NOSTRA รุกประกันภัย นำร่อง TQM ใช้เทคโนโลยี GeoData as a service (G-DaaS) ร่วมโมเดลวิเคราะห์ความเสี่ยงตามพื้นที่ เสนอแพ็กเกจประกันแบบ Personalize

NOSTRA ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล และ Location Contents โดย บริษัท โกลบเทค จำกัด เดินหน้าพัฒนา NOSTRA Online Map Service เพิ่มบริการเทคโนโลยีด้าน GeoData as a service (G-DaaS) NOSTRA นำเทคโนโลยีร่วมเปลี่ยนโฉมบริการทางดิจิทัลให้กับ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด หรือ TQM โดยการนำข้อมูลแผนที่ดิจิทัล มาช่วยวิเคราะห์พื้นที่ความเสี่ยงบ้านให้กับลูกค้าที่ต้องการซื้อประกันบ้านบนแพลตฟอร์ม TQM Home Innovative Platform ช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อแผนประกันบ้านได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งช่วยประเมินความเสี่ยงแบบรายบุคคลได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น ”

ยุคของ Data Driven Business ที่ข้อมูลจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรมากขึ้นในหลากหลายมิติ

นายวิชัย แสงหิรัญวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกลบเทค จำกัด เปิดเผยว่า “ปัจจุบันเป็นยุคของ Data Driven Business ที่ข้อมูลจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรมากขึ้นในหลากหลายมิติ การตัดสินใจต่าง ๆ จะต้องมีข้อมูลเข้ามาเป็นองค์ประกอบ ผลักดันให้ตลาดการบริการข้อมูล หรือ Data as a Service: DaaS เติบโตตามไปด้วยกลยุทธ์ Data Monetization การสร้างมูลค่าเพิ่มจากข้อมูล ทั้งการขายข้อมูล การนำข้อมูลไปต่อยอดทางธุรกิจจึงมีการพูดถึงกันมากขึ้น ซึ่ง NOSTRA โฟกัสที่การเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของข้อมูลที่สนับสนุนในมิติเชิงพื้นที่ช่วยธุรกิจพาร์ทเนอร์ในการหา Insight หรือและทรานส์ฟอร์มกระบวนการทำงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

DaaS ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาภาคธุรกิจต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยี Data Analytics พร้อมกับการบริหารจัดการข้อมูลด้วย Location Based จะช่วยยกระดับกระบวนการในภาพรวมของธุรกิจองค์รวม โดยเฉพาะการนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ตอบโจทย์ผู้บริโภค และหนึ่งในธุรกิจที่นำไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ลูกค้าได้ใช้บริการแบบ Personalize คือธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งสมาคมประกันวินาศภัยไทยคาดการณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยไทยว่าเบี้ยประกันภัยรับตรงของปี 2564 จะอยู่ที่ 253,000 – 265,000 ล้านบาท หรือเติบโต 0 – 5% ในปีนี้”

ปรับตัวให้ทันเผชิญหน้ากับความท้าทาย

โดยความท้าทายของผู้ประกอบการธุรกิจประกันฯ โดยเฉพาะประกันวินาศภัย คือ การจัดการกับความเสี่ยงเพื่อคำนวณเบี้ยประกันที่เหมาะสมที่สุด จากสังคมยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวด้วยการมองหาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาปรับใช้ จะช่วยธุรกิจสามารถจัดการกับความเสี่ยงต่าง ๆ  ได้ดีขึ้นรวมถึงวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า จนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ได้ตรงใจกลุ่มผู้บริโภคได้มากที่สุด

โดยล่าสุด NOSTRA ได้นำเทคโนโลยี NOSTRA Online Map Service บริการข้อมูลแผนที่ประเทศไทยออนไลน์ ที่มีชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พร้อมใช้ในรูปแบบบริการ APIs GeoData as a service (G-DaaS) การให้บริการข้อมูลจากข้อมูลตำแหน่งละติจูด (Latitude) และลองจิจูด (Longitude) ซึ่งเป็นตำแหน่งข้อมูลแบบสากล และเป็นมาตราฐานของข้อมูลเชิงตำแหน่งที่มีการใช้งานกันอยู่ทั่วไป โดยกลุ่มบริษัทฯ ที่มีเว็บไซต์ แอปพลิเคชันอยู่แล้วสามารถเข้าถึงและเรียกใช้บริการข้อมูลเชิง Location ที่นอสตร้าเปิดบริการได้ผ่าน Web Service APIs  โดยการส่งคำสั่งหรือการกำหนดค่าพารามิเตอร์ให้ตรงกับรูปแบบที่ทางนอสตร้าได้กำหนดไว้ โดยรูปแบบของผลลัพธ์จะประกอบไปด้วยชุดข้อมูลเบื้องต้นดังนี้ ข้อมูลขอบเขตการปกครอง ข้อมูลสถิติความเสี่ยงจากเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประกอบใช้ในโมเดลการประเมินความเสี่ยง จะช่วยให้ธุรกิจประกันสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ในราคาที่ตอบความต้องการของผู้บริโภคแบบ Personalize พร้อมบริการมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ในขณะที่สามารถบริหารจัดการต้นทุนจากข้อมูลดังกล่าวเพื่อจัดการกับความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ล่าสุด NOSTRA นำเทคโนโลยีร่วมเปลี่ยนโฉมบริการทางดิจิทัลให้กับ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด หรือ TQM โดยการนำข้อมูลแผนที่ดิจิทัล มาช่วยวิเคราะห์พื้นที่ความเสี่ยงบ้านให้กับลูกค้าที่ต้องการซื้อประกันบ้านบนแพลตฟอร์ม TQM Home Innovative Platform ช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อแผนประกันบ้านได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งช่วยประเมินความเสี่ยงแบบรายบุคคลได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น

