NOSTRA รุกประกันภัย นำร่อง TQM ใช้เทคโนโลยี GeoData as a service (G-DaaS) ร่วมโมเดลวิเคราะห์ความเสี่ยงตามพื้นที่ เสนอแพ็กเกจประกันแบบ Personalize

“NOSTRA ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล และ Location Contents โดย บริษัท โกลบเทค จำกัด เดินหน้าพัฒนา NOSTRA Online Map Service เพิ่มบริการเทคโนโลยีด้าน GeoData as a service (G-DaaS) NOSTRA นำเทคโนโลยีร่วมเปลี่ยนโฉมบริการทางดิจิทัลให้กับ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด หรือ TQM โดยการนำข้อมูลแผนที่ดิจิทัล มาช่วยวิเคราะห์พื้นที่ความเสี่ยงบ้านให้กับลูกค้าที่ต้องการซื้อประกันบ้านบนแพลตฟอร์ม TQM Home Innovative Platform ช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อแผนประกันบ้านได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งช่วยประเมินความเสี่ยงแบบรายบุคคลได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น ” ยุคของ Data Driven Business ที่ข้อมูลจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรมากขึ้นในหลากหลายมิติ นายวิชัย แสงหิรัญวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกลบเทค จำกัด เปิดเผยว่า “ปัจจุบันเป็นยุคของ Data Driven Business ที่ข้อมูลจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรมากขึ้นในหลากหลายมิติ […]