบ้านเรือน เป็นระยะทางรวมกว่า 3,300 กิโลเมตร โดยไม่ได้มีการวางแผนในการเดินทางที่ดี ทำให้หลายครั้งต้องเร่งรีบ เพื่อให้ตรวจครบตามเป้าหมายในแต่ละวัน ทำให้เกิดปัญหา หน่วยงานจึงได้หาวิธีในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และมองภาพรวมของงานในระบบว่า หากมองระบบงานออกเยี่ยมสมาชิกให้เหมือน ธุรกิจโลจิสติกส์ที่เปรียบผู้ส่ง คือ […]

7 เรื่องสำคัญสำหรับการวางแผนจัดลำดับการขนส่งและการจัดลำดับการให้บริการ

หนึ่งในกิจกรรมหลักทางธุรกิจที่ทุก ๆ บริษัทจะต้องมีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือ กิจกรรมในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ที่มีตั้งแต่การสรรหาวัตถุดิบในการผลิต การเสนอขายสินค้าและบริการ การส่งมอบสินค้าและบริการถึงมือลูกค้าทั้งแบบธุรกิจสู่ธุรกิจ และธุรกิจถึงผู้บริโภคปลายทาง ตลอดจนถึงการดูแลบริการหลังการขาย เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่ให้บริการจัดส่งสินค้าหรือจัดส่งอาหาร บริษัทที่ต้องกระจายสินค้าสู่ร้านค้าปลีกทั่วประเทศ บริษัทที่ให้บริการซ่อมแซมบำรุงเฉพาะทางที่ต้องไปยังพื้นที่ต่างๆ หรือแม้กระทั่งบริษัทที่ต้องใช้นักขายแบบเชิงรุกตรงไปในพื้นที่โดยตรง ทั้งหมดล้วนถูกเชื่อมโยงเข้าหากันด้วย “การเดินทาง” ที่จะต้องให้บริการด้วยการแวะรับส่งสินค้าหรือแวะให้บริการลูกค้าหลายจุดหลายพื้นที่ในหนึ่งวัน