ด้าน ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด กล่าวว่า

“บริษัทฯ มุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเทรนด์ใหม่ และเพิ่มโอกาสในการส่งมอบนวัตกรรมประกันภัย และบริการที่เข้าถึงผู้บริโภคในยุคดิจิทัลนิวนอร์มอลได้อย่างยั่งยืน โดย TQM ได้ทำงานร่วมกับ บริษัท โกลบเทค จำกัด นำเทคโนโลยีข้อมูลแผนที่ดิจิทัล หรือ NOSTRA Online Map Services มาพัฒนางานขายประกันบ้าน ภายใต้บริการ TQM Home Innovative Platform เพื่อช่วยให้ลูกค้าทราบถึงความเสี่ยงบริเวณพื้นที่ที่อยู่อาศัยของตัวเองว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยใดบ้าง เช่น น้ำท่วม ดินถล่ม หรือ พื้นที่เสี่ยงการโจรกรรม ทำให้สามารถการเลือกซื้อแผนประกันบ้านได้เหมาะสม โดยช่วยประเมินความเสี่ยงแบบรายบุคคลได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการต่อยอดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ในการก้าวสู่การเป็นบริษัท InsurTech ควบคู่กับการยกระดับประสบการณ์ (Digital Customer Experiences)ใช้งานผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ให้กับลูกค้าในกลุ่มธุรกิจประกันภัยได้ดียิ่งขึ้น”

“TQM Home Innovative Platform”

เป็นประกันภัยบ้านที่เป็นมากกว่าประกันอัคคีภัย ภายใต้แนวคิด TQM Reinvent The New Experience of Home Insurance เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่ห่วงบ้านทุกเซกเมนต์ด้วยความคุ้มครอง 6 หมวดหมู่ ประกอบด้วย 1. ประกันอัคคีภัยและภัยเพิ่ม เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า และภัยธรรมชาติ เช่น ลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว 2. โจรกรรม ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ที่มีร่องรอยงัดแงะ 3. ประกันภัยเงิน 4. ภัยที่เกิดกับกระจก 5. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และ 6. ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในที่พักอาศัยของผู้เอาประกันภัย และ/หรือ สมาชิกในครอบครัว รวมทั้งหมดกว่า 100 แผนประกัน พร้อมแพลตฟอร์มให้ผู้บริโภคสามารถเข้ามาประเมินความเสี่ยงบ้านตนเองได้อีกด้วย เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเช็คภัยที่เหมาะสม และสามารถเลือกซื้อแผนประกันที่เหมาะสมได้ด้วยตนเอง ผ่าน https://home.tqm.co.th ได้ตลอด 24 ชม.

นายวิชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการนำ NOSTRA Online Map Services ไปช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในธุรกิจประกันภัยแล้ว ยังได้วิจัยและศึกษาโอกาสในการปรับใช้ GeoData as a service (G-DaaS) ต่อยอดไปยังกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น

 • กลุ่มไฟแนนซ์ลีสซิ่ง (Leasing) สามารถนำไปวิเคราะห์ร่วมเพื่อหาที่ตั้งที่เหมาะสมในการขยายสาขา
 • กลุ่มธุรกิจค้าปลีก (Retail) นอกจากใช้เพื่อการวิเคราะห์เพื่อหาที่ตั้งที่เหมาะสมในการขยายสาขา ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนการทำการตลาด
 • กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภค-บริโภค (FMCG) ใช้ในการวิเคราะห์วางแผนจัดการสต๊อกสินค้า และวัตถุดิบได้ตรงกับความต้องการรายพื้นที่ สนับสนุนการวางแผนการขนส่งสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าไปยังสาขาต่าง ๆ
 • กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)  ใช้วิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อหาที่ตั้งเหมาะสมของอสังหาริมทรัพย์ เช่น หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียมหาพื้นที่ตามแนวโน้มความต้องการได้อย่างสอดคล้องกับข้อมูลประชากร 

ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ Developer สามารถเรียกใช้งานชุดข้อมูล GeoData as a service (G-DaaS) ผ่าน API ที่มีพร้อมให้บริการทั้งหมด 4 Platform ได้แก่ Web, Web service, iOS และ Android การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ จะขึ้นอยู่กับ Requirement บริการนี้ค่อนข้างยืดหยุ่น ลูกค้าสามารถพูดคุยเพิ่มเติม ปรึกษาถึงความต้องการใช้งานข้อมูล ความเป็นไปได้ในการ Customize ให้เหมาะสมตามความต้องการใช้งานที่แตกต่างกันไปในแต่ละธุรกิจได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ที่สนใจใช้งาน ชุดข้อมูล GeoData as a service (G-DaaS) สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Contact Us  หรือสอบถามโทร +6622669940

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Industries
Logistics Solution
Financial & Banking
Consumer Product
Property & Construction
Industrial Solution

Personal Data Protection Policy of NOSTRA Map Website

 1. Introduction
 2. Collection of Personal Data
 3. Purpose of Use of Personal Data
 4. Retention of Personal Data
 5. Disclosure of Personal Data
 6. Minor
 7. Limitation of Data Collection
 8. Personal Data Protection and Data Owner Rights
 9. Deletion of Personal Data
 10. Storage of Personal Data
 11. Disclosure of Personal Data to Third Party
 12. Cookies
 13. Changes in Our Personal Data Protection Policy
 14. Our Contact Details
1.Introduction

GlobeTech Co., Ltd. (“the Company”, “We”, “Us”) is the developer of the NOSTRA Map Website www.nostramap.com (“Website”, “Services”).

Company respects the privacy of personal data of our users (“You”, “Your”). Company will ensure that our Personal Data Protection Policy is in accordance with the Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) and other applicable laws. This policy gives a clarification on personal data to be collected, the purpose of our use of such personal data, your options in relation to your personal data.

By accessing our System or Services, you consent to the collection of data and the practice guidelines set forth in this Policy.

Definition of Personal Data

“Personal Data” means any information, where true or false, that relates to an individual and can be used to directly identify such individual, or when used with other information, can directly identify an individual, such as first name, last name, date of birth, address, and telephone number.

 

2.Collection of Personal Data

The categories of Personal Data to be collected, used, and the data collection methods are described in the table below.

Personal Data of User:

 1. Personal data of our website visitors who are interested in NOSTRA products
 1. Historical website usage data from www.nostramap.com

2.1 Personal data of our website visitors who are interested in NOSTRA products is as described in the table below.

Type of Personal Data

Description of Personal Data Type

Retention Period

Personal data of our website visitors who are interested in NOSTRA products

Your personal data in the NOSTRA Map Website user account data comprise the following data:
• First name – Last name
• Email
• Telephone number

• Company name

All NOSTRA Map Website user account data that you have provided to us will be maintained (1) throughout the period you remain a user of NOSTRA Map Website (2) for 90 days after the day your account is deleted from the System.

2.2 Historical website usage data from www.nostramap.com is as described in the table below.

Type of Personal Data

Description of Personal Data Type

Retention Period

Historical website usage data from www.nostramap.com

Your personal data in the NOSTRA Map Website user account data comprise the following data:
• IP Address of the device used

• Device’s serial number

• User ID

• User’s location while using the website

For monitoring and prevention of inappropriate use of the Services or repeat offenses in the System of NOSTRA Map Website, it is necessary that the history and activities regarding your access to the System be retained for 10 years after the day we delete your user account or your data from the System.

 

3.Purpose of Use of Personal Data

Upon your prior consent or a legal ground for use of your personal data, we will use your personal data in accordance with the details in the table below.

Purpose of Processing

Type of User’s Personal Data to be Processed

To contact the users for more information about NOSTRA products and services

Personal data in NOSTRA Map Website user account data comprise the following data:
• First name – Last name
• Email
• Telephone number

• Company name

To send press releases on new products, services and solutions, including company movements updates for customers to be informed

Personal data in NOSTRA Map Website user account data comprise the following data:
• First name – Last name
• Email
• Telephone number

• Company name

To analyze, develop and improve quality of NISTRA products and services

Personal data in NOSTRA Map Website user account data comprise the following data:

• IP Address of the device used

• Device’s serial number

• User ID

• User’s location while using the website

 

 

4.Retention of Personal Data

Your Personal Data will be maintained for the period reasonably necessary or specified herein to fulfill the purpose set out in this Personal Data Protection Policy.

 

5.Disclosure of Personal Data

We will not disclose any of your Personal Data collected through using of Services on www.nostramap.com to any other person without your prior consent. Disclosure of such data shall be made for the purposes of business administration and provision of the Services on NOSTRA Map Website. You acknowledge and agree that we may disclose your Personal Data to render the Services for such purposes.

Type of Personal Data

Description of Disclosure

Personal data from NOSTRA’s customers interested form

Form of customers interested in products or services will be stored on Website and will be sent to Sales and Marketing team. We will contact you for giving details or receiving feedback of our products or services.

Personal data protection and law enforcement agencies

We will share your personal data if we, in our honest belief, deem it necessary for us to do so to comply with the applicable laws, or in response to the legal process such as search warrants, court orders or summons. In addition, we will share your personal data in the event if we honestly believe it necessary for our purposes or for a lawful interest of a third party in relation to national security, law enforcement, legal action, criminal investigation, security of any person, or for prevention of impending death or physical injuries if we deem that such lawful interest overrides your lawful interest or fundamental right and freedom to the protection of your personal data.

Buyer of our business

We will share your personal data in the event of selling, or negotiation on selling, our business to a buyer or a potential buyer. In such case, NOSTRA Map Website will continue to keep your personal data secret and confidential and give a prior notice to you on the transfer of your personal data to the buyer or your personal data being subject to a different personal data protection policy.

 

6.Minor

If the owner of Personal Data is a minor under the age of 10, a request for consent shall be made as follows:

 • If a minor is at the age of 10 or under, the consent shall be sought from a person with the parental responsibility for such minor.
 • If a minor is over the age of 10 but under 20, the consent may be given by the minor upon approval of a person with the parental responsibility for such minor.


7.Limitation of Data Collection

We only collect your personal data which is necessary for the use in relation to the purposes set out in this Policy. We will not collect your sensitive Personal Data, such as race, religious beliefs, political opinions, sexual orientation, disability information, unless:

 • Upon a prescribed consent from the data owner.
 • Required by the applicable laws.
 • Necessary for prevention or suppression of danger to life, body, or health of any person.
 • For the public interest, education, research, or statistical purposes.

8.Personal Data Protection and Data Owner Rights

In our awareness of the security of your Personal Data, we would like to inform you of your rights as the Personal Data Owner as described in the table below.

Type of Right

Description

Right to Withdraw Consent

You have the right to withdraw the consent for collection, use or disclosure of your personal data. However, such withdrawal will not affect any prior collection, use or disclosure of the personal data made with your consent. As a result of the exercise of this right, you may no longer have access to the Services.

Right of Access

You have the right to request access to your personal data collected and maintained by us and a copy of such personal data from us, or to request us to disclose the acquisition of such data.

Right to Rectification

You have the right to request us to rectify or update or complete your personal data collected by us.

Right to Erasure

You have the right to request that we delete or destroy or make your personal data unidentifiable. We will delete, destroy or make such data unidentifiable from the date of your request.

Right to Restriction of Processing

We may process your personal data as necessary for improvement of our Services. For the purpose of protection of your privacy, you have the right to request us to stop processing any or all of your personal data.

Right to Data Portability

You have the right to obtain your personal data by requesting a soft copy of your personal data or the transfer of your personal data for use with the services of other service providers.

Right to Object

You have the right to object to the storage, use, disclosure of your personal data at any time, as well as the right to object to the processing of your personal data for the purpose of direct marketing. As a result of this objection, you may be deprived of use of any or all Services in the System of NOSTRA Map Website and access to any Services, contents, or the above-mentioned Services as we deem appropriate.

Remark: you may contact us for the aforementioned actions per details in Clause 14 “Our Contact Details.”


9.Deletion of Personal Data

You have the right to request that we delete or destroy or make your personal data collected, used, or disclosed by us unidentifiable of the data owner. Except as required by the law or for establishment, exercise, or defence of a legal claim, we will comply with such request within 90 days from the date of your request. For monitoring and prevention of inappropriate use of the Services or repeat offenses in the System of NOSTRA Map Website, it is necessary that the history and activities regarding your access to the System be retained for 10 years after the day we delete your user account or your data from the System.


10.Storage of Personal Data

We recognize the importance of the security of personal data. We will always strive to ensure that your personal data collected by us will be stored in a proper manner and in accordance with the personal data security practices to prevent loss, ineligible or unlawful and unauthorized access, use, revision, or disclosure of personal data.


11.Disclosure of Personal Data to Third Party

We may share your personal data with a third-party service provider outsourced by us for the purposes set out in this Policy only upon your prior consent and in any case, to the extent permitted by the law. We are not liable for any use of your personal data by such third party. You are strongly advised to read the personal data protection policy of the third party to understand how your personal data will be used by that party.

The table below contains a list of the third-party service providers outsourced used by the Company and the reference links of their respective personal data protection policy.

Third-Party Service Provider

Personal Data Protection Policy

WordPress.org websites

 

 

P&T Hosting

www.pathosting.co.th/support/privacy

Facebook

www.facebook.com/policy.php

Twitter

www.twitter.com/privacy


12.Cookies

Company and the third-party providers for data analytics and other network marketing advertisers shall use cookies or local storage to store information of how you use the Website www.nostramap.com. This information is stored in your web browser or saved on your computers or mobile devices. Using cookies and storing such information will improve the use of the Services and will make the advertisements display on the Website. This will not harm your computer or the security of your data. If you change to accept, you can choose to disable or control the use of Cookie at the setting of the web browser. This may no longer have access to all or part of the Services on the Website. Read more details in Cookie Policy.

The table below contains a list of the third-party service providers for data analytics used by the Company and the reference links of their respective personal data protection policy.

Third-Party Providers for Data Analytics

Personal Data Protection Policy

Google Analytics

https://www.google.com/analytics/terms/
https://policies.google.com/privacy

Google Tag Manager

https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/
https://policies.google.com/privacy

Facebook Analytics

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Google Analytics for Firebase

https://firebase.google.com/policies/analytics?hl=th
https://firebase.google.com/terms/analytics?hl=th

The table below contains a list of the third-party service providers for network marketing advertisement used by the Company the reference links of their respective personal data protection policy.

Third-Party Providers for Network Marketing Advertisement

Personal Data Protection Policy

Google Ad Manager

https://support.google.com/admanager/answer/28390
90?hl=th&ref_topic=28145
https://policies.google.com/
privacy

 

 

13.Changes in Our Personal Data Protection Policy

We reserve the right to revise, amend or add any condition in this Policy from time to time, in whole or in part. Upon any update, we will change the effective date. You are strongly advised to review this Personal Data Protection Policy periodically for the updated Personal Data Protection Policy. By using the Services in the System after the announcement of change, you acknowledge and agree to such change.

 

14.Our Contact Details

If you have any enquiries, concerns, complaints, or recommendations regarding our Personal Data Protection Policy, please contact us or write to us the following information:

GlobeTech Co., Ltd.
Address: 202, 14th floor CDG House, Nanglinchi Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120
Telephone: 02-678-0995
E-mail : marketing.nostra@cdg.co.th
Website: https://www.nostramap.com

 

 

Data Protection Officer (DPO)

Name: ANOTAI SORNWATTANA
Address: 202, 19th floor CDG House, Nanglinchi Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120
Telephone: 02-678-0200
E-mail : DPO@cdg.co.th

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์ NOSTRA Map

 

 1. บทนำ
 2. การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 3. วัตถุประสงค์การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
 4. ระยะเวลาบันทึกข้อมูล
 5. การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล
 6. ผู้เยาว์
 7. ข้อจำกัดในการเก็บรวบรวม
 8. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจ้าของข้อมูล
 9. การลบข้อมูลส่วนบุคคล
 10. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 11. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม
 12. คุ๊กกี้
 13. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 14. รายละเอียดการติดต่อเรา

1.บทนำ

บริษัท โกลบเทค จำกัด (“บริษัท” “เรา” หรือ “โกลบเทค”) เป็นผู้นำการให้บริการโซลูชันด้านข้อมูลแผนที่ดิจิทัลและ Location Contents ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้แบรนด์ “นอสตร้า” (NOSTRA) ข้อมูลแผนที่เพื่อการใช้งานร่วมกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) บริการแผนที่ออนไลน์ NOSTRA Online Map Services และบริการข้อมูลแผนที่นำทางอันดับ 1 ในตลาดระบบจีพีเอสในรถยนต์มากกว่า 10 ปี ปัจจุบันร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ ขยายการให้บริการทางด้าน Data Analytics, IoT และ Smart Solutions  โดยจัดทำเว็บไซต์ www.nostramap.com ขององค์กร เพื่อใช้ในการสื่อสาร ให้ความรู้ความเข้าใจ ความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับบริษัท สินค้า และบริการที่เราพร้อมให้บริการกับลูกค้าและผู้ที่สนใจทั่วไป ผ่านทางเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันต่าง ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อาจมีขึ้นในอนาคตของ NOSTRA (“เว็บไซต์”)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และลูกค้า (“ท่าน”) และเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน บริษัทขอเรียนให้ท่านทราบว่า บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดไว้ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นโยบายฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการรวบรวม วัตถุประสงค์ที่บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ ทางเลือกของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน ทั้งนี้ การที่ท่านเข้าสู่ระบบหรือบริการของเรา ถือว่าท่านให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้แนวทางปฎิบัติตามที่อธิบายในนโยบายฯ ฉบับนี้

นิยามของข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจริง หรือเท็จ หรือเมื่อรวมกับข้อมูลอื่น ๆ แล้วจะสามารถระบุตัวบุคคลได้โดยตรง เช่น ชื่อ นามสกุล วันเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น

2.การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีการเก็บรวบรวม ใช้ และวิธีการเก็บข้อมูลดังประเภทที่ปรากฎไว้ในตารางด้านล่างนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ:

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ที่มีความสนใจผลิตภัณฑ์นอสตร้า
 2. ข้อมูลประวัติการเข้าใช้งานเว็บไซต์ www.nostramap.com ที่มีต่อบริการต่าง ๆ

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ที่มีความสนใจผลิตภัณฑ์นอสตร้า อธิบายรายละเอียดตามตารางด้านล่าง

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลคำอธิบายประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ที่มีความสนใจผลิตภัณฑ์นอสตร้าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในบัญชีผู้เข้าใช้งาน จะประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ • ชื่อ – นามสกุล • อีเมล • เบอร์โทรศัพท์ • ชื่อบริษัทบริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านได้ให้แก่บริษัท นับจากวันที่ทำการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ NOSTRA Map (1) ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงเป็นผู้ใช้บริการเว็บไซต์ และ (2) ภายใน 90 วันหลังจากวันที่ท่านร้องขอลบบัญชีออกจากระบบ

2.2 ข้อมูลประวัติการเข้าใช้งานเว็บไซต์ www.nostramap.com ที่มีต่อบริการต่าง ๆ อธิบายรายละเอียดตามตารางด้านล่าง

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลคำอธิบายประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
ข้อมูลประวัติการเข้าใช้งานเว็บไซต์ www.nostramap.com ที่มีต่อบริการต่าง ๆ เพื่อการวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในบัญชีผู้เข้าใช้งาน จะประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ • IP Address ของอุปกรณ์ • รหัสเฉพาะของอุปกรณ์ • รหัสเฉพาะของผู้ใช้งาน • ค่าพิกัดของท่านขณะใช้งานเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบและป้องกันไม่ให้เกิดการใช้บริการที่ไม่เหมาะสมหรือการกระทำความผิดซ้ำในเว็บไซต์ NOSTRA Map บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางประการของท่านในระบบต่อไปเป็นระยะเวลา 10 ปี หลังจากวันที่บริษัทลบบัญชีผู้ใช้งานหรือข้อมูลของท่านออกจากระบบ

3.วัตถุประสงค์การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

เมื่อบริษัทได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเมื่อมีฐานทางกฎหมายสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดในตารางด้านล่างนี้

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลประเภทข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ใช้การประมวลผล
เพื่อติดต่อสอบถามและแนะนำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของนอสตร้าข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อติดต่อสอบถามและแนะนำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของนอสตร้า ประกอบด้วย • ชื่อ – นามสกุล • อีเมล • เบอร์โทรศัพท์ • ชื่อบริษัท
เพื่อส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้า บริการ และโซลูชั่นใหม่ ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ อัปเดทให้กับลูกค้าได้รับทราบข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้า บริการ และโซลูชั่นใหม่ ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ อัปเดทให้กับลูกค้าได้รับทราบ ประกอบด้วย • ชื่อ – นามสกุล • อีเมล • เบอร์โทรศัพท์ • ชื่อบริษัท
เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ และ/หรือ สินค้าและบริการของ NOSTRA Map ให้สามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ และ/หรือ สินค้าและบริการของ NOSTRA Map ให้สามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้น ประกอบด้วย • IP Address ของอุปกรณ์ • รหัสเฉพาะของอุปกรณ์ • รหัสเฉพาะของผู้ใช้งาน • ค่าพิกัดของท่านขณะใช้งานเว็บไซต์

 

4.ระยะเวลาบันทึกข้อมูล

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล หรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในนโยบายฯ ฉบับนี้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

 

5.การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของท่านที่ได้มีการเก็บรวบรวมผ่านการใช้บริการบนเว็บไซต์ www.nostramap.com ต่อบุคคลอื่นโดยปราศจากความยินยอมจากท่าน ซึ่งการเปิดเผยดังกล่าวจะกระทำภายใต้วัตถุประสงค์ของการบริหารงานและการให้บริการบนเว็บไซต์ โดยท่านตกลงและยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการให้บริการอันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลคำอธิบายวิธีการเผยแพร่ของประเภทข้อมูล
ข้อมูลในแบบฟอร์มลูกค้าที่สนใจบริการ หรือสินค้าของบริษัทแบบฟอร์มและความสนใจของลูกค้าที่สนใจบริการ หรือสินค้าของบริษัทที่บันทึกไว้บนเว็บไซต์ www.nostramap.com จะถูกส่งต่อไปยังทีมฝ่ายขาย ฝ่ายบริการลูกค้า และฝ่ายการตลาด ใช้เพื่อการติดต่อให้รายละเอียด นำเสนอสินค้าบริการ สอบถามความพึงพอใจในการได้รับบริการจาก www.nostramap.com เท่านั้น
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบริษัทจะแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อบริษัทเชื่อโดยสุจริตว่ามีความจำเป็นที่บริษัทจะต้องทำเช่นนั้น เพื่อที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายตามกฎหมายที่บังคับใช้ หรือเพื่อที่จะตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมายโดยชอบ เช่น หมายค้น คำสั่งศาล หรือหมายเรียก นอกจากนี้ บริษัทจะแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทเชื่อโดยสุจริตว่ามีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของบริษัทเอง หรือสำหรับประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลที่สามอันเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ การบังคับใช้กฎหมาย การฟ้องร้องคดี การสอบสวนทางอาญา การคุ้มครองความปลอดภัยของบุคคลใด ๆ หรือเพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรือการเป็นอันตรายแก่ร่างกายอันใกล้จะถึง หากบริษัทเห็นว่าประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวอยู่เหนือกว่าประโยชน์ด้วยกฎหมายหรือสิทธิและเสรีภาพที่ขั้นพื้นฐานของท่านที่กำหนดให้ต้องมีการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ผู้ซื้อธุรกิจของบริษัทบริษัทจะแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีต่าง ๆ ที่บริษัทขายหรือเจรจาต่อรองเพื่อขายธุรกิจของบริษัทให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้ที่อาจจะซื้อธุรกิจของบริษัท ในกรณีดังกล่าวนี้ ผู้ซื้อธุรกิจของบริษัทจะยังคงรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป และให้คำบอกกล่าวแก่ท่านเพื่อให้ท่านทราบก่อนมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ซื้อหรือก่อนที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต้องอยู่ภายใต้บังคับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างไป

6.ผู้เยาว์

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ซึ่งเป็นบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ดำเนินการดังนี้

 • ในกรณีที่ผู้เยาว์อายุไม่เกิน 10 ปี ให้ขอความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์
 • ในกรณีที่ผู้เยาว์อายุเกิน 10 ปีแต่ไม่ถึง 20 ปี ผู้เยาว์อาจให้ความยินยอมโดยลำพัง ซึ่งต้องประกอบกับการให้ความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ด้วย

 

7.ข้อจำกัดในการเก็บรวบรวม

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายฯ ฉบับนี้เท่านั้น และบริษัทจะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่าน เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง พฤติกรรมทางเพศ ลักษณะความพิการ เป็นต้น เว้นแต่

 • ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูล
 • เป็นการปฎิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • เป็นการจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 • เพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ

 

8.การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจ้าของข้อมูล

บริษัทตระหนักถึงการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงขอแจ้งสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังข้อมูลตามตารางด้านล่างต่อไปนี้

ประเภทของสิทธิคำอธิบายประเภทของสิทธิ
สิทธิในการถอดถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)ท่านมีสิทธิถอดถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ แต่การถอดถอนความยินยอมของท่านจะไม่กระทบต่อการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ การใช้สิทธิดังกล่าวอาจมีผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าใช้บริการได้อีกต่อไป
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทจัดเก็บไว้ ตลอดจนขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้จากบริษัท
สิทธิในการแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน (Right to Rectification)ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทจัดเก็บไว้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ได้
สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure)ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอให้บริษัทลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ โดยบริษัทจะดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ
สิทธิในการยับยั้งการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing) บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อพัฒนาการให้บริการของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอให้บริษัทหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดหรือบางส่วน
สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability)ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านสามารถร้องขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้กับบริการของผู้ให้บริการรายอื่น
สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ รวมถึงสิทธิในการคัดค้านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรง ซึ่งการคัดค้านนี้อาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนในเว็บไซต์ NOSTRA Map รวมทั้งสิทธิในการเข้าใช้บริการต่าง ๆ เนื้อหา หรือบริการข้างต้นตามที่บริษัทเห็นสมควรได้

ท่านสามารถติดต่อเราเพื่อดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้ตามรายละเอียดข้อ 14 รายละเอียดการติดต่อเรา

9.การลบข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านอาจมีสิทธิขอให้เราดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ บริษัทจะดำเนินการดังกล่าวภายใน 90 วันนับจากวันที่ท่านได้ร้องขอ เว้นแต่การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวของเรานั้นเป็นไปเพื่อปฎิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการใช้หรือการยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบและป้องกันไม่ให้เกิดการใช้บริการที่ไม่เหมาะสมหรือการกระทำความผิดซ้ำในเว็บไซต์ บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางประการของท่านในระบบต่อไปเป็นระยะเวลา 10 ปี หลังจากวันที่บริษัทลบบัญชีผู้ใช้งานหรือข้อมูลของท่านออกจากระบบ

10.การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะดำเนินการให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวมโดยบริษัทจะได้รับการจัดเก็บอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้งาน การแก้ไข การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายและโดยมิได้รับอนุญาต

 

11.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกที่ปฏิบัติงานให้แก่บริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ในนโยบายฯ ฉบับนี้ภายใต้ความยินยอมของท่านทุกกรณีเท่าที่กฎหมายอนุญาต บริษัทจะไม่มีความรับผิดใด ๆ ทั้งสิ้นอันเกิดจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบุคคลภายนอก ดังนั้น โปรดตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกเพื่อทำความเข้าใจว่าบุคคลเหล่านั้นใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

ตารางด้านล่างแสดงรายชื่อผู้ให้บริการภายนอกทั้งหมดที่บริษัทใช้บริการ และเอกสารอ้างอิงไปยังนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการภายนอกเหล่านั้น

ผู้ให้บริการภายนอกนโยบายความเป็นส่วนตัว
WordPress.org websiteshttps://th.wordpress.org/about/privacy/
P&T Hostingwww.pathosting.co.th/support/privacy
Facebookwww.facebook.com/policy.php
Twitterwww.twitter.com/privacy

 

12.คุ๊กกี้

บริษัทและผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่สาม และผู้ประกอบการโฆษณาเพื่อการตลาดในเครือข่ายอื่น ๆ อาจใช้คุกกี้ (Cookie) หรือการจัดเก็บข้อมูลบนเครื่อง (Local Storage) เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าถึงหรือวิธีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ www.nostramap.com ไว้ที่เว็บเบราว์เซอร์หรือบันทึกไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารของท่าน การใช้คุกกี้และการจัดเก็บข้อมูลบนเครื่องดังกล่าวจะช่วยปรับปรุงการใช้บริการของท่านให้ดีขึ้น และทำให้โฆษณาที่แสดงบนเว็บไซต์ www.nostramap.com มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและความสนใจของท่านมากขึ้น ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลนี้จะไม่เป็นอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หรือความปลอดภัยของข้อมูลของท่านท่านสามารถปิดหรือควบคุมการใช้งานคุกกี้ด้วยการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารที่ท่านใช้งาน เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่ยอมรับไว้ ซึ่งอาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนในเว็บไซต์ www.nostramap.com รวมทั้งปิดกั้นการเข้าถึงฟีเจอร์ เนื้อหาหรือบริการข้างต้นตามที่บริษัทเห็นสมควร อ่านเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้ ตารางด้านล่างแสดงรายชื่อผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่สามทั้งหมดที่บริษัทใช้บริการ และเอกสารอ้างอิงไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่สามเหล่านั้น

ตารางด้านล่างแสดงรายชื่อผู้ให้บริการภายนอกทั้งหมดที่บริษัทใช้บริการ และเอกสารอ้างอิงไปยังนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลภายนอกเหล่านั้น

ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลภายนอกนโยบายความเป็นส่วนตัว
Google Analyticshttps://www.google.com/analytics/terms/
https://policies.google.com/privacy
Google Tag Managerhttps://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/
https://policies.google.com/privacy
Facebook Analyticshttps://www.facebook.com/privacy/explanation
Google Analytics for Firebasehttps://firebase.google.com/policies/analytics?hl=th
https://firebase.google.com/terms/analytics?hl=th

ตารางด้านล่างแสดงรายชื่อผู้ให้บริการภายนอกซึ่งเป็นผู้โฆษณาเพื่อการตลาดในเครือข่ายที่บริษัทใช้บริการ และเอกสารอ้างอิงไปยังนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการภายนอกซึ่งเป็นผู้โฆษณาเพื่อการตลาดในเครือข่ายเหล่านั้น

ผู้ให้บริการโฆษณาภายนอกนโยบายความเป็นส่วนตัว
Google Ad Managerhttps://support.google.com/admanager/answer/2839090?hl=th
&ref_topic=28145https://policies.google.com/privacy

13.การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขนโยบายนี้ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นครั้งคราว เมื่อเราดำเนินการปรับปรุง เราจะแก้ไขวันที่มีผลบังคับใช้ ท่านควรเข้าตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นระยะ เพื่อที่จะทราบถึงข้อกำหนดข้อมูลส่วนบุคคลฉบับล่าสุด การใช้บริการในระบบของท่านหลังจากที่ได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถือว่าท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

14.รายละเอียดการติดต่อเรา

ท่านสามารถติดต่อเราหากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประการใด โปรดติดต่อสอบถามได้ที่

บริษัท โกลบเทค จำกัด

เลขที่ 202 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : +66 (0) 2-678-0995

E-mail : marketing.nostra@cdg.co.th

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

ชื่อ-นามสกุล : นายอโณทัย ศรวัฒนะ

ที่อยู่ : เลขที่ 202 ชั้น 19 อาคาร CDG House ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02-678-0200

อีเมล : DPO@cdg.co.th